หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 09:25:00 - 11 ต.ค. 2562
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างต่อเติมห้องฉุกเฉิน อาคารสมนึก สุขศรีการ โรงพยาบาลบา... 11:45:00 - 10 ต.ค. 2562
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 11:42:00 - 10 ต.ค. 2562
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 18:05:00 - 08 ต.ค. 2562
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จ... 18:03:00 - 08 ต.ค. 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 18:01:00 - 08 ต.ค. 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่... 17:56:00 - 08 ต.ค. 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 14:08:00 - 08 ต.ค. 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร ประจ... 14:07:00 - 08 ต.ค. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 14:06:00 - 08 ต.ค. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 15:58:00 - 07 ต.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามสั... 16:25:00 - 04 ต.ค. 2562
13 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 5 09:35:00 - 04 ต.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ระยะเวลา ๑... 16:07:00 - 03 ต.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผน 09:48:00 - 01 ต.ค. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผูัได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกันยายน 08:49:00 - 01 ต.ค. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผูัได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกันยายน 08:48:00 - 01 ต.ค. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (ICU) และศู... 15:17:00 - 30 ก.ย. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 15:01:00 - 30 ก.ย. 2562
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตาม... 17:02:00 - 27 ก.ย. 2562
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 09:39:00 - 25 ก.ย. 2562
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 241,800... 10:34:00 - 24 ก.ย. 2562
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ่าย... 09:57:00 - 23 ก.ย. 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็... 09:54:00 - 23 ก.ย. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 13:18:00 - 20 ก.ย. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 14:13:00 - 19 ก.ย. 2562
27 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยนยา 2562 ครั้งที่ 4 14:27:00 - 18 ก.ย. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ... 19:41:00 - 17 ก.ย. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติINSULIN ASPART ๓๐% +... 14:17:00 - 17 ก.ย. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว 180,000 ลูกบาศก์เ... 08:44:00 - 17 ก.ย. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 08:43:00 - 17 ก.ย. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 18:07:00 - 13 ก.ย. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 18:03:00 - 13 ก.ย. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 09:41:00 - 13 ก.ย. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแล... 15:02:00 - 11 ก.ย. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ Dengue Ns๑... 14:55:00 - 11 ก.ย. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มวิทยาจากสิ่งส่... 14:48:00 - 11 ก.ย. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อ... 14:47:00 - 11 ก.ย. 2562
39 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 3 09:22:00 - 09 ก.ย. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (ICU) และศู... 09:32:00 - 06 ก.ย. 2562
41 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 1 09:26:00 - 06 ก.ย. 2562
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มวิทยาจากสิ่งส่... 09:24:00 - 06 ก.ย. 2562
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนสิงหาคม 22:52:00 - 05 ก.ย. 2562
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนสิงหาคม 22:51:00 - 05 ก.ย. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ้เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาและราคากลาง เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนม... 21:19:00 - 05 ก.ย. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิ... 11:27:00 - 05 ก.ย. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 180... 11:26:00 - 05 ก.ย. 2562
48 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 6 09:12:00 - 04 ก.ย. 2562
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือ... 11:43:00 - 03 ก.ย. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ... 10:27:00 - 02 ก.ย. 2562
51 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 5 21:38:00 - 30 ส.ค. 2562
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก... 15:36:00 - 30 ส.ค. 2562
53 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 4 11:59:00 - 29 ส.ค. 2562
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาINSULIN ASPART๓๐%+PROTAMINATED INSULIN ๗๐% ๓ML PENFILLด้... 11:50:00 - 29 ส.ค. 2562
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู (IC... 19:14:00 - 27 ส.ค. 2562
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 รายการ 18:25:00 - 27 ส.ค. 2562
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 12 รายการ 18:23:00 - 27 ส.ค. 2562
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ 18:17:00 - 27 ส.ค. 2562
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTION ด้วย... 14:22:00 - 27 ส.ค. 2562
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้บ่มเพาะเชื้... 11:04:00 - 26 ส.ค. 2562
61 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้มูลนิธิฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 2 09:21:00 - 26 ส.ค. 2562
62 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3 16:13:00 - 25 ส.ค. 2562
63 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 2 19:29:00 - 21 ส.ค. 2562
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 09:22:00 - 21 ส.ค. 2562
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 08:45:00 - 16 ส.ค. 2562
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15:16:00 - 15 ส.ค. 2562
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม ... 09:44:00 - 15 ส.ค. 2562
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก ชนิดหลอด LED พร้อมออกจอภา... 11:34:00 - 14 ส.ค. 2562
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน 10:48:00 - 14 ส.ค. 2562
70 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้มูลนิธิฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1 10:43:00 - 14 ส.ค. 2562
71 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1 10:42:00 - 14 ส.ค. 2562
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเ... 11:13:00 - 13 ส.ค. 2562
73 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 15:33:00 - 12 ส.ค. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา GABAPENTIN ๓๐๐ MG โดยวิธีคัดเลือก 14:02:00 - 07 ส.ค. 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 เพื่อเป็นโรง... 10:23:00 - 07 ส.ค. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกความล... 18:43:00 - 06 ส.ค. 2562
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 10:13:00 - 06 ส.ค. 2562
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกรกฎาคม 10:12:00 - 06 ส.ค. 2562
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมกา... 16:31:00 - 05 ส.ค. 2562
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 แผน 13:36:00 - 05 ส.ค. 2562
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญ... 14:39:00 - 31 ก.ค 2562
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN BIPHASIC ISOPHANE INJECTI... 10:32:00 - 31 ก.ค 2562
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นถาดแจกยา โดยวิธีเฉพาะเ... 14:24:00 - 23 ก.ค 2562
84 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1 09:25:00 - 23 ก.ค 2562
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 15:41:00 - 22 ก.ค 2562
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักคอยฯด้วยเงินบริจาค 11:08:00 - 22 ก.ค 2562
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 09:58:00 - 22 ก.ค 2562
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ K... 18:41:00 - 19 ก.ค 2562
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารคลินิกใกล้ใจ โรงพยาบาลบางละมุง โดย... 16:09:00 - 19 ก.ค 2562
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 11:14:00 - 19 ก.ค 2562
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN B... 14:41:00 - 12 ก.ค 2562
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชน... 11:18:00 - 11 ก.ค 2562
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา... 09:36:00 - 11 ก.ค 2562
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา... 14:37:00 - 10 ก.ค 2562
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉ... 12:56:00 - 10 ก.ค 2562
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำแผ่นพับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผ่นพ... 15:52:00 - 09 ก.ค 2562
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก โด... 15:34:00 - 09 ก.ค 2562
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำแผ่นพับการติดตามการรักษาและการดูแลต่อเนื่อง... 15:20:00 - 09 ก.ค 2562
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:08:00 - 09 ก.ค 2562
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:59:00 - 09 ก.ค 2562
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 11:44:00 - 09 ก.ค 2562
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:43:00 - 09 ก.ค 2562
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:40:00 - 09 ก.ค 2562
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัต... 15:32:00 - 08 ก.ค 2562
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจไวรัส... 13:17:00 - 08 ก.ค 2562
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อ INSULIN BIPHASIC ISOPHANE ๑๐๐U/ML ด้วยวิธีประกวดราคา... 13:42:00 - 04 ก.ค 2562
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาสารเสพติด... 13:57:00 - 03 ก.ค 2562
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมิถุนายน 10:40:00 - 03 ก.ค 2562
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารพัทยาธร รพ.บางละมุง โด... 10:54:00 - 02 ก.ค 2562
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมิถุนายน 23:08:00 - 01 ก.ค 2562
111 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3 10:27:00 - 28 มิ.ย. 2562
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... 13:38:00 - 27 มิ.ย. 2562
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้... 13:33:00 - 27 มิ.ย. 2562
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ประกอบสว่านเจาะกระดูก ชน... 13:28:00 - 27 มิ.ย. 2562
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ บำ... 09:52:00 - 26 มิ.ย. 2562
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพ... 09:51:00 - 26 มิ.ย. 2562
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ด้ว... 15:50:00 - 25 มิ.ย. 2562
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบันทึกก... 15:29:00 - 25 มิ.ย. 2562
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN BIPHASIC ISO... 14:23:00 - 24 มิ.ย. 2562
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอล โดยว... 14:57:00 - 21 มิ.ย. 2562
