หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

13 มิ.ย. 2562

01 พ.ค. 2562

02 ม.ย. 2562

31 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 ส.ค. 2562

09 ส.ค. 2562

06 ส.ค. 2562

02 ส.ค. 2562

02 ส.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

13 มิ.ย. 2562

13 มิ.ย. 2562

13 มิ.ย. 2562

24 มี.ค. 2562

24 มี.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายสมเดช สายสุด
สาธารณสุขอำเภอฝาง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC fang
Fanghospital
lab online
EMR fang
QOF เขต 1
หน่วยบริการปฐมภูมิ อ.ฝาง
DHDC fang
เกี่ยวกับ สสอ.ฝาง
hhc online
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05898 - รพ.สต.เวียง
  11125 - รพท.ฝาง
  05899 - รพ.สต.ม่อนปิ่น
  05900 - รพ.สต.ม่อนปิ่น
  05901 - รพ.สต.แม่งอน
  05902 - รพ.สต.แม่งอน
  10299 - สสช.บ้านคุ้ม
  05903 - รพ.สต.แม่สูน
  05904 - รพ.สต.แม่สูน
  05905 - รพ.สต.แม่สูน
  05906 - รพ.สต.สันทราย
  05907 - รพ.สต.สันทราย
  05908 - รพ.สต.แม่คะ
  05909 - รพ.สต.แม่คะ
  05910 - รพ.สต.แม่ข่า
  05911 - รพ.สต.โป่งน้ำร้อน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง
E-mail : - โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฐกานต์ ญาติฝูง
 HosThai.com