หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 
 

กระบวนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
ขับเคลื่อนกระบวนการทำแผนสุขภาพชุมชน สร้างแกนนำสุขภาพการจัดทำแผนทุกตำบล ทั้ง 11 ตำบล เพื่อเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อปัญหาสุขภาพชุมชน

ประกวด รพ.สต.ท่าบัว ดีเด่น ระดับเขต ปี 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ตัวแทนจังหวัดพิจิตร ประกวดผลงานการพัฒนา รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล หมู่ 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056681139 โทรสาร 056681139
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปาจรีย์ เนียมจันทร์