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14:00:00 - 21 มิ.ย. 2562
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขน... 09:00:00 - 19 มิ.ย. 2562
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 15:09:00 - 17 มิ.ย. 2562
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ครั้งที่ 2 15:00:00 - 17 มิ.ย. 2562
125 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 10:18:00 - 15 มิ.ย. 2562
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้... 13:07:00 - 13 มิ.ย. 2562
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมที่เก็บเสมหะ อาคารสายใ... 11:05:00 - 12 มิ.ย. 2562
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่... 14:32:00 - 11 มิ.ย. 2562
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ INSULIN B... 13:25:00 - 10 มิ.ย. 2562
130 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 15:03:00 - 07 มิ.ย. 2562
131 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล 14:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
132 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบ... 13:58:00 - 07 มิ.ย. 2562
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนพฤษภาคม 09:05:00 - 07 มิ.ย. 2562
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง โดยว... 11:11:00 - 06 มิ.ย. 2562
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ๓ ไก ชนิดไฟฟ้า และโต๊ะคร่อมเตียงร... 10:26:00 - 06 มิ.ย. 2562
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้... 14:52:00 - 05 มิ.ย. 2562
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและ... 14:15:00 - 05 มิ.ย. 2562
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลแ... 11:10:00 - 05 มิ.ย. 2562
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟสฯ โดยวิธี... 11:08:00 - 05 มิ.ย. 2562
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 14:28:00 - 04 มิ.ย. 2562
141 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 1 13:58:00 - 03 มิ.ย. 2562
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ... 10:43:00 - 31 พ.ค. 2562
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ บำ... 08:30:00 - 30 พ.ค. 2562
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 09:02:00 - 28 พ.ค. 2562
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระยะเ... 14:52:00 - 27 พ.ค. 2562
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที 7 ชั้น 96 ห้อง รพ... 10:24:00 - 27 พ.ค. 2562
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและค... 11:08:00 - 22 พ.ค. 2562
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัต... 08:21:00 - 17 พ.ค. 2562
149 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1 16:19:00 - 16 พ.ค. 2562
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:38:00 - 15 พ.ค. 2562
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุฯ (e-bidding) 11:34:00 - 15 พ.ค. 2562
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10:58:00 - 15 พ.ค. 2562
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลางการประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อ... 16:12:00 - 14 พ.ค. 2562
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 13:56:00 - 14 พ.ค. 2562
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 14:51:00 - 13 พ.ค. 2562
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจ... 11:46:00 - 13 พ.ค. 2562
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:42:00 - 13 พ.ค. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:38:00 - 13 พ.ค. 2562
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนเมษายน 08:42:00 - 13 พ.ค. 2562
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมท... 13:26:00 - 10 พ.ค. 2562
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้... 13:23:00 - 10 พ.ค. 2562
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนเมษายน 22:58:00 - 07 พ.ค. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา... 13:52:00 - 29 ม.ย. 2562
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา... 13:48:00 - 29 ม.ย. 2562
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติMANIDIPINE ๒๐ MG TAB... 13:40:00 - 29 ม.ย. 2562
166 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 3 08:40:00 - 24 ม.ย. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 08:56:00 - 23 ม.ย. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงแผนกผ่าตั... 09:50:00 - 19 ม.ย. 2562
169 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้มูลนิธิฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 1 18:16:00 - 18 ม.ย. 2562
170 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2 09:24:00 - 18 ม.ย. 2562
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ... 15:21:00 - 11 ม.ย. 2562
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเ... 10:48:00 - 11 ม.ย. 2562
173 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำไตรมาส (ม.ค.62-... 15:57:00 - 10 ม.ย. 2562
174 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือนมีนาคม 15:53:00 - 10 ม.ย. 2562
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 10:33:00 - 10 ม.ย. 2562
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:31:00 - 10 ม.ย. 2562
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:43:00 - 10 ม.ย. 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 408 รายการ 14:53:00 - 05 ม.ย. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 3 รายการ 14:51:00 - 05 ม.ย. 2562
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:14:00 - 04 ม.ย. 2562
181 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมีนาคม 15:37:00 - 04 ม.ย. 2562
182 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 1 11:02:00 - 04 ม.ย. 2562
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต... 16:49:00 - 01 ม.ย. 2562
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารคลินิกใกล้ใจ โรงพยาบาลบางละมุง โดย... 13:51:00 - 01 ม.ย. 2562
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโม... 18:42:00 - 29 มี.ค. 2562
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 13:29:00 - 29 มี.ค. 2562
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรบริหารจัดการขยะและสิ่งแวด... 14:36:00 - 28 มี.ค. 2562
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-biddin... 13:15:00 - 27 มี.ค. 2562
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 08:49:00 - 27 มี.ค. 2562
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แผนงาน 17:09:00 - 25 มี.ค. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประช... 13:16:00 - 25 มี.ค. 2562
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประช... 13:16:00 - 25 มี.ค. 2562
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเ... 10:01:00 - 21 มี.ค. 2562
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:17:00 - 21 มี.ค. 2562
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 08:08:00 - 21 มี.ค. 2562
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์ส่องตรวจทวารหนัก โดยวิ... 19:37:00 - 20 มี.ค. 2562
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดรถหน้าโรงพย... 11:34:00 - 19 มี.ค. 2562
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ การดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยว... 10:24:00 - 19 มี.ค. 2562
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 21:30:00 - 18 มี.ค. 2562
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ MANIDIPINE ๒๐ MG ด้ว... 15:06:00 - 14 มี.ค. 2562
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (... 09:45:00 - 13 มี.ค. 2562
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโ... 16:07:00 - 12 มี.ค. 2562
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและ... 16:03:00 - 12 มี.ค. 2562
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด... 10:49:00 - 12 มี.ค. 2562
205 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 1 10:37:00 - 12 มี.ค. 2562
206 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกุมภาพันธ์ 22:47:00 - 07 มี.ค. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดเคลื่อนย้ายได้พร... 14:28:00 - 05 มี.ค. 2562
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (e-... 10:58:00 - 05 มี.ค. 2562
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงาน 14:41:00 - 04 มี.ค. 2562
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประ... 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแหล่งชาติ MAN... 11:01:00 - 04 มี.ค. 2562
212 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ก.พ.62 09:05:00 - 04 มี.ค. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบระบายอากาศ... 15:06:00 - 01 มี.ค. 2562
214 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งท... 14:20:00 - 01 มี.ค. 2562
215 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 5 14:17:00 - 01 มี.ค. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มหลังคาด้านหน้าอาคารพวงคราม โรงพยาบาลบางล... 09:18:00 - 27 ก.พ. 2562
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:38:00 - 22 ก.พ. 2562
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แบบแปลนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ รพ.บางล... 09:37:00 - 22 ก.พ. 2562
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ... 09:35:00 - 22 ก.พ. 2562
220 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 09:22:00 - 22 ก.พ. 2562
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-biddin... 13:48:00 - 20 ก.พ. 2562
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (e-bidding... 13:30:00 - 20 ก.พ. 2562
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 13:05:00 - 20 ก.พ. 2562
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 10:57:00 - 20 ก.พ. 2562
225 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 13:51:00 - 16 ก.พ. 2562
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายกา... 17:02:00 - 13 ก.พ. 2562
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบ... 10:36:00 - 12 ก.พ. 2562
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแปลนงานจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบระบายอากาศฯ รพ.บางละมุง 09:39:00 - 12 ก.พ. 2562
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ... 09:36:00 - 12 ก.พ. 2562
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง พื้น ฝ้าเพดานฯ รพ.บางละมุง 09:33:00 - 12 ก.พ. 2562
231 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 09:22:00 - 12 ก.พ. 2562
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (... 13:52:00 - 11 ก.พ. 2562
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 11:15:00 - 11 ก.พ. 2562
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งกระจกตา (e-bid... 18:50:00 - 08 ก.พ. 2562
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดรถโรงพยาบาลบางละมุ... 12:59:00 - 08 ก.พ. 2562
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคทางต... 12:49:00 - 08 ก.พ. 2562
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื... 15:26:00 - 07 ก.พ. 2562
238 . ประกาศทั่วไป ระกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เดือนมกราคม 13:38:00 - 07 ก.พ. 2562
239 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนมกราคม 13:27:00 - 07 ก.พ. 2562
