หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

18 มิ.ย. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

18 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

17 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563

07 มี.ค. 2563

26 พ.ย. 2562

26 พ.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายวีระวิชญ์ เวชกิจ
สาธารณสุขอำเภอสะเมิง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
สสจ.เชียงใหม่
Facebook สสอ.สะเมิง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนที่หน่วยงาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  10289 - สสช.บ้านแม่ลานคำ
  11124 - รพช.สะเมิง
  05892 - รพ.สต.บ้านป่าลาน
  05893 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อก
  05894 - รพ.สต.แม่สาบ
  05895 - รพ.สต.แม่สาบ
  05896 - รพ.สต.บ่อแก้ว
  05897 - รพ.สต.ยั้งเมิน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง
E-mail : sm_healthteam@hotmail.com โทร 053487117 โทรสาร 053487623
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษดาวุฒิ ทิพาคำ