หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

19 ม.ย. 2562

04 ม.ย. 2562

27 มี.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

12 มี.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

02 ก.ย. 2564

02 ก.ย. 2564

01 ก.ย. 2564

01 ก.ย. 2564

01 ก.ย. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

05 มี.ค. 2563

03 ก.พ. 2563

06 ม.ค. 2563

05 ก.ย. 2562

01 ส.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

04 ม.ย. 2562

18 ต.ค. 2561

18 ต.ค. 2561

11 ต.ค. 2561

03 ต.ค. 2561


นายวีระ ดีมั่น
สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.พิจิตร
โรงพยาบาลสากเหล็ก
HDC ข้อมูล 43 แฟ้ม
MIS สสจ.พิจิตร
ระบบงานสารบรรณ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)
สปสช.
สปสช เขต 3
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานสิทธิ์
E-Claim พรบ.อุบัติเหตุ
E-Claim อปท
ยา drugcatalong
สำนักงานประกันสังคม
NHSO Budget(โอนเงิน)
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  14064 - รพ.สต.สากเหล็ก
  14065 - รพ.สตบ้านหนองกรด
  07697 - รพ.สต.ท่าเยี่ยม
  07698 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย
  11570 - สอ.ต.หนองหญ้าไทร
  07696 - รพ.สต.วังทับไทร


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : sso_saklake_00705@hotmail.com โทร 056698428 โทรสาร 056699041
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ยศพัทธ์ ทวนทอง