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติจัดจ้างปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานฯ รพ.บางละมุง 19:26:00 - 06 ก.พ. 2562
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงพื้น เพดาน ระบบระบายอากาศ ชั้น 1 และระบบสุขาลภิบาล ชั้น 2... 17:04:00 - 06 ก.พ. 2562
242 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งท... 11:21:00 - 06 ก.พ. 2562
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 9... 11:19:00 - 06 ก.พ. 2562
244 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1 11:17:00 - 06 ก.พ. 2562
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด... 08:41:00 - 05 ก.พ. 2562
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศด้... 15:33:00 - 04 ก.พ. 2562
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหล... 15:30:00 - 04 ก.พ. 2562
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าแอลอีดีส่องสว่างที่จอดร... 18:18:00 - 31 ม.ค. 2562
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้... 13:53:00 - 31 ม.ค. 2562
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบ... 10:25:00 - 30 ม.ค. 2562
251 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 2561 13:36:00 - 24 ม.ค. 2562
252 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 4 11:41:00 - 23 ม.ค. 2562
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเท... 18:41:00 - 22 ม.ค. 2562
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผนงาน 14:05:00 - 21 ม.ค. 2562
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 08:55:00 - 21 ม.ค. 2562
256 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 3 10:30:00 - 17 ม.ค. 2562
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ... 10:00:00 - 16 ม.ค. 2562
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะ... 14:36:00 - 15 ม.ค. 2562
259 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2 13:42:00 - 15 ม.ค. 2562
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเล... 10:46:00 - 14 ม.ค. 2562
261 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 15:54:00 - 11 ม.ค. 2562
262 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 13:10:00 - 09 ม.ค. 2562
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเ... 15:52:00 - 08 ม.ค. 2562
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 13:56:00 - 08 ม.ค. 2562
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความ... 08:36:00 - 08 ม.ค. 2562
266 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.2561 14:34:00 - 07 ม.ค. 2562
267 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนธันวาคม 14:04:00 - 07 ม.ค. 2562
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภ... 13:58:00 - 07 ม.ค. 2562
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลื... 13:54:00 - 07 ม.ค. 2562
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑... 13:48:00 - 07 ม.ค. 2562
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 13:40:00 - 07 ม.ค. 2562
272 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 13:03:00 - 07 ม.ค. 2562
273 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศรพ.บางละมุงเรืองมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 08:37:00 - 07 ม.ค. 2562
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 15:50:00 - 04 ม.ค. 2562
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเลเซอร์ทันตกรรม โดยวิธ... 14:39:00 - 03 ม.ค. 2562
276 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 18:51:00 - 02 ม.ค. 2562
277 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2561 18:44:00 - 02 ม.ค. 2562
278 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 18:38:00 - 02 ม.ค. 2562
279 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลบางละมุงเรื่องเจตจำนงสุจริตฯ 17:32:00 - 02 ม.ค. 2562
280 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเวชภัณฑ์ยา เดือนพฤศจิกายน 21:52:00 - 27 ธ.ค. 2561
281 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเวชภัณฑ์ยา เดือนพฤศจิกายน 21:51:00 - 27 ธ.ค. 2561
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แผนงาน 18:51:00 - 24 ธ.ค. 2561
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอ... 18:44:00 - 24 ธ.ค. 2561
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อมขวดเพาะเชื้อแบค... 16:32:00 - 24 ธ.ค. 2561
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ย... 15:35:00 - 24 ธ.ค. 2561
286 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 22:43:00 - 22 ธ.ค. 2561
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดจากป... 14:28:00 - 17 ธ.ค. 2561
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อ... 13:40:00 - 14 ธ.ค. 2561
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุ... 15:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 13:55:00 - 13 ธ.ค. 2561
291 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เดือนพฤศจิกายน 09:16:00 - 13 ธ.ค. 2561
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง... 13:30:00 - 12 ธ.ค. 2561
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:44:00 - 12 ธ.ค. 2561
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่... 10:16:00 - 12 ธ.ค. 2561
295 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1 20:12:00 - 11 ธ.ค. 2561
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พ... 15:47:00 - 11 ธ.ค. 2561
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำหนัก... 15:19:00 - 11 ธ.ค. 2561
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด... 14:18:00 - 06 ธ.ค. 2561
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แผนงาน 09:33:00 - 03 ธ.ค. 2561
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 16:29:00 - 30 พ.ย. 2561
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (... 15:44:00 - 30 พ.ย. 2561
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเ... 10:50:00 - 30 พ.ย. 2561
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐... 15:58:00 - 27 พ.ย. 2561
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำ... 15:51:00 - 27 พ.ย. 2561
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจหา... 13:43:00 - 27 พ.ย. 2561
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ ... 15:38:00 - 26 พ.ย. 2561
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับดัดที่ดามกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 13:24:00 - 26 พ.ย. 2561
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(เงินบริจาค) 13:27:00 - 22 พ.ย. 2561
309 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 11:28:00 - 21 พ.ย. 2561
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20:39:00 - 19 พ.ย. 2561
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rapid Test)... 19:31:00 - 13 พ.ย. 2561
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ 17:23:00 - 13 พ.ย. 2561
313 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชัณฑ์ยา ประจำเดือนตุลาคม 08:28:00 - 13 พ.ย. 2561
314 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1 11:37:00 - 12 พ.ย. 2561
315 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครงาน 13:11:00 - 10 พ.ย. 2561
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบล่อฟ้า บริเวณอาคารสมนึก สุขศรีการ ... 14:50:00 - 08 พ.ย. 2561
317 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เวชภัณฑ์ ต.ค.61 13:36:00 - 06 พ.ย. 2561
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวขอ... 09:56:00 - 06 พ.ย. 2561
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ... 14:46:00 - 02 พ.ย. 2561
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความเข้มของแสง โดยว... 11:23:00 - 30 ต.ค. 2561
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561 09:56:00 - 30 ต.ค. 2561
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561 09:54:00 - 30 ต.ค. 2561
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 09:53:00 - 30 ต.ค. 2561
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561 09:51:00 - 30 ต.ค. 2561
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 09:50:00 - 30 ต.ค. 2561
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 09:48:00 - 30 ต.ค. 2561
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09:34:00 - 30 ต.ค. 2561
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 09:15:00 - 30 ต.ค. 2561
329 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 4 16:05:00 - 26 ต.ค. 2561
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 15:50:00 - 26 ต.ค. 2561
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานฯ (e-bidding) 15:54:00 - 25 ต.ค. 2561
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 15:16:00 - 25 ต.ค. 2561
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 2 เครื่อง 09:39:00 - 24 ต.ค. 2561
334 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 3 15:31:00 - 22 ต.ค. 2561
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ (e-bidding) 13:37:00 - 22 ต.ค. 2561
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 17:17:00 - 17 ต.ค. 2561
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน... 17:14:00 - 17 ต.ค. 2561
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราค... 16:17:00 - 16 ต.ค. 2561
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงาน 15:22:00 - 16 ต.ค. 2561
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบร... 10:41:00 - 16 ต.ค. 2561
341 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 2 08:38:00 - 16 ต.ค. 2561
342 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กันยายน 08:20:00 - 12 ต.ค. 2561
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน... 16:29:00 - 09 ต.ค. 2561
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับต... 19:42:00 - 08 ต.ค. 2561
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงรับบริจาคโลหิต โด... 19:39:00 - 08 ต.ค. 2561
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก... 19:28:00 - 08 ต.ค. 2561
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:29:00 - 05 ต.ค. 2561
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:05:00 - 04 ต.ค. 2561
349 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กันยายน 14:02:00 - 03 ต.ค. 2561
350 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 11:17:00 - 03 ต.ค. 2561
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bi... 08:39:00 - 02 ต.ค. 2561
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 19:04:00 - 01 ต.ค. 2561
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์... 11:45:00 - 01 ต.ค. 2561
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 17:20:00 - 27 ก.ย. 2561
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบา... 14:55:00 - 27 ก.ย. 2561
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล (e-bidding) 09:51:00 - 27 ก.ย. 2561
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว (e-bidding) 09:50:00 - 27 ก.ย. 2561
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 08:35:00 - 25 ก.ย. 2561
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ พร้อมน้ำ... 08:39:00 - 24 ก.ย. 2561
360 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 3 15:59:00 - 21 ก.ย. 2561
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมแถบทดสอ... 15:15:00 - 20 ก.ย. 2561
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและ... 15:10:00 - 20 ก.ย. 2561
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจา... 15:04:00 - 20 ก.ย. 2561
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test ปีงบประ... 16:35:00 - 19 ก.ย. 2561
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:30:00 - 19 ก.ย. 2561
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:25:00 - 19 ก.ย. 2561
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูน... 09:26:00 - 19 ก.ย. 2561
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาฯ ... 11:39:00 - 18 ก.ย. 2561
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นแบบเป่าล... 15:06:00 - 17 ก.ย. 2561
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ด้วย... 15:03:00 - 17 ก.ย. 2561
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมือหมุน 09:47:00 - 17 ก.ย. 2561
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด LED (e-bidding... 16:18:00 - 10 ก.ย. 2561
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ... 15:50:00 - 10 ก.ย. 2561
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 14:41:00 - 10 ก.ย. 2561
375 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำเดือน สิงหาคม 14:23:00 - 10 ก.ย. 2561
376 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำเดือน สิงหาคม 14:22:00 - 10 ก.ย. 2561
377 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 09:23:00 - 10 ก.ย. 2561
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 10:16:00 - 07 ก.ย. 2561
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-biddi... 10:05:00 - 07 ก.ย. 2561
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:05:00 - 06 ก.ย. 2561
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง... 09:24:00 - 05 ก.ย. 2561
382 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 1 10:11:00 - 04 ก.ย. 2561
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:12:00 - 03 ก.ย. 2561
384 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำเดือนสิงหาคม ... 15:43:00 - 03 ก.ย. 2561
385 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำเดือนสิงหาคม 15:41:00 - 03 ก.ย. 2561
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-bid... 11:37:00 - 03 ก.ย. 2561
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 16:56:00 - 31 ส.ค. 2561
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะหรือการวิจารณ์ร่างประกาศฯ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที... 15:32:00 - 31 ส.ค. 2561
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bidding) 12:05:00 - 31 ส.ค. 2561
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 12:03:00 - 31 ส.ค. 2561
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 180,000 กิโลกรัม (e-bidding) 11:01:00 - 31 ส.ค. 2561
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-bidding) 11:00:00 - 31 ส.ค. 2561
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอ... 14:32:00 - 30 ส.ค. 2561
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 12:01:00 - 30 ส.ค. 2561
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 11:58:00 - 30 ส.ค. 2561
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของ... 13:35:00 - 28 ส.ค. 2561
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา 365 วัน (e-bidding) 10:17:00 - 28 ส.ค. 2561
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่าคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) 10:16:00 - 28 ส.ค. 2561
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 11:09:00 - 27 ส.ค. 2561
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แผนงาน 09:22:00 - 27 ส.ค. 2561
401 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3 19:33:00 - 20 ส.ค. 2561
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล... 17:08:00 - 20 ส.ค. 2561
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด L... 09:19:00 - 17 ส.ค. 2561
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 17:39:00 - 15 ส.ค. 2561
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 09:53:00 - 15 ส.ค. 2561
406 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 19:05:00 - 13 ส.ค. 2561
407 . ประกาศทั่วไป ระกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 22:13:00 - 08 ส.ค. 2561
408 . ประกาศทั่วไป ระกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 22:13:00 - 08 ส.ค. 2561
409 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกรกฎาคม 22:12:00 - 08 ส.ค. 2561
410 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือนกรกฎาคม 22:09:00 - 08 ส.ค. 2561
411 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1 10:10:00 - 07 ส.ค. 2561
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 15:51:00 - 06 ส.ค. 2561
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบภาพถ่า... 10:30:00 - 03 ส.ค. 2561
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ... 10:58:00 - 01 ส.ค. 2561
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ 08:56:00 - 24 ก.ค 2561
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 08:32:00 - 24 ก.ค 2561
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ให้ค... 13:47:00 - 20 ก.ค 2561
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ... 15:28:00 - 19 ก.ค 2561
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 15:03:00 - 18 ก.ค 2561
420 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 10:55:00 - 17 ก.ค 2561
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา... 17:09:00 - 16 ก.ค 2561
422 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา ประจำเดือนมิถุนายน ต่อ 21:57:00 - 13 ก.ค 2561
423 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา ประจำเดือนมิถุนายน 21:55:00 - 13 ก.ค 2561
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (e-bidding) 14:07:00 - 13 ก.ค 2561
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔... 13:10:00 - 10 ก.ค 2561
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดทรวงอก จำนวน ๓๐ รายก... 08:08:00 - 10 ก.ค 2561
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราค... 15:08:00 - 09 ก.ค 2561
428 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1 09:23:00 - 09 ก.ค 2561
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ฯ (e-biddin... 08:18:00 - 05 ก.ค 2561
430 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ ประจำเดือนมิถุนายน 10:23:00 - 04 ก.ค 2561
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแเดงส่... 11:30:00 - 29 มิ.ย. 2561
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป... 09:36:00 - 28 มิ.ย. 2561
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 09:20:00 - 28 มิ.ย. 2561
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั... 17:12:00 - 26 มิ.ย. 2561
435 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4 20:09:00 - 24 มิ.ย. 2561
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง... 15:37:00 - 23 มิ.ย. 2561
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื... 09:27:00 - 22 มิ.ย. 2561
438 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 13:31:00 - 20 มิ.ย. 2561
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิ... 09:08:00 - 20 มิ.ย. 2561
440 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 16:40:00 - 14 มิ.ย. 2561
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมบันไดและหลังคาทางเดินขึ้นชั้น ๒ อาคารแส... 15:04:00 - 12 มิ.ย. 2561
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นเปลนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 08:09:00 - 12 มิ.ย. 2561
443 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 16:55:00 - 09 มิ.ย. 2561
444 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1 14:58:00 - 07 มิ.ย. 2561
445 . ประกาศทั่วไป เอกสารจิตพอเพียง สป. 10:42:00 - 07 มิ.ย. 2561
446 . ประกาศทั่วไป การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 10:41:00 - 07 มิ.ย. 2561
447 . ประกาศทั่วไป คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 10:40:00 - 07 มิ.ย. 2561
448 . ประกาศทั่วไป แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 08:08:00 - 07 มิ.ย. 2561
449 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 7 23:15:00 - 05 มิ.ย. 2561
450 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 5 23:14:00 - 05 มิ.ย. 2561
451 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 6 23:14:00 - 05 มิ.ย. 2561
452 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 4 23:13:00 - 05 มิ.ย. 2561
453 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 3 23:11:00 - 05 มิ.ย. 2561
454 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2 23:10:00 - 05 มิ.ย. 2561
455 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 1 23:03:00 - 05 มิ.ย. 2561
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) (e-bi... 14:01:00 - 05 มิ.ย. 2561
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบ... 14:00:00 - 05 มิ.ย. 2561
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอก... 10:39:00 - 04 มิ.ย. 2561
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-biddin... 10:08:00 - 04 มิ.ย. 2561
460 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคล... 15:04:00 - 01 มิ.ย. 2561
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้รับบริการ ด้านหน้าอาคารสมนึ... 09:00:00 - 01 มิ.ย. 2561
462 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Ca... 13:18:00 - 31 พ.ค. 2561
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงฯ 32 ภาพ 16:27:00 - 30 พ.ค. 2561
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือ... 15:36:00 - 30 พ.ค. 2561
465 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 15:35:00 - 30 พ.ค. 2561
466 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:06:00 - 30 พ.ค. 2561
467 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบ... 13:56:00 - 30 พ.ค. 2561
468 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ 09:42:00 - 30 พ.ค. 2561
469 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 15:07:00 - 24 พ.ค. 2561
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 11:45:00 - 23 พ.ค. 2561
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตั... 11:57:00 - 22 พ.ค. 2561
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๒๕ รา... 10:58:00 - 22 พ.ค. 2561
473 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการดูแลผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09:00:00 - 21 พ.ค. 2561
474 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:58:00 - 21 พ.ค. 2561
475 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:55:00 - 21 พ.ค. 2561
476 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจ... 08:51:00 - 21 พ.ค. 2561
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับ บันได 10 ขั้น สู่การเปิดใจเลิกบุห... 08:43:00 - 21 พ.ค. 2561
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 15:57:00 - 17 พ.ค. 2561
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลซ์... 15:32:00 - 16 พ.ค. 2561
480 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3 19:14:00 - 15 พ.ค. 2561
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป... 16:32:00 - 15 พ.ค. 2561
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ๑๖ สไลซ์ (CT sca... 16:22:00 - 10 พ.ค. 2561
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 15:47:00 - 08 พ.ค. 2561
484 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก... 15:02:00 - 08 พ.ค. 2561
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องพักสายตรวจชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ห้อง โ... 14:48:00 - 08 พ.ค. 2561
486 . ประกาศทั่วไป ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 08:23:00 - 08 พ.ค. 2561
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์... 14:34:00 - 07 พ.ค. 2561
488 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 10:35:00 - 07 พ.ค. 2561
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา โดยวิ... 09:02:00 - 03 พ.ค. 2561
490 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโ... 14:05:00 - 30 ม.ย. 2561
491 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 13:41:00 - 30 ม.ย. 2561
492 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริการ 13:24:00 - 30 ม.ย. 2561
493 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 11:41:00 - 30 ม.ย. 2561
494 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2561 10:52:00 - 30 ม.ย. 2561
495 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10:22:00 - 30 ม.ย. 2561
496 . ประกาศทั่วไป แจ้งแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 10:14:00 - 30 ม.ย. 2561
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจทางภูมิค... 14:09:00 - 27 ม.ย. 2561
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ด้วยวิธ... 15:08:00 - 26 ม.ย. 2561
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 14:29:00 - 26 ม.ย. 2561
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอัลตราซาวน์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธี e-bidding 10:50:00 - 26 ม.ย. 2561
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ... 20:05:00 - 23 ม.ย. 2561
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ 15:06:00 - 17 ม.ย. 2561
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 14:53:00 - 17 ม.ย. 2561
504 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 13:19:00 - 17 ม.ย. 2561
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย จำนวน ๓ รายการ... 10:54:00 - 09 ม.ย. 2561
506 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้าและหลอดเลือดในผู้ป... 13:12:00 - 04 ม.ย. 2561
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ้เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13:24:00 - 03 ม.ย. 2561
508 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1 15:18:00 - 02 ม.ย. 2561
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 หมวดงบลงทุน 11:44:00 - 02 ม.ย. 2561
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 15:42:00 - 28 มี.ค. 2561
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาฯ จำน... 20:10:00 - 27 มี.ค. 2561
512 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย มี... 15:24:00 - 27 มี.ค. 2561
513 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัต... 15:23:00 - 27 มี.ค. 2561
514 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบ... 15:22:00 - 27 มี.ค. 2561
515 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4 10:49:00 - 27 มี.ค. 2561
516 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้... 08:49:00 - 27 มี.ค. 2561
517 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รา... 13:15:00 - 22 มี.ค. 2561
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา ... 15:48:00 - 21 มี.ค. 2561
519 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีฯ และเครื่... 16:16:00 - 19 มี.ค. 2561
520 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3 19:55:00 - 18 มี.ค. 2561
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด 08:54:00 - 16 มี.ค. 2561
522 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทาง... 08:45:00 - 16 มี.ค. 2561
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบร... 13:10:00 - 15 มี.ค. 2561
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ C... 15:08:00 - 14 มี.ค. 2561
525 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 13:14:00 - 14 มี.ค. 2561
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อ... 09:07:00 - 14 มี.ค. 2561
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:31:00 - 13 มี.ค. 2561
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 19:15:00 - 13 มี.ค. 2561
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:58:00 - 12 มี.ค. 2561
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:55:00 - 12 มี.ค. 2561
531 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 08:49:00 - 08 มี.ค. 2561
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยฯ ... 14:42:00 - 07 มี.ค. 2561
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบ... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:54:00 - 05 มี.ค. 2561
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:53:00 - 05 มี.ค. 2561
537 . ประกาศในหน่วยงาน จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:51:00 - 05 มี.ค. 2561
538 . ประกาศในหน่วยงาน จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:07:00 - 05 มี.ค. 2561
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:58:00 - 05 มี.ค. 2561
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู... 16:01:00 - 27 ก.พ. 2561
541 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ... 15:53:00 - 27 ก.พ. 2561
542 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3 08:26:00 - 27 ก.พ. 2561
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 15:50:00 - 26 ก.พ. 2561
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 22 ก.พ. 2561
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:50:00 - 22 ก.พ. 2561
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 16:49:00 - 21 ก.พ. 2561
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอนใ... 20:05:00 - 20 ก.พ. 2561
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:24:00 - 20 ก.พ. 2561
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม... 15:35:00 - 19 ก.พ. 2561
550 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 13:15:00 - 19 ก.พ. 2561
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ Cardiac Troponin T ในเลือดแบบปริ... 16:22:00 - 16 ก.พ. 2561
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:07:00 - 16 ก.พ. 2561
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเ... 15:25:00 - 16 ก.พ. 2561
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อน โดยวิธีเฉพา... 16:03:00 - 15 ก.พ. 2561
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:19:00 - 14 ก.พ. 2561
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาคว... 14:18:00 - 14 ก.พ. 2561
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซ... 14:17:00 - 14 ก.พ. 2561
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:16:00 - 14 ก.พ. 2561
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:15:00 - 14 ก.พ. 2561
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้... 10:40:00 - 14 ก.พ. 2561
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:06:00 - 13 ก.พ. 2561
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอน... 16:51:00 - 13 ก.พ. 2561
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ 16:34:00 - 13 ก.พ. 2561
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 17:14:00 - 09 ก.พ. 2561
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 16:29:00 - 09 ก.พ. 2561
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:57:00 - 09 ก.พ. 2561
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 11:08:00 - 09 ก.พ. 2561
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง 16:53:00 - 08 ก.พ. 2561
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:19:00 - 08 ก.พ. 2561
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้องขังเรือนจำพิเ... 13:25:00 - 08 ก.พ. 2561
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:21:00 - 08 ก.พ. 2561
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค 4 หมวด จำนวน 210 รายการ(e-bidding) 08:08:00 - 08 ก.พ. 2561
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 21:11:00 - 07 ก.พ. 2561
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 3 รายการ 16:26:00 - 06 ก.พ. 2561
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 16:25:00 - 06 ก.พ. 2561
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:42:00 - 06 ก.พ. 2561
577 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 10:30:00 - 06 ก.พ. 2561
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์... 15:14:00 - 05 ก.พ. 2561
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเด... 15:13:00 - 05 ก.พ. 2561
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 16:43:00 - 02 ก.พ. 2561
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:42:00 - 02 ก.พ. 2561
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:26:00 - 02 ก.พ. 2561
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:27:00 - 01 ก.พ. 2561
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:21:00 - 01 ก.พ. 2561
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:15:00 - 01 ก.พ. 2561
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จ... 16:36:00 - 31 ม.ค. 2561
587 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ 13:44:00 - 31 ม.ค. 2561
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดย... 15:56:00 - 30 ม.ค. 2561
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:31:00 - 29 ม.ค. 2561
590 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 15:07:00 - 29 ม.ค. 2561
591 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเ... 14:15:00 - 29 ม.ค. 2561
592 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 5 10:45:00 - 29 ม.ค. 2561
593 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 08:59:00 - 26 ม.ค. 2561
594 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดูดสูญญากาศ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
595 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
596 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไ... 08:11:00 - 26 ม.ค. 2561
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยาGel Card Test ... 15:17:00 - 25 ม.ค. 2561
598 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
599 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั... 14:54:00 - 24 ม.ค. 2561
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แ... 09:58:00 - 24 ม.ค. 2561
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และเต้... 16:57:00 - 23 ม.ค. 2561
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ี่ยว 16:56:00 - 23 ม.ค. 2561
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 4 ราย... 16:55:00 - 23 ม.ค. 2561
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 16:54:00 - 23 ม.ค. 2561
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 16:53:00 - 23 ม.ค. 2561
607 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4 10:40:00 - 22 ม.ค. 2561
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 18 ม.ค. 2561
