หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

13 ธ.ค. 2562

15 ก.ค 2562

05 ก.ค 2562

18 มิ.ย. 2562

12 มิ.ย. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

10 พ.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

08 มี.ค. 2562

08 มี.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

04 ธ.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายทองดี นาควิจิตร
สาธารณสุขอำเภอดงเจริญ
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07705 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07706 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07707 - รพ.สต.วังงิ้ว
  07708 - รพ.สต.ห้วยร่วม
  07709 - รพ.สต.ห้วยพุก
  07710 - รพ.สต.สำนักขุนเณร


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ หมู่ 2 ต.วังงิ้วใต้ อ.กิ่งอำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
E-mail : nont_mph1@hotmail.com โทร 056-905448 โทรสาร 056-905448
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : นนท์ ฑีฆะภรณ์
 HosThai.com