หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

18 มี.ค. 2562


นายณุชิน สุขเกษ
สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07689 - รพ.สต.ทับคล้อ
  07690 - รพ.สต.เขาทราย
  07691 - รพ.สต.เขาทราย
  07692 - รพ.สต.เขาเจ็ดลูก
  07693 - รพ.สต.ท้ายทุ่ง
  07694 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง
  07695 - รพ.สต.ท้ายทุ่ง
  11263 - รพช.ทับคล้อ
  11573 - สอ.ต.เขาเจ็ดลูก


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ หมู่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056641133 โทรสาร 056641991
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กัญญารัตน์ สุวรรณเพ็ชร
 HosThai.com