หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รับอธิบดีกรมอนามัย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาภาวนาเฉลิมขวัญ วัดพร้าว ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) มีโอกาสได้รับตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พชอ.และพชต. จาก อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ดูผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. พชต. เชื่อมโยงการดำเนินงานตามกลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย และสิ่งแวดล้อม
นางสาวปาจรีย์ เนียมจันทร์
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์