หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

03 ต.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

28 พ.ย. 2562

28 พ.ย. 2562

12 พ.ย. 2562

31 ต.ค. 2562

31 ต.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


คุณอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ
สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00052 - สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  07608 - รพ.สต.ไผขวาง
  07609 - รพ.สต.ไผ่ขวาง
  07610 - รพ.สต.ย่านยาว
  07611 - รพ.สต.ท่าฬ่อ
  07612 - รพ.สต.ปากทาง
  07613 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนทร์
  07614 - รพ.สต.โรงช้าง
  07615 - รพ.สต.เมืองเก่า
  07616 - รพ.สต.ท่าหลวง
  07617 - รพ.สต.บ้านบุ่ง
  07618 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง
  07619 - รพ.สต.ดงป่าคำ
  07620 - รพ.สต.หัวดง
  07621 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบ
  07622 - รพ.สต.สายคำโห้
  07623 - รพ.สต.ดงกลาง
  10726 - โรงพยาบาลพิจิตร
  14062 - รพ.สต.หัวดง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
E-mail : - โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : SSM SSM
 HosThai.com