หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

22 ส.ค. 2562

22 ส.ค. 2562

22 ส.ค. 2562

22 ส.ค. 2562

22 ส.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564

15 มี.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

21 ก.พ. 2563

14 ก.พ. 2563

30 ม.ค. 2563

นายเอกชัย กัลยา
สาธารณสุขอำเภอแม่อาย
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC
แจ้งเรียนร้องเรียน
ITA 2562
ITA 2563
ITA 2564
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05912 - รพ.สต.แม่อาย
  05913 - รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง
  05914 - รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง
  05915 - รพ.สต.สันต้นหมื้อ
  05916 - รพ.สต.แม่นาวาง
  05917 - รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย
  05918 - รพ.สต.ท่าตอน
  05919 - รพ.สต.ท่าตอน
  05920 - รพ.สต.บ้านหลวง
  05921 - รพ.สต.บ้านหลวง
  11126 - รพช.แม่อาย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์


วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : MAEAIPHO@GMAIL.COM โทร 053-459-508 โทรสาร 053-459-001
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ธีระศักดิ์ บุญตาล