หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 17:06:00 - 06 มี.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 14:10:00 - 08 พ.ย. 2561
3 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 10:02:00 - 08 ต.ค. 2561
4 . ประกาศทั่วไป กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 10:05:00 - 18 ม.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน หมู่ 1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056622353 โทรสาร 056622353
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษธน อินทะศร
 HosThai.com