หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

IC day 2018 Banglamung hospital, Save your patient
บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
การแข่งขันกีฬา คปสอ. อำเภอบางละมุง
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรงพยาบาลบางละมุงจัดกิจกรรม
ครอบครัวโค้วชั่งเอียะบริจาคเงินซื้อเครื่องล้างไต
Big Cleaning Day
พนักงานโรงพยาบาลบางละมุงร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริจาคมอบเงินสดมูลค่า 50,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง
บัลเล่ต์การกุศลบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2560
อบรมเชิงปฎิบัติการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งานมุธิตาจิต คุณ อรุณ รุ่งแสงฉาย
ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิรรม บิรจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
งานมหกรรมคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่2/2560 11-15 กันยายน 2560
จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม
คุณป้ากิตสุดา มั่งมี บริจาคเงินซื้อวัสดุพิเศษใส่แผลผู้ป่วย
การพัฒนาระบบบริการสุจภาพจิตและจิตเวช
ได้รับบริจากคุณยายบังอร-คุณจุฑามาศ สกลผดุงเขตต์
การป้องกันการตั้วครรภ์ในวัยรุ่น
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ได้รับบริจาคจากผู้สนับสนุน
งานประเมินผู้สูงอายุ
ซ้อมอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือล่ม
ประชุมกฎหมายทาางการแพทย์ 23-06-60
เยี่ยมหลังคลอด
อบรมณ์เรื่องประโยชน์การให้นมแม่
ทำดอกดาลารัตน์
Big Cleaning
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้ให้บริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๐
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส.
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :
 HosThai.com