หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่ รพ.สต.บ้านห้วยบ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   โทร  053840742ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

17 ม.ค. 2562

08 ต.ค. 2561

19 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

28 พ.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

10 ก.พ. 2564

14 ม.ค. 2562

14 ม.ค. 2562

01 ต.ค. 2561

01 ต.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

24 ส.ค. 2561

24 ส.ค. 2561

24 มี.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


images by free.in.th">ร้านอาหาร PAAMAA/ยาสีฟัน Medentimages by free.in.th">">


นางประทุม ซาวถา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
รพ.สต.ติดดาว&ระบบข้อมูล
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หักภาษี ณ ที่จ่าย
อสค.อาสาสมัครดูแลฯ
Thai COC
TB CM online
ประเมินหน่วยบริการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
รับเรื่องร้องเรียน
บันทึกการใช้ยานพาหนะ
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซด์
ประเมินพึงพอใจผู้รับบริการ
รวมเว็บที่ใช้บ่อย
ยื่นแบบภาษีออนไลน์
เว็บบอร์ดสนทนา รพ.สต.
กรมบัญชีกลาง อสม
ก.พ.7 สาธารณสุข
อสม.ออนไลน์ AIS
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00533 - สสอ.ดอยสะเก็ด
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์


            
            
            
            
            
            
             
            
            
           วีดีทัศน์ ทั้งหมด   แผนที่ตั้งหน่วยงาน


เบอร์ติดต่อ รพ.สต.บ้านแม่โป่ง   โทร. 053840742
รพ.สต.บ้านแม่โป่ง หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
E-mail : ruok05860@gmail.com โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ศุภณัฐ อินธรรม