หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

แผนกทันตกรรม  โรงพยาบาลบางละมุง

1.ให้บริการทันตกรรมในเวลาราชการ

ตั้งแต่ 08:00 - 12:00. จำนวน 60 ราย (แจกบัตรคิว) บริการตรวจและงานทันตกรรมพื้นฐาน

ตั้งแต่ 13:00 - 16:00. จำนวน 20 ราย บริการงานทันตกรรมเฉพาะทาง สำหรับคนไข้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

2. ให้บริการทันตกรรมคลินิกนอกเวลาในวันจันทร์   วันอังคาร และวันพุธ

ตั้งแต่เวลา 16:00 – 20:00.  บริการงานทันตกรรมพื้นฐานและเฉพาะทาง สำหรับคนไข้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

3.ให้บริการทันตกรรมใน รพ.สต. ต่างๆ (สถานีอนามัย) ให้บริการตรวจและงานทันตกรรมพื้นฐาน

          วันจันทร์         - รพ.สต.โรงโป๊ะ           วันจันทร์ที่ 1,3,5     ของเดือน

                              - รพ.สต.ตาลหมัน         วันจันทร์ที่ 1,3       ของเดือน

                              - รพ.สต.หนองสมอ        วันจันทร์ที่ 2,4,5    ของเดือน

                               - รพ.สต.หนองพังแค       วันจันทร์ที่ 2,4     ของเดือน

           วันอังคาร        - รพ.สต.เขาไม้แก้ว         ทุกวันอังคาร

                              -  รพ.สต.หนองเกตุใหญ่    ทุกวันอังคาร

           วันพุธ            - รพ.สต.หนองพลับ          ทุกวันพุธ

                              - รพ.สต.หนองหัวแรด       ทุกวันพุธ

           วันพฤหัสบดี   - รพ.สต.โป่ง                   ทุกวันพฤหัสบดี

                              - รพ.สต. หนองตาอุ่น        ทุกวันพฤหัสบดีที่   2,4 ของเดือน

           วันศุกร์          - รพสต. มาบประชัน         ทุกวันศุกร์

      ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเกลือ  ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเช้า

 3. ให้บริการการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง (ศัลยกรรมช่องปากภายใต้ยาชาเฉพาะที่, รักษารากฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษาฟันเด็ก, ใส่ฟันเทียม) รวมทั้งให้การดูแลทันตสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้พิการและหญิงมีครรภ์

  4.งานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

  5. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ผู้นำนักเรียน ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมถึง อสม.

  6 .ติดตามนิเทศงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  7 .รับปรึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีการติดเชื้อรุนแรงบริเวณใบหน้าและขากรรไกร หากเกินความสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลชลบุรีและมีการติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

      ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการฝ่ายทันตกรรมได้ที่  038-429-244-460

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :