หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

01 ต.ค. 2561

01 ต.ค. 2561

01 ต.ค. 2561

01 ต.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นางสุชารัตน์ รู้ทำนอง
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ต้า
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00626 - สสอ.ขุนตาล
  06794 - รพ.สต.บ้านพระเนตร
  06796 - รพ.สต.ป่าตาล
  06797 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า
  06798 - รพ.สต.ยางฮอม
  06799 - รพ.สต.บ้านน้ำแพร่
  11199 - รพช.ขุนตาล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  รพช.เทิง
  รพช.พาน
  รพช.ป่าแดด
  รพช.แม่จัน
  รพช.เชียงแสน
  รพช.แม่สาย
  รพช.แม่สรวย
  รพช.เวียงป่าเป้า
  รพช.พญาเม็งราย
  รพช.เวียงแก่น
  รพช.ขุนตาล
  รพช.แม่ฟ้าหลวง
  รพช.แม่ลาว
  รพช.เวียงเชียงรุ้ง
  รพร.เชียงของ
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


รพ.สต.ต้า หมู่ 16 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
E-mail : pcu_ta3@hotmail.com โทร 053797738 โทรสาร 053797738
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พีรฉัตย์ แจขจัด
 HosThai.com