หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิรรม บิรจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิรรม บิรจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะนำเครื่องมือที่รับบริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
นางสาวพัชรี ค้าขาย
โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2560

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :