หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่ชลบุรี
นางสาวพัชรี ค้าขาย
โพสต์เมื่อ 21 ก.ค 2560

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :