หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

02 ก.ย. 2564

31 ส.ค. 2564

30 ก.ค 2564

30 ม.ย. 2564

30 ม.ย. 2564


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

06 ก.ย. 2564

05 ก.ย. 2564

05 ก.ย. 2564

05 ก.ย. 2564

05 ก.ย. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

30 ส.ค. 2564

30 ส.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

18 ธ.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    
     ไม่มีข้อมูล


ชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
รับเรื่องราวร้องเรียน
ITA2564
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  06498 - รพ.สต.ริม
  06499 - รพ.สต.ป่าคา
  06500 - รพ.สต.ผาตอ
  06501 - รพ.สต.บ้านน้ำโมง
  06502 - รพ.สต.ยม
  06503 - รพ.สต.ยม
  06504 - รพ.สต.ตาลชุม
  06505 - รพ.สต.บ้านดอนตัน
  06506 - รพ.สต.บ้านคัวะ
  06507 - รพ.สต.จอมพระ
  06508 - รพ.สต.แสนทอง
  10381 - รพ.สต.บ้านสบขุ่น
  10383 - สสช.บ้านดอยติ้ว
  11176 - รพช.ท่าวังผา
  14123 - รพ.สต.บ้านน้ำกิ
  14308 - รพ.สต.ตาลชุม
  14998 - รพ.สต.บ้านแหน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน
  รพช.แม่จริม
  รพช.บ้านหลวง
  รพช.นาน้อย
  รพช.ท่าวังผา
  รพช.เวียงสา
  รพช.ทุ่งช้าง
  รพช.เชียงกลาง
  รพช.นาหมื่น
  รพช.สันติสุข
  รพช.บ่อเกลือ
  รพช.สองแคว
  รพร.ปัว
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
E-mail : ssotp9@hotmail.com โทร 054059816 โทรสาร 054059816
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นิยม สุนทร