หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบ    ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2561_00700_5be5483eaa2c5.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน หมู่ 1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056622353 โทรสาร 056622353
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษธน อินทะศร
 HosThai.com