หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รายการ 16:20:28 - 25 ก.ค 2560
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารคลินิกใกล้ใจ รพ.บางละมุง 11:32:19 - 21 ก.ค 2560
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(6) 10:05:06 - 21 ก.ค 2560
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(5) 10:04:30 - 21 ก.ค 2560
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(4) 10:04:04 - 21 ก.ค 2560
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(3) 10:03:24 - 21 ก.ค 2560
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(2) 10:02:19 - 21 ก.ค 2560
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(1) 10:00:55 - 21 ก.ค 2560
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา... 15:43:16 - 19 ก.ค 2560
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒... 14:12:41 - 18 ก.ค 2560
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 14:08:31 - 18 ก.ค 2560
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็บเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 15:23:31 - 13 ก.ค 2560
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบำบัดน้ำเสีย 14:42:00 - 11 ก.ค 2560
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วย... 13:11:47 - 11 ก.ค 2560
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไ... 11:41:30 - 11 ก.ค 2560
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางปปช.01 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:10:07 - 06 ก.ค 2560
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:09:17 - 06 ก.ค 2560
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ 16:00:56 - 06 ก.ค 2560
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย ๒ รายก... 11:52:33 - 06 ก.ค 2560
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๓ รายการ 15:41:03 - 04 ก.ค 2560
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 14:48:07 - 03 ก.ค 2560
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ... 10:16:31 - 03 ก.ค 2560
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 10:15:29 - 03 ก.ค 2560
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 3 รายการ 11:36:29 - 30 มิ.ย. 2560
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 09:02:46 - 27 มิ.ย. 2560
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 09:00:55 - 27 มิ.ย. 2560
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อโดยใช้แก๊สเอทิลีนอ๊อกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิ... 10:23:10 - 26 มิ.ย. 2560
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง 10:22:18 - 26 มิ.ย. 2560
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ 3 ช่องทาง 16:11:00 - 23 มิ.ย. 2560
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา 16:09:02 - 23 มิ.ย. 2560
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 16:04:53 - 23 มิ.ย. 2560
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเ... 10:25:00 - 23 มิ.ย. 2560
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้เย็นเก็บเลือด 15:20:27 - 22 มิ.ย. 2560
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวิดีทัศน์ 15:19:51 - 22 มิ.ย. 2560
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงฟาว์เลอร์ 15:19:09 - 22 มิ.ย. 2560
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือสลายต้อกระจก 15:18:35 - 22 มิ.ย. 2560
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลั... 13:54:33 - 22 มิ.ย. 2560
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 13:39:30 - 21 มิ.ย. 2560
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 13:37:50 - 21 มิ.ย. 2560
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 08:22:18 - 21 มิ.ย. 2560
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 15:24:45 - 19 มิ.ย. 2560
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ 14:52:45 - 19 มิ.ย. 2560
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ ร.พ.บางละมุง 15:03:52 - 14 มิ.ย. 2560
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล 09:42:33 - 14 มิ.ย. 2560
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 28 รายการ 09:17:06 - 13 มิ.ย. 2560
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก 11:06:06 - 12 มิ.ย. 2560
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 11:04:01 - 12 มิ.ย. 2560
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภ... 08:57:15 - 12 มิ.ย. 2560
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 16:52:19 - 09 มิ.ย. 2560
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 09:18:00 - 09 มิ.ย. 2560
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด 09:16:58 - 09 มิ.ย. 2560
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 15:44:54 - 08 มิ.ย. 2560
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:05:00 - 06 มิ.ย. 2560
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:04:13 - 06 มิ.ย. 2560
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ 11:03:20 - 06 มิ.ย. 2560
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 11:39:26 - 05 มิ.ย. 2560
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 15:48:53 - 02 มิ.ย. 2560
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 12:54:00 - 31 พ.ค. 2560
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรั... 12:04:30 - 31 พ.ค. 2560
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 16:27:12 - 30 พ.ค. 2560
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่ชายหาดพัทยากลาง 15:02:36 - 30 พ.ค. 2560
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่นาจอมเทียน 15:01:53 - 30 พ.ค. 2560
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯโซน 3 15:01:01 - 30 พ.ค. 2560
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:01:35 - 26 พ.ค. 2560
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:51:32 - 26 พ.ค. 2560
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 13:55:25 - 25 พ.ค. 2560
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดกำลังเลนส์อัตโนมัติ ชนิดจอ LCD สี 09:50:46 - 24 พ.ค. 2560
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ 16:54:02 - 23 พ.ค. 2560
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 16:53:38 - 23 พ.ค. 2560
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 20:42:01 - 22 พ.ค. 2560
