หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

02 ก.ย. 2563

01 ก.ย. 2563

31 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

31 ก.ค 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

01 ก.ย. 2564

01 ก.ย. 2564

31 ส.ค. 2564

30 ส.ค. 2564

30 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

26 ก.ย. 2562

24 ก.ย. 2562

24 ก.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ
สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00052 - สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  10726 - โรงพยาบาลพิจิตร
  07608 - รพ.สต.ไผขวาง
  07609 - รพ.สต.ไผ่ขวาง
  07610 - รพ.สต.ย่านยาว
  07611 - รพ.สต.ท่าฬ่อ
  07612 - รพ.สต.ปากทาง
  07613 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนทร์
  07614 - รพ.สต.โรงช้าง
  07615 - รพ.สต.เมืองเก่า
  07616 - รพ.สต.ท่าหลวง
  07617 - รพ.สต.บ้านบุ่ง
  07618 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง
  07619 - รพ.สต.ดงป่าคำ
  07620 - รพ.สต.หัวดง
  14062 - รพ.สต.หัวดง
  07621 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบ
  07622 - รพ.สต.สายคำโห้
  07623 - รพ.สต.ดงกลาง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
E-mail : - โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : SSM SSM