หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

10 มี.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

10 ธ.ค. 2563

08 มิ.ย. 2563

04 มิ.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

20 ส.ค. 2564

20 ส.ค. 2564

16 มี.ค. 2564

11 มี.ค. 2564

10 มี.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

01 มิ.ย. 2564

01 มิ.ย. 2564

01 มิ.ย. 2564

03 พ.ค. 2564

01 ม.ย. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2564

28 ก.ย. 2564

27 ส.ค. 2564

19 ส.ค. 2564

10 ส.ค. 2564

           นายวีระ ดีมั่น
สาธารณสุขอำเภอ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
MIS สสจ.พิจิตร
MIS เขตบริการสุขภาพที่ 3
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายงาน43แฟ้มกระทรวงสธ.
ระบบแจ้งเงินเดือน E-payslip
คุณธรรมและความโปร่งใส
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11259 - รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  07631 - รพ.สต.ไผ่ท่าโพ
  07632 - รพ.สต.วังจิก
  07633 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07634 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07635 - รพ.สต.ไผ่รอบ
  07636 - รพ.สต.ดงเสือเหลือง
  07639 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07640 - รพ.สต.ทุ่งใหญ่
  07637 - รพ.สต.เนินสว่าง
  07638 - รพ.สต.เนินสว่าง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 5 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : phanlop.phon2511@gmail.com โทร 056689079 โทรสาร 056689079
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน