หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย พร้อ... 13:40:00 - 14 ธ.ค. 2561
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุ... 15:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 13:55:00 - 13 ธ.ค. 2561
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง... 13:30:00 - 12 ธ.ค. 2561
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:44:00 - 12 ธ.ค. 2561
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่... 10:16:00 - 12 ธ.ค. 2561
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พ... 15:47:00 - 11 ธ.ค. 2561
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำหนัก... 15:19:00 - 11 ธ.ค. 2561
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด... 14:18:00 - 06 ธ.ค. 2561
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แผนงาน 09:33:00 - 03 ธ.ค. 2561
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ บำบัด... 16:29:00 - 30 พ.ย. 2561
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (... 15:44:00 - 30 พ.ย. 2561
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเ... 10:50:00 - 30 พ.ย. 2561
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐... 15:58:00 - 27 พ.ย. 2561
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือดพร้อมชั่งน้ำ... 15:51:00 - 27 พ.ย. 2561
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจหา... 13:43:00 - 27 พ.ย. 2561
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ ... 15:38:00 - 26 พ.ย. 2561
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับดัดที่ดามกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 13:24:00 - 26 พ.ย. 2561
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(เงินบริจาค) 13:27:00 - 22 พ.ย. 2561
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20:39:00 - 19 พ.ย. 2561
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rapid Test)... 19:31:00 - 13 พ.ย. 2561
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ 17:23:00 - 13 พ.ย. 2561
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบล่อฟ้า บริเวณอาคารสมนึก สุขศรีการ ... 14:50:00 - 08 พ.ย. 2561
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวขอ... 09:56:00 - 06 พ.ย. 2561
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ... 14:46:00 - 02 พ.ย. 2561
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความเข้มของแสง โดยว... 11:23:00 - 30 ต.ค. 2561
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561 09:56:00 - 30 ต.ค. 2561
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561 09:54:00 - 30 ต.ค. 2561
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 09:53:00 - 30 ต.ค. 2561
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561 09:51:00 - 30 ต.ค. 2561
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 09:50:00 - 30 ต.ค. 2561
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561 09:48:00 - 30 ต.ค. 2561
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09:34:00 - 30 ต.ค. 2561
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 09:15:00 - 30 ต.ค. 2561
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 15:50:00 - 26 ต.ค. 2561
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานฯ (e-bidding) 15:54:00 - 25 ต.ค. 2561
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 15:16:00 - 25 ต.ค. 2561
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 2 เครื่อง 09:39:00 - 24 ต.ค. 2561
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๔๔ รายการ (e-bidding) 13:37:00 - 22 ต.ค. 2561
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 17:17:00 - 17 ต.ค. 2561
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน... 17:14:00 - 17 ต.ค. 2561
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราค... 16:17:00 - 16 ต.ค. 2561
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผนงาน 15:22:00 - 16 ต.ค. 2561
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบร... 10:41:00 - 16 ต.ค. 2561
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน... 16:29:00 - 09 ต.ค. 2561
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับต... 19:42:00 - 08 ต.ค. 2561
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงรับบริจาคโลหิต โด... 19:39:00 - 08 ต.ค. 2561
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก... 19:28:00 - 08 ต.ค. 2561
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:29:00 - 05 ต.ค. 2561
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:05:00 - 04 ต.ค. 2561
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bi... 08:39:00 - 02 ต.ค. 2561
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พ... 19:04:00 - 01 ต.ค. 2561
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์... 11:45:00 - 01 ต.ค. 2561
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 17:20:00 - 27 ก.ย. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบา... 14:55:00 - 27 ก.ย. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล (e-bidding) 09:51:00 - 27 ก.ย. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว (e-bidding) 09:50:00 - 27 ก.ย. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 08:35:00 - 25 ก.ย. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ พร้อมน้ำ... 08:39:00 - 24 ก.ย. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะพร้อมแถบทดสอ... 15:15:00 - 20 ก.ย. 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและ... 15:10:00 - 20 ก.ย. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจา... 15:04:00 - 20 ก.ย. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test ปีงบประ... 16:35:00 - 19 ก.ย. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:30:00 - 19 ก.ย. 2561
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 16:25:00 - 19 ก.ย. 2561
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูน... 09:26:00 - 19 ก.ย. 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาฯ ... 11:39:00 - 18 ก.ย. 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นแบบเป่าล... 15:06:00 - 17 ก.ย. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ด้วย... 15:03:00 - 17 ก.ย. 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมือหมุน 09:47:00 - 17 ก.ย. 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด LED (e-bidding... 16:18:00 - 10 ก.ย. 2561
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบถ... 15:50:00 - 10 ก.ย. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 14:41:00 - 10 ก.ย. 2561
