หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายสันติ บุญยิ้ม
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07678 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวยาง
  07679 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
  07680 - รพ.สต.หนองสะเดา
  07686 - รพ.สต.คุยกระชาย
  07687 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว
  07688 - รพ.สต.รพ.สต.หนองขาว
  11631 - วชิรบารมี
  14899 - สำนักงานวชิรบารมี


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
E-mail : - โทร 056-030-223 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : แสงเดือน มีเพชร