หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

12 มี.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายสมศักดิ์ ก๊กมาศ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่านั่ง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00702 - สสอ.โพทะเล
  11261 - รพช.โพทะเล
  07665 - รพ.สต.ท้ายน้ำ
  07666 - รพ.สต.ทะนง
  07667 - รพ.สต.ท่าบัว
  07668 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
  07669 - รพ.สต.ท่าขมิ้น
  07670 - รพ.สต.ท่าเสา
  07671 - รพ.สต.บางคลาน
  07673 - รพ.สต.บ้านน้อย
  07674 - รพ.สต.วัดขวาง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

รพ.สต.ท่านั่ง หมู่ 1 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
E-mail : kokmas_s@hotmail.com โทร 056669186 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : สมศักดิ์ ก๊กมาศ