หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 พ.ค. 2563

15 พ.ค. 2563

15 พ.ค. 2563

12 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

13 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

23 ม.ค. 2563

06 ธ.ค. 2562

04 ธ.ค. 2562

28 พ.ย. 2562

27 พ.ย. 2562

โครงสร้างองค์กร


นายประจักษ์ เพ็ญโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
รายงาน-MITAS
โรงพยาบาลวังทรายพูน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07624 - รพ.สต.วังทรายพูน
  11258 - รพช.วังทรายพูน
  07625 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07626 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07627 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07628 - รพ.สต.หนองพระ
  07629 - รพ.สต.หนองพระ
  07630 - รพ.สต.หนองปล้อง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน หมู่ 16 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 0-5669-5605 โทรสาร 0-5669-5604
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ศิริมงคล มณีจันทร์
 HosThai.com