หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจบุคลากรประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

20 ก.ค 2561

06 พ.ย. 2560


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

27 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

31 พ.ค. 2561

27 มี.ค. 2561

27 มี.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

20 ส.ค. 2561

20 ส.ค. 2561

20 ส.ค. 2561

18 ส.ค. 2561

16 ส.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

06 ก.ค 2561

28 มิ.ย. 2561

15 มิ.ย. 2561

รายงานงบลงทุนและแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โอนย้ายมาจากเว็บไซต์เดิม)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (งบค่าเสื่อม) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อและจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนซ่อมแซมและบำรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจ้างเหมาบริการรายปี โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจ้างเหมาบริการอื่นๆ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 17 ต.ค. 2560 ] แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 (เงินบำรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 20 มิ.ย. 2560 แผนงบลงทุน ปี 60 โรงพยาบาลแหลมฉบัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)


จัดซื้อจัดจ้างและการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ (โอนย้ายมาจากเว็บไซต์เดิม)

- [ 16 ต.ค. 2560 ] แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างเหมางานถอดได้ห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่านเอกสาร)

- [ 16 ต.ค. 2560 ] แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างงานติดแน่นห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่านเอกสาร)

- [ 7 ก.ค. 2560 ] ประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และราคากลางระบบกล้องวงจรปิด (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 20 มิ.ย. 2560 ] สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเฟอร์นิเจอร์ติดตายตามขนาดพื้นที่ (ครุภัณฑ์สั่งทำ) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- [ 27 มี.ค. 2560 จัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ชนิดราวกั้น 12 คอลัมน์ และอุปกรณ์ปิดเสริม จำนวน 15 เตียง (ดาวน์โหลดเอกสาร)นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
วิสัยทัศและพันธกิจ
E-Office
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากรทางการแพทย์
บทความ ITA ทั้งหมด
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00162 - สสอ.ศรีราชา
  01887 - รพ.สต.สุรศักดิ์
  01889 - รพ.สต.ตลาดบึง
  01890 - รพ.สต.หนองค้อ
  01891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา
  01892 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01893 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01894 - รพ.สต.บางพระ
  01895 - รพ.สต.บางพระ
  01896 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ
  01897 - รพ.สต.บ่อวิน
  01898 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน
  13754 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
  13821 - สอ.ต.บึง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์
 HosThai.com