หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

27 ส.ค. 2562

27 ส.ค. 2562

27 ส.ค. 2562

27 ส.ค. 2562

27 ส.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

18 มี.ค. 2562


นายธะเนตร เอื้อเฟื้อพันธุ์
สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
MIS สสจ.พิจิตร
ITA
สสอ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC สสจ.พิจิตร
โรงพยาบาลทับคล้อ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07689 - รพ.สต.ทับคล้อ
  07690 - รพ.สต.เขาทราย
  07691 - รพ.สต.เขาทราย
  07692 - รพ.สต.เขาเจ็ดลูก
  07693 - รพ.สต.ท้ายทุ่ง
  07694 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง
  07695 - รพ.สต.ท้ายทุ่ง
  11263 - รพช.ทับคล้อ
  11573 - สอ.ต.เขาเจ็ดลูก


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง


วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ หมู่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056641133 โทรสาร 056641991
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กัญญารัตน์ สุวรรณเพ็ชร
 HosThai.com