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะและเครื่องอ่านผลทดส... 10:16:00 - 07 ก.ย. 2561
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-biddi... 10:05:00 - 07 ก.ย. 2561
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:05:00 - 06 ก.ย. 2561
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง... 09:24:00 - 05 ก.ย. 2561
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 16:12:00 - 03 ก.ย. 2561
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ (e-bid... 11:37:00 - 03 ก.ย. 2561
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 16:56:00 - 31 ส.ค. 2561
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะหรือการวิจารณ์ร่างประกาศฯ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที... 15:32:00 - 31 ส.ค. 2561
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (e-bidding) 12:05:00 - 31 ส.ค. 2561
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสม... 12:03:00 - 31 ส.ค. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 180,000 กิโลกรัม (e-bidding) 11:01:00 - 31 ส.ค. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (e-bidding) 11:00:00 - 31 ส.ค. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอ... 14:32:00 - 30 ส.ค. 2561
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 12:01:00 - 30 ส.ค. 2561
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป... 11:58:00 - 30 ส.ค. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของ... 13:35:00 - 28 ส.ค. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา 365 วัน (e-bidding) 10:17:00 - 28 ส.ค. 2561
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่าคากลางประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) 10:16:00 - 28 ส.ค. 2561
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 11:09:00 - 27 ส.ค. 2561
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แผนงาน 09:22:00 - 27 ส.ค. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล... 17:08:00 - 20 ส.ค. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ ชนิด L... 09:19:00 - 17 ส.ค. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 17:39:00 - 15 ส.ค. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 09:53:00 - 15 ส.ค. 2561
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (e-bidding) 15:51:00 - 06 ส.ค. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบภาพถ่า... 10:30:00 - 03 ส.ค. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ... 10:58:00 - 01 ส.ค. 2561
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ 08:56:00 - 24 ก.ค 2561
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 08:32:00 - 24 ก.ค 2561
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ให้ค... 13:47:00 - 20 ก.ค 2561
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ... 15:28:00 - 19 ก.ค 2561
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 15:03:00 - 18 ก.ค 2561
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดควา... 17:09:00 - 16 ก.ค 2561
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (e-bidding) 14:07:00 - 13 ก.ค 2561
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔... 13:10:00 - 10 ก.ค 2561
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดทรวงอก จำนวน ๓๐ รายก... 08:08:00 - 10 ก.ค 2561
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราค... 15:08:00 - 09 ก.ค 2561
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ฯ (e-biddin... 08:18:00 - 05 ก.ค 2561
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแเดงส่... 11:30:00 - 29 มิ.ย. 2561
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป... 09:36:00 - 28 มิ.ย. 2561
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาต... 09:20:00 - 28 มิ.ย. 2561
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั... 17:12:00 - 26 มิ.ย. 2561
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง... 15:37:00 - 23 มิ.ย. 2561
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื... 09:27:00 - 22 มิ.ย. 2561
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิ... 09:08:00 - 20 มิ.ย. 2561
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมบันไดและหลังคาทางเดินขึ้นชั้น ๒ อาคารแส... 15:04:00 - 12 มิ.ย. 2561
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นเปลนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 08:09:00 - 12 มิ.ย. 2561
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) (e-bi... 14:01:00 - 05 มิ.ย. 2561
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบ... 14:00:00 - 05 มิ.ย. 2561
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอก... 10:39:00 - 04 มิ.ย. 2561
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-biddin... 10:08:00 - 04 มิ.ย. 2561
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคล... 15:04:00 - 01 มิ.ย. 2561
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้รับบริการ ด้านหน้าอาคารสมนึ... 09:00:00 - 01 มิ.ย. 2561
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Ca... 13:18:00 - 31 พ.ค. 2561
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงฯ 32 ภาพ 16:27:00 - 30 พ.ค. 2561
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือ... 15:36:00 - 30 พ.ค. 2561
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 15:35:00 - 30 พ.ค. 2561
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:06:00 - 30 พ.ค. 2561
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบ... 13:56:00 - 30 พ.ค. 2561
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ 09:42:00 - 30 พ.ค. 2561
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 15:07:00 - 24 พ.ค. 2561
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส... 11:45:00 - 23 พ.ค. 2561
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตั... 11:57:00 - 22 พ.ค. 2561
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๒๕ รา... 10:58:00 - 22 พ.ค. 2561
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการดูแลผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 09:00:00 - 21 พ.ค. 2561
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:58:00 - 21 พ.ค. 2561
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08:55:00 - 21 พ.ค. 2561
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจ... 08:51:00 - 21 พ.ค. 2561
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับ บันได 10 ขั้น สู่การเปิดใจเลิกบุห... 08:43:00 - 21 พ.ค. 2561
