หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3_1 บันทึกข้อความ มีวงเงิน5000บาทขึ้นไป 20:36:00 - 02 ก.ย. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3_1.1หลักฐานชุดอนุมัติวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 20:36:00 - 02 ก.ย. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมหลังคาห้องยา รพ.สต.ท่าเสา 15:12:00 - 06 ส.ค. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมหลังคาห้องยา รพ.สต.ท่าเสา 15:12:00 - 06 ส.ค. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโครงการซ่อมหลังคา รพ.สต.วัดขวาง 13:37:00 - 18 พ.ค. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารฝ้าเพดาน รพ.สตท้ายน้ำ 14:13:00 - 27 ม.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.ท้ายน้ำ 14:10:00 - 27 ม.ย. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารทันตกรรม รพ.สต.ท้ายน้ำ 16:07:00 - 15 ม.ย. 2563
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม61 16:57:00 - 31 ต.ค. 2561
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ 11:19:00 - 08 ต.ค. 2561
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดพร้าว สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 14:47:00 - 25 พ.ค. 2561
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดท่าบัว สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:40:00 - 25 พ.ค. 2561
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดบ้านน้อย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:21:00 - 25 พ.ค. 2561
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดปากลัด สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:16:00 - 25 พ.ค. 2561
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดหลวง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:15:00 - 25 พ.ค. 2561
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดบ้านตาล สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:12:00 - 25 พ.ค. 2561
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม วัดหนองคล้า สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:12:00 - 25 พ.ค. 2561
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.โพทะเล สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:10:00 - 25 พ.ค. 2561
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม สสอ.โพทะเล สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:05:00 - 25 พ.ค. 2561
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม ชมรมผู้สูงอาย ต.วัดขวาง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:04:00 - 25 พ.ค. 2561
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.วัดขวาง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:04:00 - 25 พ.ค. 2561
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.บ้านน้อย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:03:00 - 25 พ.ค. 2561
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ท่าขมิ้น สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:02:00 - 25 พ.ค. 2561
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ท่าเสา สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:00:00 - 25 พ.ค. 2561
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ทะนง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 10:00:00 - 25 พ.ค. 2561
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม ชมรมผู้สูงอายุ ต.ทุ่งน้อย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิกา... 09:54:00 - 25 พ.ค. 2561
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ทุ่งน้อย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 09:52:00 - 25 พ.ค. 2561
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่านั่ง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 09:50:00 - 25 พ.ค. 2561
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ท่านั่ง สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 08:11:00 - 24 พ.ค. 2561
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องส้วม รพ.สต.ท่าบัว สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 08:08:00 - 24 พ.ค. 2561
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคา รพ.สต.ท้ายน้ำ 11:31:00 - 21 พ.ค. 2561
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป รพ.สต.ท้ายน... 11:28:00 - 21 พ.ค. 2561
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุง Supply รพ.สต.ทะนง 09:17:00 - 15 พ.ค. 2561
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอาคารภายใน รพ.สต.วัดขวาง 13:45:00 - 20 มี.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์