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:39:00 - 18 ม.ค. 2561
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 18 ม.ค. 2561
611 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test แบบราคา... 13:51:00 - 18 ม.ค. 2561
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:09:00 - 17 ม.ค. 2561
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:40:00 - 17 ม.ค. 2561
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:33:00 - 17 ม.ค. 2561
615 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ อาคารต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 16 ม.ค. 2561
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:36:00 - 16 ม.ค. 2561
617 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยาฯ... 15:01:00 - 15 ม.ค. 2561
618 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:59:00 - 15 ม.ค. 2561
619 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3 08:39:00 - 15 ม.ค. 2561
620 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:43:00 - 12 ม.ค. 2561
621 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:08:00 - 11 ม.ค. 2561
622 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 13:47:00 - 11 ม.ค. 2561
623 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 11:21:00 - 11 ม.ค. 2561
624 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 22:24:00 - 10 ม.ค. 2561
625 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:16:00 - 10 ม.ค. 2561
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:10:00 - 10 ม.ค. 2561
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 21:07:00 - 10 ม.ค. 2561
628 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 16:50:00 - 09 ม.ค. 2561
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 05 ม.ค. 2561
630 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:18:00 - 05 ม.ค. 2561
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:31:00 - 04 ม.ค. 2561
632 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 04 ม.ค. 2561
633 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:50:00 - 04 ม.ค. 2561
634 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:29:00 - 04 ม.ค. 2561
635 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 14:24:00 - 04 ม.ค. 2561
636 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:43:00 - 03 ม.ค. 2561
637 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:39:00 - 03 ม.ค. 2561
638 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:34:00 - 03 ม.ค. 2561
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ส พร้... 08:26:00 - 28 ธ.ค. 2560
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2560
641 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ มิ... 16:08:00 - 27 ธ.ค. 2560
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 26 ธ.ค. 2560
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 17:08:08 - 25 ธ.ค. 2560
644 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:59:29 - 25 ธ.ค. 2560
645 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:42:35 - 25 ธ.ค. 2560
646 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 750KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 13:26:47 - 25 ธ.ค. 2560
647 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:32:17 - 22 ธ.ค. 2560
648 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ ... 17:19:19 - 21 ธ.ค. 2560
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:30:26 - 20 ธ.ค. 2560
650 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 14:17:14 - 20 ธ.ค. 2560
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ แบบราคาคงที่ไม่จำกั... 19:27:11 - 19 ธ.ค. 2560
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น(e-bidding) 15:34:24 - 18 ธ.ค. 2560
653 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดฯ จำนว... 14:14:42 - 18 ธ.ค. 2560
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ(e-bidding) รพ.บางละมุง 12:03:00 - 18 ธ.ค. 2560
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:22:25 - 15 ธ.ค. 2560
656 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:13:23 - 15 ธ.ค. 2560
657 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:57:25 - 15 ธ.ค. 2560
658 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:51:07 - 15 ธ.ค. 2560
659 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:12:35 - 15 ธ.ค. 2560
660 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 16:23:32 - 14 ธ.ค. 2560
661 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิ... 16:19:29 - 14 ธ.ค. 2560
662 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจา... 16:17:24 - 14 ธ.ค. 2560
663 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 16:16:29 - 14 ธ.ค. 2560
664 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหม้อต้มแผ่นความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:15:55 - 14 ธ.ค. 2560
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rap... 16:49:26 - 13 ธ.ค. 2560
666 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:43:36 - 13 ธ.ค. 2560
667 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 15:13:17 - 12 ธ.ค. 2560
668 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 18:45:07 - 09 ธ.ค. 2560
669 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:14:48 - 08 ธ.ค. 2560
670 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จ... 15:39:55 - 08 ธ.ค. 2560
671 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:31:21 - 06 ธ.ค. 2560
672 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:26:14 - 06 ธ.ค. 2560
673 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:21:02 - 06 ธ.ค. 2560
674 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน ๒๙ รายการ ... 10:13:04 - 04 ธ.ค. 2560
675 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:24:09 - 04 ธ.ค. 2560
676 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 ... 15:13:27 - 02 ธ.ค. 2560
677 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 15:12:24 - 02 ธ.ค. 2560
678 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (e-biddin... 15:11:27 - 02 ธ.ค. 2560
679 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:35:49 - 01 ธ.ค. 2560
680 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 15:03:26 - 30 พ.ย. 2560
681 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 5 13:30:03 - 25 พ.ย. 2560
682 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 9 เดือน 16:55:27 - 24 พ.ย. 2560
683 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุงระยะเวลา 1 เดือน 16:54:42 - 24 พ.ย. 2560
684 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ (e-bid... 14:04:30 - 24 พ.ย. 2560
685 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร... 12:00:19 - 24 พ.ย. 2560
686 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 09:18:08 - 24 พ.ย. 2560
687 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวด... 18:21:23 - 23 พ.ย. 2560
688 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง... 16:13:42 - 23 พ.ย. 2560
689 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ด้วยวิธ... 14:56:40 - 23 พ.ย. 2560
690 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 14:55:13 - 23 พ.ย. 2560
691 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ส... 14:53:25 - 23 พ.ย. 2560
692 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหม้อต้มแผ่นความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:58:23 - 23 พ.ย. 2560
693 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 08:57:39 - 23 พ.ย. 2560
694 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยว... 08:56:24 - 23 พ.ย. 2560
695 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:54:51 - 22 พ.ย. 2560
696 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:24:32 - 21 พ.ย. 2560
697 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:23:20 - 21 พ.ย. 2560
698 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:48:15 - 20 พ.ย. 2560
699 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4 15:23:28 - 20 พ.ย. 2560
700 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 17:39:28 - 16 พ.ย. 2560
701 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอั... 13:43:01 - 16 พ.ย. 2560
702 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 11:40:29 - 16 พ.ย. 2560
703 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:58:16 - 16 พ.ย. 2560
704 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:56:56 - 16 พ.ย. 2560
705 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:52:18 - 16 พ.ย. 2560
706 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ 08:58:15 - 16 พ.ย. 2560
707 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:52:53 - 16 พ.ย. 2560
708 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 23:07:06 - 15 พ.ย. 2560
709 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:58:05 - 15 พ.ย. 2560
710 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 14:39:30 - 15 พ.ย. 2560
711 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:06:16 - 14 พ.ย. 2560
712 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัด... 15:39:21 - 13 พ.ย. 2560
713 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3 08:37:12 - 13 พ.ย. 2560
714 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 14:47:33 - 10 พ.ย. 2560
715 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:36:07 - 09 พ.ย. 2560
716 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:17:29 - 09 พ.ย. 2560
717 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:06:13 - 09 พ.ย. 2560
718 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:33:06 - 09 พ.ย. 2560
719 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ (CBC) วิธ... 18:57:00 - 08 พ.ย. 2560
720 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:25:27 - 08 พ.ย. 2560
721 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:24:42 - 08 พ.ย. 2560
722 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โดย... 15:23:06 - 08 พ.ย. 2560
723 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนา... 15:22:05 - 08 พ.ย. 2560
724 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โ... 15:20:42 - 08 พ.ย. 2560
725 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 14:54:59 - 08 พ.ย. 2560
726 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ วิธี e-bidding 13:17:36 - 08 พ.ย. 2560
727 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:16:29 - 08 พ.ย. 2560
728 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 11:33:40 - 07 พ.ย. 2560
729 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย 20:54:59 - 06 พ.ย. 2560
730 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 โครงการ 20:19:09 - 06 พ.ย. 2560
731 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 20:13:34 - 06 พ.ย. 2560
732 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว แบบรา... 14:01:55 - 06 พ.ย. 2560
733 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติ ... 13:44:28 - 06 พ.ย. 2560