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 15:57:00 - 17 พ.ค. 2561
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลซ์... 15:32:00 - 16 พ.ค. 2561
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป... 16:32:00 - 15 พ.ค. 2561
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ๑๖ สไลซ์ (CT sca... 16:22:00 - 10 พ.ค. 2561
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test... 15:47:00 - 08 พ.ค. 2561
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก... 15:02:00 - 08 พ.ค. 2561
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องพักสายตรวจชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ ห้อง โ... 14:48:00 - 08 พ.ค. 2561
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์... 14:34:00 - 07 พ.ค. 2561
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา โดยวิ... 09:02:00 - 03 พ.ค. 2561
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจทางภูมิค... 14:09:00 - 27 ม.ย. 2561
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายทางหน้าท้องผู้ป่วยผ่าตัด ด้วยวิธ... 15:08:00 - 26 ม.ย. 2561
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาตรวจฯ จำนวน ๒๔... 14:29:00 - 26 ม.ย. 2561
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอัลตราซาวน์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธี e-bidding 10:50:00 - 26 ม.ย. 2561
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ... 20:05:00 - 23 ม.ย. 2561
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ 15:06:00 - 17 ม.ย. 2561
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 14:53:00 - 17 ม.ย. 2561
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย จำนวน ๓ รายการ... 10:54:00 - 09 ม.ย. 2561
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ้เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13:24:00 - 03 ม.ย. 2561
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 หมวดงบลงทุน 11:44:00 - 02 ม.ย. 2561
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 15:42:00 - 28 มี.ค. 2561
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดฯ พร้อมน้ำยาฯ จำน... 20:10:00 - 27 มี.ค. 2561
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัต... 15:23:00 - 27 มี.ค. 2561
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้... 08:49:00 - 27 มี.ค. 2561
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รา... 13:15:00 - 22 มี.ค. 2561
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา ... 15:48:00 - 21 มี.ค. 2561
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีฯ และเครื่... 16:16:00 - 19 มี.ค. 2561
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอัลตราซาวด์ระหว่างผ่าตัด 08:54:00 - 16 มี.ค. 2561
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบร... 13:10:00 - 15 มี.ค. 2561
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ C... 15:08:00 - 14 มี.ค. 2561
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อ... 09:07:00 - 14 มี.ค. 2561
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:31:00 - 13 มี.ค. 2561
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 19:15:00 - 13 มี.ค. 2561
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:58:00 - 12 มี.ค. 2561
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ พร้... 14:55:00 - 12 มี.ค. 2561
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยฯ ... 14:42:00 - 07 มี.ค. 2561
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง (e-bi... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบ... 12:09:00 - 07 มี.ค. 2561
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:54:00 - 05 มี.ค. 2561
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19:53:00 - 05 มี.ค. 2561
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:58:00 - 05 มี.ค. 2561
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู... 16:01:00 - 27 ก.พ. 2561
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ... 15:53:00 - 27 ก.พ. 2561
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน้ำย... 15:50:00 - 26 ก.พ. 2561
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 22 ก.พ. 2561
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:50:00 - 22 ก.พ. 2561
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ๔ หมวด จำนวน ๒๑๐ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำ... 16:49:00 - 21 ก.พ. 2561
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมี และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอนใ... 20:05:00 - 20 ก.พ. 2561
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:24:00 - 20 ก.พ. 2561
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม... 15:35:00 - 19 ก.พ. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาระดับ Cardiac Troponin T ในเลือดแบบปริ... 16:22:00 - 16 ก.พ. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:07:00 - 16 ก.พ. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเ... 15:25:00 - 16 ก.พ. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นเป่าลมร้อน โดยวิธีเฉพา... 16:03:00 - 15 ก.พ. 2561
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:19:00 - 14 ก.พ. 2561
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาคว... 14:18:00 - 14 ก.พ. 2561
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซ... 14:17:00 - 14 ก.พ. 2561
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:16:00 - 14 ก.พ. 2561
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:15:00 - 14 ก.พ. 2561
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้... 10:40:00 - 14 ก.พ. 2561
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:06:00 - 13 ก.พ. 2561
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องอ่านผลทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ และเครื่องอ่านผลทดสอบตะกอน... 16:51:00 - 13 ก.พ. 2561
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ 16:34:00 - 13 ก.พ. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 17:14:00 - 09 ก.พ. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 16:29:00 - 09 ก.พ. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:57:00 - 09 ก.พ. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่ว... 11:08:00 - 09 ก.พ. 2561
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องทางหน้าท้อง 16:53:00 - 08 ก.พ. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:19:00 - 08 ก.พ. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจผู้ต้องขังเรือนจำพิเ... 13:25:00 - 08 ก.พ. 2561
