หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฝาง ปี 2561-2563
โรงพยาบาลฝางร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com