หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

28 มิ.ย. 2562

28 มิ.ย. 2562

25 มิ.ย. 2562

25 มิ.ย. 2562

25 มิ.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
      แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)  [1,836 Kb]


นายศราวุธ สร้อยอินต๊ะ
สาธารณสุขอำเภอ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC
แจ้งเรียนร้องเรียน
ITA 2562
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05912 - รพ.สต.แม่อาย
  05913 - รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง
  05914 - รพ.สต.แม่สาว
  05915 - รพ.สต.สันต้นหมื้อ
  05916 - รพ.สต.แม่นาวาง
  05917 - รพ.สต.แม่นาวาง
  05918 - รพ.สต.ท่าตอน
  05919 - รพ.สต.ท่าตอน
  05920 - รพ.สต.บ้านหลวง
  05921 - รพ.สต.บ้านหลวง
  11126 - รพช.แม่อาย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์


วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : MAEAIPHO@GMAIL.COM โทร 053-459-508 โทรสาร 053-459-001
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฐพงษ์ ดวงสิทธิ์
 HosThai.com