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09:21:00 - 08 ก.พ. 2561
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค 4 หมวด จำนวน 210 รายการ(e-bidding) 08:08:00 - 08 ก.พ. 2561
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 21:11:00 - 07 ก.พ. 2561
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 3 รายการ 16:26:00 - 06 ก.พ. 2561
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 16:25:00 - 06 ก.พ. 2561
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:42:00 - 06 ก.พ. 2561
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์... 15:14:00 - 05 ก.พ. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเด... 15:13:00 - 05 ก.พ. 2561
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 16:43:00 - 02 ก.พ. 2561
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:42:00 - 02 ก.พ. 2561
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:26:00 - 02 ก.พ. 2561
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:27:00 - 01 ก.พ. 2561
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:21:00 - 01 ก.พ. 2561
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:15:00 - 01 ก.พ. 2561
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จ... 16:36:00 - 31 ม.ค. 2561
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ 13:44:00 - 31 ม.ค. 2561
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดย... 15:56:00 - 30 ม.ค. 2561
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:31:00 - 29 ม.ค. 2561
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมน... 15:07:00 - 29 ม.ค. 2561
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเ... 14:15:00 - 29 ม.ค. 2561
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 08:59:00 - 26 ม.ค. 2561
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดูดสูญญากาศ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ 08:14:00 - 26 ม.ค. 2561
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไ... 08:11:00 - 26 ม.ค. 2561
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยาGel Card Test ... 15:17:00 - 25 ม.ค. 2561
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเลื่อน 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว 14:55:00 - 24 ม.ค. 2561
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั... 14:54:00 - 24 ม.ค. 2561
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แ... 09:58:00 - 24 ม.ค. 2561
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ และเต้... 16:57:00 - 23 ม.ค. 2561
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ี่ยว 16:56:00 - 23 ม.ค. 2561
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 4 ราย... 16:55:00 - 23 ม.ค. 2561
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 16:54:00 - 23 ม.ค. 2561
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 16:53:00 - 23 ม.ค. 2561
246 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 18 ม.ค. 2561
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:39:00 - 18 ม.ค. 2561
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 18 ม.ค. 2561
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมน้ำยา Gel Card Test แบบราคา... 13:51:00 - 18 ม.ค. 2561
250 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:09:00 - 17 ม.ค. 2561
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:40:00 - 17 ม.ค. 2561
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 09:33:00 - 17 ม.ค. 2561
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายและปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ อาคารต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 16 ม.ค. 2561
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 14:36:00 - 16 ม.ค. 2561
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยาฯ... 15:01:00 - 15 ม.ค. 2561
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:59:00 - 15 ม.ค. 2561
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:43:00 - 12 ม.ค. 2561
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:08:00 - 11 ม.ค. 2561
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 13:47:00 - 11 ม.ค. 2561
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 11:21:00 - 11 ม.ค. 2561
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 22:24:00 - 10 ม.ค. 2561
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:16:00 - 10 ม.ค. 2561
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:10:00 - 10 ม.ค. 2561
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 21:07:00 - 10 ม.ค. 2561
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:03:00 - 05 ม.ค. 2561
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:18:00 - 05 ม.ค. 2561
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:31:00 - 04 ม.ค. 2561
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 19:08:00 - 04 ม.ค. 2561
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:50:00 - 04 ม.ค. 2561
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:29:00 - 04 ม.ค. 2561
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:43:00 - 03 ม.ค. 2561
272 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:39:00 - 03 ม.ค. 2561
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:34:00 - 03 ม.ค. 2561
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ส พร้... 08:26:00 - 28 ธ.ค. 2560
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ... 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2560
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ มิ... 16:08:00 - 27 ธ.ค. 2560
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:31:00 - 26 ธ.ค. 2560
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 17:08:08 - 25 ธ.ค. 2560
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:59:29 - 25 ธ.ค. 2560
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 16:42:35 - 25 ธ.ค. 2560
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 750KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 13:26:47 - 25 ธ.ค. 2560
282 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:32:17 - 22 ธ.ค. 2560
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๒ ถุง พร้อมน้ำยา CPDA๑ ขนาด ๔๕๐ ... 17:19:19 - 21 ธ.ค. 2560
