หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

04 มิ.ย. 2563

02 มี.ค. 2563

30 ม.ค. 2563

28 มิ.ย. 2562

28 มิ.ย. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

05 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 2563

05 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

18 พ.ค. 2563

27 ม.ย. 2563

27 ม.ย. 2563

15 ม.ย. 2563

31 ต.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายปราโมทย์ สังข์ทอง
สาธารณสุขอำเภอโพทะเล
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11261 - รพช.โพทะเล
  07665 - รพ.สต.ท้ายน้ำ
  07666 - รพ.สต.ทะนง
  07667 - รพ.สต.ท่าบัว
  07668 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
  07669 - รพ.สต.ท่าขมิ้น
  07670 - รพ.สต.ท่าเสา
  07671 - รพ.สต.บางคลาน
  07672 - รพ.สต.ท่านั่ง
  07673 - รพ.สต.บ้านน้อย
  07674 - รพ.สต.วัดขวาง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์