หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งเสนอราคาเพื่อจัดซื้อภาพรวม ปี 2562 (วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว)
ไฟล์แนบ    รายการวัสดุสำนักงาน, งานบ้านงานครัว จากร้านค้า_00700_5c47e8657c4c2.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน หมู่ 1 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056622353 โทรสาร 056622353
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษธน อินทะศร
 HosThai.com