หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

13 มิ.ย. 2561

13 มิ.ย. 2561

13 มิ.ย. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นางชุณห์ณัฐญา เกสบิวเลอร์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ป่าตาล
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00626 - สสอ.ขุนตาล
  06794 - รพ.สต.บ้านพระเนตร
  06795 - รพ.สต.ต้า
  06797 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า
  06798 - รพ.สต.ยางฮอม
  06799 - รพ.สต.บ้านน้ำแพร่
  11199 - รพช.ขุนตาล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  รพช.เทิง
  รพช.พาน
  รพช.ป่าแดด
  รพช.แม่จัน
  รพช.เชียงแสน
  รพช.แม่สาย
  รพช.แม่สรวย
  รพช.เวียงป่าเป้า
  รพช.พญาเม็งราย
  รพช.เวียงแก่น
  รพช.ขุนตาล
  รพช.แม่ฟ้าหลวง
  รพช.แม่ลาว
  รพช.เวียงเชียงรุ้ง
  รพร.เชียงของ


วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
รพ.สต.ป่าตาล หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
E-mail : pcu_patan@hotmail.com โทร 053-160641 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : patan
 HosThai.com