734 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:15:46 - 06 พ.ย. 2560
735 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 11:11:22 - 06 พ.ย. 2560
736 . ประกาศทั่วไป รายการจ่ายเช็คชำระหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 21:59:56 - 31 ต.ค. 2560
737 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 17:10:54 - 31 ต.ค. 2560
738 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงค... 16:41:25 - 31 ต.ค. 2560
739 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:35:36 - 31 ต.ค. 2560
740 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding) 14:32:33 - 31 ต.ค. 2560
741 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ ... 15:10:33 - 30 ต.ค. 2560
742 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ โดยวิธีe-bidding 13:40:38 - 30 ต.ค. 2560
743 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 10:51:13 - 30 ต.ค. 2560
744 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 12:27:53 - 26 ต.ค. 2560
745 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 10:29:32 - 24 ต.ค. 2560
746 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ๑ เดือน... 11:08:42 - 18 ต.ค. 2560
747 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 16:59:44 - 09 ต.ค. 2560
748 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 14:48:41 - 09 ต.ค. 2560
749 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 14:47:48 - 09 ต.ค. 2560
750 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า ... 14:08:30 - 09 ต.ค. 2560
751 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาด 1000 mA Digital x-ray ชนิดแขวน 14:07:29 - 09 ต.ค. 2560
752 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 19:27:57 - 29 ก.ย. 2560
753 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ... 15:14:11 - 29 ก.ย. 2560
754 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ-... 23:33:57 - 28 ก.ย. 2560
755 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 1 เดือน 14:05:04 - 26 ก.ย. 2560
756 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศแผนกผู้ป่วยนอก อา... 17:48:19 - 22 ก.ย. 2560
757 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น ๑ อาคารพัทย... 17:46:16 - 22 ก.ย. 2560
758 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโ... 17:44:24 - 22 ก.ย. 2560
759 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 13:51:57 - 20 ก.ย. 2560
760 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 10:26:38 - 15 ก.ย. 2560
761 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 13:56:00 - 13 ก.ย. 2560
762 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบ... 14:05:36 - 12 ก.ย. 2560
763 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ... 08:53:41 - 12 ก.ย. 2560
764 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รา... 19:46:38 - 11 ก.ย. 2560
765 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 16:58:23 - 08 ก.ย. 2560
766 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:23:22 - 07 ก.ย. 2560
767 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิต... 09:38:30 - 31 ส.ค. 2560
768 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 15:14:05 - 30 ส.ค. 2560
769 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน 2 ร... 14:39:06 - 29 ส.ค. 2560
770 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 ... 09:25:10 - 29 ส.ค. 2560
771 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ8 11:34:27 - 23 ส.ค. 2560
772 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ7 11:33:58 - 23 ส.ค. 2560
773 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ6 11:33:22 - 23 ส.ค. 2560
774 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ5 11:32:51 - 23 ส.ค. 2560
775 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ4 11:32:23 - 23 ส.ค. 2560
776 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ3 11:29:54 - 23 ส.ค. 2560
777 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ2 11:29:13 - 23 ส.ค. 2560
778 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ 11:27:44 - 23 ส.ค. 2560
779 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:01:02 - 23 ส.ค. 2560
780 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ... 16:44:17 - 22 ส.ค. 2560
781 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนหอเก็บน้ำถังสูง โรงพยาบาลบางละมุง 11:10:31 - 22 ส.ค. 2560
782 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 10:29:20 - 22 ส.ค. 2560
783 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ 10:23:10 - 22 ส.ค. 2560
784 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่พื้นที่ชายหาดพ... 21:09:12 - 21 ส.ค. 2560
785 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่พื้นที่นาจอมเท... 20:41:00 - 21 ส.ค. 2560
786 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่โซน1 17:12:21 - 21 ส.ค. 2560
787 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่ 17:10:30 - 21 ส.ค. 2560
788 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 11:03:30 - 21 ส.ค. 2560
789 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น1 อาคารพัทยาทร 19:58:16 - 18 ส.ค. 2560
790 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างทำม้านั่งหินขัด อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม 18:05:06 - 18 ส.ค. 2560
791 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถและผนังกันแดดอาคารเชาว์ จิระมงคล2 17:58:20 - 18 ส.ค. 2560
792 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น 1 14:01:44 - 18 ส.ค. 2560
793 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ 10:54:48 - 18 ส.ค. 2560
794 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ 09:58:48 - 18 ส.ค. 2560
795 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากล่างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย 20:03:12 - 17 ส.ค. 2560
796 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงระบบระบายอากาศ 17:14:34 - 17 ส.ค. 2560
797 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 16:36:23 - 10 ส.ค. 2560
798 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 16:35:52 - 10 ส.ค. 2560
799 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 1 รายการ 13:24:49 - 10 ส.ค. 2560
800 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 09:55:11 - 10 ส.ค. 2560
801 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 15:03:09 - 09 ส.ค. 2560
802 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11:46:47 - 09 ส.ค. 2560
803 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร 19:29:17 - 08 ส.ค. 2560
804 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา... 15:39:57 - 08 ส.ค. 2560
805 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:09:21 - 04 ส.ค. 2560
806 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:08:24 - 04 ส.ค. 2560
807 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:08:06 - 04 ส.ค. 2560
808 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:07:42 - 04 ส.ค. 2560
809 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ 15:06:48 - 04 ส.ค. 2560
810 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนว... 14:50:42 - 03 ส.ค. 2560
811 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง8 14:16:38 - 03 ส.ค. 2560
812 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง7 14:14:57 - 03 ส.ค. 2560
813 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง6 14:14:04 - 03 ส.ค. 2560
814 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง5 14:12:42 - 03 ส.ค. 2560
815 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง4 14:11:49 - 03 ส.ค. 2560
816 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง3 14:11:13 - 03 ส.ค. 2560
817 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง2 14:10:36 - 03 ส.ค. 2560
818 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง 1 14:08:09 - 03 ส.ค. 2560
819 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 3 รายการ 13:27:58 - 03 ส.ค. 2560
820 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 15:47:57 - 02 ส.ค. 2560
821 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับเด็ก 15:47:25 - 02 ส.ค. 2560
822 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๓ รา... 08:44:53 - 02 ส.ค. 2560
823 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รายการ 16:20:28 - 25 ก.ค 2560
824 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารคลินิกใกล้ใจ รพ.บางละมุง 11:32:19 - 21 ก.ค 2560
825 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(6) 10:05:06 - 21 ก.ค 2560
826 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(5) 10:04:30 - 21 ก.ค 2560
827 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(4) 10:04:04 - 21 ก.ค 2560
828 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(3) 10:03:24 - 21 ก.ค 2560
829 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(2) 10:02:19 - 21 ก.ค 2560
830 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(1) 10:00:55 - 21 ก.ค 2560
831 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา... 15:43:16 - 19 ก.ค 2560
832 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒... 14:12:41 - 18 ก.ค 2560
833 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 14:08:31 - 18 ก.ค 2560
834 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็บเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 15:23:31 - 13 ก.ค 2560
835 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบำบัดน้ำเสีย 14:42:00 - 11 ก.ค 2560
836 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วย... 13:11:47 - 11 ก.ค 2560
837 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไ... 11:41:30 - 11 ก.ค 2560
838 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางปปช.01 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:10:07 - 06 ก.ค 2560
839 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:09:17 - 06 ก.ค 2560
840 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ 16:00:56 - 06 ก.ค 2560
841 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย ๒ รายก... 11:52:33 - 06 ก.ค 2560
842 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๓ รายการ 15:41:03 - 04 ก.ค 2560
843 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 14:48:07 - 03 ก.ค 2560
844 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ... 10:16:31 - 03 ก.ค 2560
845 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 10:15:29 - 03 ก.ค 2560
846 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 3 รายการ 11:36:29 - 30 มิ.ย. 2560
847 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 09:02:46 - 27 มิ.ย. 2560
848 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 09:00:55 - 27 มิ.ย. 2560
849 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อโดยใช้แก๊สเอทิลีนอ๊อกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิ... 10:23:10 - 26 มิ.ย. 2560
850 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง 10:22:18 - 26 มิ.ย. 2560
851 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ 3 ช่องทาง 16:11:00 - 23 มิ.ย. 2560
852 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา 16:09:02 - 23 มิ.ย. 2560
