หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

06 ธ.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

28 ธ.ค. 2561

28 ธ.ค. 2561

31 ต.ค. 2561

22 พ.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

26 มิ.ย. 2562

13 มิ.ย. 2562

04 ม.ค. 2562

04 ม.ค. 2562

31 ต.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายมนตรี คลังสิน
สาธารณสุขอำเภอ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07675 - รพ.สต.สามง่าม
  11262 - รพช.สามง่าม
  07676 - รพ.สต.กำแพงดิน
  07677 - รพ.สต.รังนก
  07681 - รพ.สต.เนินปอ
  07682 - รพ.สต.เนินปอ
  07683 - รพ.สต.หนองโสน
  07684 - รพ.สต.หนองโสน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056665571 โทรสาร 056665571
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อินทิรา เตตะสังข์
 HosThai.com