หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

16 ก.พ. 2560

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

08 พ.ค. 2560

08 พ.ค. 2560

08 พ.ค. 2560

26 มี.ค. 2560

03 มี.ค. 2560


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

08 พ.ค. 2560

18 มี.ค. 2560

24 ก.พ. 2560

24 ม.ค. 2560

23 ธ.ค. 2559


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

14 ก.พ. 2560

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559

23 ธ.ค. 2559เภสัชกรปัญญา ธีระกำจาย
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการ PTC
ตัวชี้วัด/ความเสี่ยง
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมแบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00520 - สสอ.โพนสวรรค์
  05725 - รพ.สต.โพนจาน
  05726 - รพ.สต.นาหัวบ่อ
  05727 - รพ.สต.นาหัวบ่อ
  05728 - รพ.สต.นาขมิ้น
  05729 - รพ.สต.นาขมิ้น
  05730 - รพ.สต.โพนบก
  05731 - รพ.สต.บ้านค้อ
  05732 - รพ.สต.บ้านค้อ
  05733 - รพ.สต.บ้านค้อ
  05734 - รพ.สต.นาใน
  23137 - รพสต.โพนจาน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  รพช.ปลาปาก
  รพช.ท่าอุเทน
  รพช.บ้านแพง
  รพช.นาทม
  รพช.เรณูนคร
  รพช.นาแก
  รพช.ศรีสงคราม
  รพช.นาหว้า
  รพร.ธาตุพนม
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หมู่ 5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail : - โทร 042-595064-5 โทรสาร 042-595276
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Somphon Sangkhawan
 HosThai.com