หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) มีที่มาจากผลจากการประเมิน Happinometer ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560
พบว่าค่าคะแนนความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข น้อยที่สุดใน มิติสุขภาพเงินดี (Happy Money)
ทั้งใน ภาพรวมบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข, ระดับเขตสุขภาพที่ 1 รวมทั้งโรงพยาบาลฝางด้วย
ต่อมาทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแบบสำรวจ Happy Money ขึ้น ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 พบว่าบุคลากรสาธารณสุข มีปัญหาทางสุขภาพทางการเงินเรียงตามลำดับ ดังนี้
1. หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 53.7%
2. หนี้บ้าน 26.0%
3. หนี้รถยนต์ 10.4%
4. หนี้การศึกษา 3.9%
5. หนี้นอกระบบ 3.1%
6. หนี้บัตรเครดิต 2.9%
ดังนั้นจึงมีการสร้างแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ลง MOU กับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยในแผนมี 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่)(Happy Home)
2. โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Clinic)
3. โครงการการส่งเสริมการออม (Happy Saving)
4. โครงการการประนอมหนี้ (Happy Redeeming)
5. โครงการสวัสดิการอื่น ๆ (Happy Money Welfares)

***ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อรับใบสมัครเข้าโครงการ ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.ฝาง
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาฝาง
นายณัฎฐพล เทพวงค์
โพสต์เมื่อ 09 ม.ค. 2561

โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com