หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00534 - สสอ.แม่แตง
  05864 - รพ.สต.แม่แตง
  05865 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  13990 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  05866 - รพ.สต.ช่อแล
  05867 - รพ.สต.แม่หอพระ
  05868 - รพ.สต.สบเปิง
  05869 - รพ.สต.บ้านเป้า
  05870 - รพ.สต.สันป่ายาง
  05871 - รพ.สต.ป่าแป๋
  05872 - รพ.สต.เมืองก๋าย
  05873 - รพ.สต.บ้านช้าง
  05874 - รพ.สต.กืดช้าง
  05875 - รพ.สต.อินทขิล
  05876 - รพ.สต.อินทขิล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลแม่แตง หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-104148-50 โทรสาร 053-104152
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : จิรัฏฐ์ ทวีพัฒนานนท์
 HosThai.com