853 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 16:04:53 - 23 มิ.ย. 2560
854 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเ... 10:25:00 - 23 มิ.ย. 2560
855 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้เย็นเก็บเลือด 15:20:27 - 22 มิ.ย. 2560
856 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวิดีทัศน์ 15:19:51 - 22 มิ.ย. 2560
857 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงฟาว์เลอร์ 15:19:09 - 22 มิ.ย. 2560
858 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือสลายต้อกระจก 15:18:35 - 22 มิ.ย. 2560
859 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลั... 13:54:33 - 22 มิ.ย. 2560
860 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 13:39:30 - 21 มิ.ย. 2560
861 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 13:37:50 - 21 มิ.ย. 2560
862 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 08:22:18 - 21 มิ.ย. 2560
863 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 15:24:45 - 19 มิ.ย. 2560
864 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ 14:52:45 - 19 มิ.ย. 2560
865 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ ร.พ.บางละมุง 15:03:52 - 14 มิ.ย. 2560
866 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล 09:42:33 - 14 มิ.ย. 2560
867 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 28 รายการ 09:17:06 - 13 มิ.ย. 2560
868 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก 11:06:06 - 12 มิ.ย. 2560
869 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 11:04:01 - 12 มิ.ย. 2560
870 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภ... 08:57:15 - 12 มิ.ย. 2560
871 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 16:52:19 - 09 มิ.ย. 2560
872 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 09:18:00 - 09 มิ.ย. 2560
873 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด 09:16:58 - 09 มิ.ย. 2560
874 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 15:44:54 - 08 มิ.ย. 2560
875 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:05:00 - 06 มิ.ย. 2560
876 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:04:13 - 06 มิ.ย. 2560
877 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ 11:03:20 - 06 มิ.ย. 2560
878 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 11:39:26 - 05 มิ.ย. 2560
879 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 15:48:53 - 02 มิ.ย. 2560
880 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 12:54:00 - 31 พ.ค. 2560
881 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรั... 12:04:30 - 31 พ.ค. 2560
882 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 16:27:12 - 30 พ.ค. 2560
883 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่ชายหาดพัทยากลาง 15:02:36 - 30 พ.ค. 2560
884 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่นาจอมเทียน 15:01:53 - 30 พ.ค. 2560
885 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯโซน 3 15:01:01 - 30 พ.ค. 2560
886 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:01:35 - 26 พ.ค. 2560
887 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:51:32 - 26 พ.ค. 2560
888 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 13:55:25 - 25 พ.ค. 2560
889 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดกำลังเลนส์อัตโนมัติ ชนิดจอ LCD สี 09:50:46 - 24 พ.ค. 2560
890 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ 16:54:02 - 23 พ.ค. 2560
891 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 16:53:38 - 23 พ.ค. 2560
892 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 20:42:01 - 22 พ.ค. 2560
893 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้าย 16:10:54 - 19 พ.ค. 2560
894 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาต... 15:54:39 - 19 พ.ค. 2560
895 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อออกซิเจนเหลว 15:51:08 - 19 พ.ค. 2560
896 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(11) 16:38:57 - 17 พ.ค. 2560
897 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(10) 16:38:22 - 17 พ.ค. 2560
898 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(9) 16:36:46 - 17 พ.ค. 2560
899 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:36:19 - 17 พ.ค. 2560
900 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:35:36 - 17 พ.ค. 2560
901 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(7) 16:35:00 - 17 พ.ค. 2560
902 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(6) 16:34:18 - 17 พ.ค. 2560
903 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(5) 16:33:11 - 17 พ.ค. 2560
904 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(4) 16:32:32 - 17 พ.ค. 2560
905 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง(3) 16:31:41 - 17 พ.ค. 2560
906 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(2) 16:30:55 - 17 พ.ค. 2560
907 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง 16:29:24 - 17 พ.ค. 2560
908 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:00:51 - 08 พ.ค. 2560
909 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:58:34 - 08 พ.ค. 2560
910 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางออกซิเจนเหลว 13:50:07 - 03 พ.ค. 2560
911 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟอกไต 13:49:20 - 03 พ.ค. 2560
912 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:04:37 - 03 พ.ค. 2560
913 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:03:59 - 03 พ.ค. 2560
914 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:03:40 - 03 พ.ค. 2560
915 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:02:21 - 03 พ.ค. 2560
916 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:01:24 - 03 พ.ค. 2560
917 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:59 - 02 พ.ค. 2560
918 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:23 - 02 พ.ค. 2560
919 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:04 - 02 พ.ค. 2560
920 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:39 - 02 พ.ค. 2560
921 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:01 - 02 พ.ค. 2560
922 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางละมุง 17:24:04 - 25 ม.ย. 2560
923 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางละมุง 17:23:27 - 25 ม.ย. 2560
924 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลบางละมุง 09:59:02 - 21 ม.ย. 2560
925 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดค่าความดันโลหิตภ... 14:45:04 - 20 ม.ย. 2560
926 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound... 14:32:11 - 20 ม.ย. 2560
927 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 16:22:14 - 18 ม.ย. 2560
928 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างการรับ Sense พื้นฐาน 16:21:06 - 18 ม.ย. 2560
929 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อหัวต่อเครื่องคว้านโพรงกระดูก 16:17:53 - 18 ม.ย. 2560
930 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ เม.ย.60 11:41:19 - 12 ม.ย. 2560
931 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (CT Sc... 08:57:31 - 12 ม.ย. 2560
932 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชิงรุก 20:41:43 - 10 ม.ย. 2560
933 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่... 16:46:09 - 10 ม.ย. 2560
934 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-bidding) 18:15:12 - 28 มี.ค. 2560
935 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (e-bidd... 16:27:29 - 28 มี.ค. 2560
936 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ระดับ... 17:43:21 - 21 มี.ค. 2560
937 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้้อ 17:42:09 - 21 มี.ค. 2560
938 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวม รพ.บางละมุง 16:04:55 - 19 มี.ค. 2560
939 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดโรงพยาบาลบางละมุง 15:45:50 - 19 มี.ค. 2560
940 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:16:40 - 17 มี.ค. 2560
941 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 17:47:35 - 15 มี.ค. 2560
942 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 17:46:08 - 15 มี.ค. 2560
943 . ประกาศในหน่วยงาน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 17:43:28 - 15 มี.ค. 2560
944 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 หัวตรวจ 12:08:20 - 15 มี.ค. 2560
945 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 13:53:48 - 14 มี.ค. 2560
946 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 16:24:13 - 27 ก.พ. 2560
947 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 15:37:20 - 24 ก.พ. 2560
948 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 15:35:55 - 24 ก.พ. 2560
949 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ 15:27:29 - 24 ก.พ. 2560
950 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง 09:12:22 - 14 ก.พ. 2560
951 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซือวัสดุการแพทย์สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกฯด้วยวิธี e-bidding 14:56:55 - 09 ก.พ. 2560
952 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทีย... 14:16:14 - 08 ก.พ. 2560
953 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวต่อจับเหล็กเส้นยึดกระดูก ยี่ห้อ SYNTHES ร.พ.บางละมุง 09:26:06 - 02 ก.พ. 2560
954 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ร.พ.บางละมุง 09:25:01 - 02 ก.พ. 2560
955 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างจานระบบสายพานลำเลียง ร.พ.บางละมุง 09:23:59 - 02 ก.พ. 2560
956 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ร.พ.บางละมุง 09:23:20 - 02 ก.พ. 2560
957 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10:57:51 - 27 ม.ค. 2560
958 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10:52:41 - 27 ม.ค. 2560
959 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (งานพัสดุ) 10:47:36 - 27 ม.ค. 2560
960 . ประกาศทั่วไป เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบางละมุง 13:18:46 - 24 ม.ค. 2560
961 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16:27:58 - 23 ม.ค. 2560
962 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีกรณีพิเศษ รพ.บางละมุง 17:50:47 - 11 ม.ค. 2560
963 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี รพ.บางละมุง 13:46:37 - 31 ธ.ค. 2559
964 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (7รายการ) รพ.บางละมุง 13:45:51 - 31 ธ.ค. 2559
965 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่ว... 13:44:26 - 31 ธ.ค. 2559
966 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมหลังคาระเบียงหอผู้ป่วยเด็ก ร.พ.บางละมุง 20:42:59 - 26 ธ.ค. 2559
967 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกและประตูรั้วพร้อมทางลาด ร.พ.บางละมุง 20:42:35 - 26 ธ.ค. 2559
968 . ประกาศทั่วไป แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญก... 19:47:32 - 15 ธ.ค. 2559
969 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง RAM SERVER 19:42:55 - 15 ธ.ค. 2559
970 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA 19:42:38 - 15 ธ.ค. 2559
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :
 HosThai.com