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้าย 16:10:54 - 19 พ.ค. 2560
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาต... 15:54:39 - 19 พ.ค. 2560
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อออกซิเจนเหลว 15:51:08 - 19 พ.ค. 2560
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(11) 16:38:57 - 17 พ.ค. 2560
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(10) 16:38:22 - 17 พ.ค. 2560
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(9) 16:36:46 - 17 พ.ค. 2560
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:36:19 - 17 พ.ค. 2560
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:35:36 - 17 พ.ค. 2560
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(7) 16:35:00 - 17 พ.ค. 2560
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(6) 16:34:18 - 17 พ.ค. 2560
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(5) 16:33:11 - 17 พ.ค. 2560
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(4) 16:32:32 - 17 พ.ค. 2560
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง(3) 16:31:41 - 17 พ.ค. 2560
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(2) 16:30:55 - 17 พ.ค. 2560
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง 16:29:24 - 17 พ.ค. 2560
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:00:51 - 08 พ.ค. 2560
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:58:34 - 08 พ.ค. 2560
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางออกซิเจนเหลว 13:50:07 - 03 พ.ค. 2560
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟอกไต 13:49:20 - 03 พ.ค. 2560
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:02:21 - 03 พ.ค. 2560
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:01:24 - 03 พ.ค. 2560
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:23 - 02 พ.ค. 2560
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:39 - 02 พ.ค. 2560
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:01 - 02 พ.ค. 2560
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางละมุง 17:24:04 - 25 ม.ย. 2560
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลบางละมุง 09:59:02 - 21 ม.ย. 2560
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดค่าความดันโลหิตภ... 14:45:04 - 20 ม.ย. 2560
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound... 14:32:11 - 20 ม.ย. 2560
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 16:22:14 - 18 ม.ย. 2560
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างการรับ Sense พื้นฐาน 16:21:06 - 18 ม.ย. 2560
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อหัวต่อเครื่องคว้านโพรงกระดูก 16:17:53 - 18 ม.ย. 2560
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ เม.ย.60 11:41:19 - 12 ม.ย. 2560
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (CT Sc... 08:57:31 - 12 ม.ย. 2560
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชิงรุก 20:41:43 - 10 ม.ย. 2560
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่... 16:46:09 - 10 ม.ย. 2560
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-bidding) 18:15:12 - 28 มี.ค. 2560
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (e-bidd... 16:27:29 - 28 มี.ค. 2560
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ระดับ... 17:43:21 - 21 มี.ค. 2560
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้้อ 17:42:09 - 21 มี.ค. 2560
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวม รพ.บางละมุง 16:04:55 - 19 มี.ค. 2560
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดโรงพยาบาลบางละมุง 15:45:50 - 19 มี.ค. 2560
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:16:40 - 17 มี.ค. 2560
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 17:47:35 - 15 มี.ค. 2560
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 17:46:08 - 15 มี.ค. 2560
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 หัวตรวจ 12:08:20 - 15 มี.ค. 2560
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 13:53:48 - 14 มี.ค. 2560
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 16:24:13 - 27 ก.พ. 2560
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 15:37:20 - 24 ก.พ. 2560
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 15:35:55 - 24 ก.พ. 2560
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ 15:27:29 - 24 ก.พ. 2560
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง 09:12:22 - 14 ก.พ. 2560
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซือวัสดุการแพทย์สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกฯด้วยวิธี e-bidding 14:56:55 - 09 ก.พ. 2560
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทีย... 14:16:14 - 08 ก.พ. 2560
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวต่อจับเหล็กเส้นยึดกระดูก ยี่ห้อ SYNTHES ร.พ.บางละมุง 09:26:06 - 02 ก.พ. 2560
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ร.พ.บางละมุง 09:25:01 - 02 ก.พ. 2560
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างจานระบบสายพานลำเลียง ร.พ.บางละมุง 09:23:59 - 02 ก.พ. 2560
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ร.พ.บางละมุง 09:23:20 - 02 ก.พ. 2560
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10:57:51 - 27 ม.ค. 2560
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (งานพัสดุ) 10:47:36 - 27 ม.ค. 2560
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีกรณีพิเศษ รพ.บางละมุง 17:50:47 - 11 ม.ค. 2560
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี รพ.บางละมุง 13:46:37 - 31 ธ.ค. 2559
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (7รายการ) รพ.บางละมุง 13:45:51 - 31 ธ.ค. 2559
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่ว... 13:44:26 - 31 ธ.ค. 2559
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมหลังคาระเบียงหอผู้ป่วยเด็ก ร.พ.บางละมุง 20:42:59 - 26 ธ.ค. 2559
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกและประตูรั้วพร้อมทางลาด ร.พ.บางละมุง 20:42:35 - 26 ธ.ค. 2559
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง RAM SERVER 19:42:55 - 15 ธ.ค. 2559
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA 19:42:38 - 15 ธ.ค. 2559
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :
 HosThai.com