หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26.3 21:45:00 - 21 มี.ค. 2562
2 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26.1 21:44:00 - 21 มี.ค. 2562
3 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26.2 21:44:00 - 21 มี.ค. 2562
4 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 21:16:00 - 21 มี.ค. 2562
5 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 21:14:00 - 21 มี.ค. 2562
6 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 21:10:00 - 21 มี.ค. 2562
7 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 21:07:00 - 21 มี.ค. 2562
8 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 20:59:00 - 21 มี.ค. 2562
9 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 20:55:00 - 21 มี.ค. 2562
10 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 20:47:00 - 21 มี.ค. 2562
11 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 20:45:00 - 21 มี.ค. 2562
12 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 20:26:00 - 21 มี.ค. 2562
13 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 20:21:00 - 21 มี.ค. 2562
14 . ประกาศในหน่วยงาน EB 18 20:18:00 - 21 มี.ค. 2562
15 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 20:15:00 - 21 มี.ค. 2562
16 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13.1-6 19:45:00 - 21 มี.ค. 2562
17 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10.1-3 19:35:00 - 21 มี.ค. 2562
18 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9.1-2 19:30:00 - 21 มี.ค. 2562
19 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8.1-5 19:27:00 - 21 มี.ค. 2562
20 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7.1-6 19:20:00 - 21 มี.ค. 2562
21 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6.5 19:12:00 - 21 มี.ค. 2562
22 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6.6-7 19:12:00 - 21 มี.ค. 2562
23 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6.1 19:11:00 - 21 มี.ค. 2562
24 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.2 19:11:00 - 21 มี.ค. 2562
25 . ประกาศในหน่วยงาน EB6.3 19:11:00 - 21 มี.ค. 2562
26 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6.4 19:11:00 - 21 มี.ค. 2562
27 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.5 19:02:00 - 21 มี.ค. 2562
28 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.6 19:02:00 - 21 มี.ค. 2562
29 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.4 19:01:00 - 21 มี.ค. 2562
30 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.3 18:59:00 - 21 มี.ค. 2562
31 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.2 18:58:00 - 21 มี.ค. 2562
32 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5.1 18:38:00 - 21 มี.ค. 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : MAEAIPHO@GMAIL.COM โทร 053-459-508 โทรสาร 053-459-001
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฐพงษ์ ดวงสิทธิ์
 HosThai.com