หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

26 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

06 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

16 ส.ค. 2561

08 ม.ค. 2561

25 ธ.ค. 2560

20 ธ.ค. 2560

20 ธ.ค. 2560


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

20 ธ.ค. 2560

20 ธ.ค. 2560


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายวิเวก คำราพิช
สาธารณสุขอำเภอพร้าว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC เชียงใหม่
ข้อมูล Audit ผู้ป่วยนอก
QOF
tbcmthailand
ศูนย์มาตรฐานรหัส
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
  05923 - รพ.สต.ป่าตุ้ม
  05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
  05925 - รพ.สต.สันทราย
  05926 - รพ.สต.สันทราย
  05927 - รพ.สต.บ้านโป่ง
  05928 - รพ.สต.น้ำแพร่
  05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
  05930 - รพ.สต.เขื่อนผาก
  05931 - รพ.สต.แม่แวน
  05932 - รพ.สต.แม่แวน
  05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
  05934 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
  05935 - รพ.สต.โหล่งขอด
  05936 - รพ.สต.บ้านหลวง
  11127 - รพช.พร้าว
  21566 - รพสต.บ้านสามลี่


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว
E-mail : sso_phrao@hotmail.com โทร 053475292 โทรสาร 053475292
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : สุรศักดิ์ สิทธิผล
 HosThai.com