หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

12 มี.ค. 2563

12 มี.ค. 2563

12 มี.ค. 2563

12 มี.ค. 2563

12 มี.ค. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

26 ส.ค. 2564

26 ส.ค. 2564

25 ส.ค. 2564

25 ส.ค. 2564

25 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

08 พ.ค. 2563

08 พ.ค. 2563

11 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

21 ก.ย. 2564


นายอุทิศ วันเต
สาธารณสุขอำเภอดงเจริญ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07705 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07706 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07707 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07708 - รพ.สต.ห้วยร่วม
  07709 - รพ.สต.ห้วยพุก
  07710 - รพ.สต.สำนักขุนเณร


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ หมู่ 2 ต.วังงิ้วใต้ อ.กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
E-mail : nont_mph1@hotmail.com โทร 056-905448 โทรสาร 056-905448
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นนท์ ฑีฆะภรณ์