หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

15 พ.ค. 2562

12 มี.ค. 2562

12 มี.ค. 2562

12 ก.พ. 2562

06 ก.พ. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

08 พ.ย. 2561

08 ต.ค. 2561

18 ม.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

28 ธ.ค. 2561

20 ธ.ค. 2561

20 ธ.ค. 2561

20 ธ.ค. 2561

20 ธ.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ดร.ธานี โชติกคาม
สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ช่องทางเรื่องร้องเรียน
วิสัยทัศน์องค์กร
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07641 - รพ.สต.งิ้วราย
  07642 - รพ.สต.ห้วยเกตุ
  07643 - รพ.สต.ไทรโรงโขน
  07644 - รพ.สต.หนองพยอม
  07645 - รพ.สต.ทุ่งโพธิ์
  07646 - รพ.สต.ดงตะขบ
  07647 - รพ.สต.คลองคูณ
  07648 - รพ.สต.วังสำโรง
  07649 - รพ.สต.วังหว้า
  07650 - รพ.สต.วังหลุม
  07651 - รพ.สต.วังหลุม
  07658 - รพ.สต.วังสำโรง
  11456 - รพร.ตะพานหิน
  14063 - รพ.สต.ไผ่หลวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน หมู่ 1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056622353 โทรสาร 056622353
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษธน อินทะศร
 HosThai.com