หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

18 ต.ค. 2562

18 ต.ค. 2562

18 ต.ค. 2562

18 ต.ค. 2562

18 ต.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

04 ก.ย. 2563

31 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

31 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

01 มิ.ย. 2563

29 พ.ค. 2563

29 พ.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นางบุญสม บัวหลวง
สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
Facebook
HDC Sukhothai
สปสช. เขต 2
JHCIS
OP-PP2010
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07467 - รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ
  07468 - รพ.สต.บ้านแสงสว่าง
  07469 - รพ.สต.ไทยชนะศึก
  07470 - รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย
  07471 - รพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง
  07472 - รพ.สต.กลางดง
  07473 - รพ.สต.บ้านบึงบอน
  07474 - รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
  07475 - รพ.สต.บ้านสามหลัง
  11250 - รพช.ทุ่งเสลี่ยม


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  รพช.บ้านด่านลานหอย
  รพช.คีรีมาศ
  รพช.กงไกรลาส
  รพช.ศรีสัชนาลัย
  รพช.สวรรคโลก
  รพช.ศรีนคร
  รพช.ทุ่งเสลี่ยม

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055-659254 โทรสาร 055-659254
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ThungsaliamSSO