หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

26 มิ.ย. 2561

30 ม.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

01 ก.ค 2562

04 มี.ค. 2562

24 ธ.ค. 2561

18 ธ.ค. 2561

17 ธ.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

02 ต.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

11 ก.ย. 2560

11 ก.ย. 2560นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
สาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
สสจ ฉะเชิงเทรา
กระทรวงสาธารณสุข
ICT@MOPH
PSPG
HDC กระทรวง
HDC ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสภาวะสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์&แผนงาน
THCC
ผลงานเด่น 58-60
โปรแกรมสารบรรณ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  02236 - รพ.สต.เกาะไร่
  02237 - รพ.สต.คลองขุด
  02238 - รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์
  02239 - รพ.สต.คลองประเวศ
  02240 - รพ.สต.ดอนทราย
  02241 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช
  02242 - รพ.สต.ท่าพลับ
  02243 - รพ.สต.หนองตีนนก
  02244 - รพ.สต.หนองบัว
  02245 - รพ.สต.บางซ่อน
  02246 - รพ.สต.บางกรูด
  02247 - รพ.สต.แหลมประดู่
  02248 - รพ.สต.ลาดขวาง
  02249 - รพ.สต.สนามจันทร์
  02250 - รพ.สต.แสนภูดาษ
  02251 - รพ.สต.สิบเอ็ดศอก
  10853 - รพช.บ้านโพธิ์


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  รพช.ท่าตะเกียบ
  รพช.บางคล้า
  รพช.บางน้ำเปรี้ยว
  รพช.บางปะกง
  รพช.บ้านโพธิ์
  รพช.พนมสารคาม
  รพช.สนามชัยเขต
  รพช.แปลงยาว

แผนที่ หน่วยบริการใน
เขตอำเภอบ้านโพธิ์

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
E-mail : yaibua11@gmail.com โทร 038587223 โทรสาร 038587223
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ประกอบ พุทธเมฆ