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 20:30:26 - 20 ธ.ค. 2560
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ แบบราคาคงที่ไม่จำกั... 19:27:11 - 19 ธ.ค. 2560
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น(e-bidding) 15:34:24 - 18 ธ.ค. 2560
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดฯ จำนว... 14:14:42 - 18 ธ.ค. 2560
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ(e-bidding) รพ.บางละมุง 12:03:00 - 18 ธ.ค. 2560
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:22:25 - 15 ธ.ค. 2560
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:13:23 - 15 ธ.ค. 2560
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:57:25 - 15 ธ.ค. 2560
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:51:07 - 15 ธ.ค. 2560
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:12:35 - 15 ธ.ค. 2560
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 16:23:32 - 14 ธ.ค. 2560
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจา... 16:17:24 - 14 ธ.ค. 2560
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 16:16:29 - 14 ธ.ค. 2560
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหม้อต้มแผ่นความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:15:55 - 14 ธ.ค. 2560
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Ns๑) (Rap... 16:49:26 - 13 ธ.ค. 2560
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:43:36 - 13 ธ.ค. 2560
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 15:13:17 - 12 ธ.ค. 2560
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 16:14:48 - 08 ธ.ค. 2560
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จ... 15:39:55 - 08 ธ.ค. 2560
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:31:21 - 06 ธ.ค. 2560
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:21:02 - 06 ธ.ค. 2560
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน ๒๙ รายการ ... 10:13:04 - 04 ธ.ค. 2560
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:24:09 - 04 ธ.ค. 2560
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 ... 15:13:27 - 02 ธ.ค. 2560
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประม... 15:12:24 - 02 ธ.ค. 2560
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (e-biddin... 15:11:27 - 02 ธ.ค. 2560
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 17:35:49 - 01 ธ.ค. 2560
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 15:03:26 - 30 พ.ย. 2560
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 9 เดือน 16:55:27 - 24 พ.ย. 2560
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุงระยะเวลา 1 เดือน 16:54:42 - 24 พ.ย. 2560
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ (e-bid... 14:04:30 - 24 พ.ย. 2560
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร... 12:00:19 - 24 พ.ย. 2560
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 09:18:08 - 24 พ.ย. 2560
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวด... 18:21:23 - 23 พ.ย. 2560
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง... 16:13:42 - 23 พ.ย. 2560
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับร... 14:55:13 - 23 พ.ย. 2560
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ส... 14:53:25 - 23 พ.ย. 2560
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 08:57:39 - 23 พ.ย. 2560
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยว... 08:56:24 - 23 พ.ย. 2560
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 16:54:51 - 22 พ.ย. 2560
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:24:32 - 21 พ.ย. 2560
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 15:23:20 - 21 พ.ย. 2560
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:48:15 - 20 พ.ย. 2560
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บ... 17:39:28 - 16 พ.ย. 2560
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอั... 13:43:01 - 16 พ.ย. 2560
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ... 11:40:29 - 16 พ.ย. 2560
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:58:16 - 16 พ.ย. 2560
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:56:56 - 16 พ.ย. 2560
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 10:52:18 - 16 พ.ย. 2560
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ จำนวน 2 โครงการ 08:58:15 - 16 พ.ย. 2560
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 08:52:53 - 16 พ.ย. 2560
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 23:07:06 - 15 พ.ย. 2560
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 22:58:05 - 15 พ.ย. 2560
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน... 14:39:30 - 15 พ.ย. 2560
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14:06:16 - 14 พ.ย. 2560
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัด... 15:39:21 - 13 พ.ย. 2560
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 14:47:33 - 10 พ.ย. 2560
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:36:07 - 09 พ.ย. 2560
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:17:29 - 09 พ.ย. 2560
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 14:06:13 - 09 พ.ย. 2560
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 13:33:06 - 09 พ.ย. 2560
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ (CBC) วิธ... 18:57:00 - 08 พ.ย. 2560
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 15:25:27 - 08 พ.ย. 2560
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15:24:42 - 08 พ.ย. 2560
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โดย... 15:23:06 - 08 พ.ย. 2560
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนา... 15:22:05 - 08 พ.ย. 2560
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โ... 15:20:42 - 08 พ.ย. 2560
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ราย... 14:54:59 - 08 พ.ย. 2560
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ วิธี e-bidding 13:17:36 - 08 พ.ย. 2560
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13:16:29 - 08 พ.ย. 2560
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 11:33:40 - 07 พ.ย. 2560
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บมูลฝอย 20:54:59 - 06 พ.ย. 2560
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 โครงการ 20:19:09 - 06 พ.ย. 2560
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบางละมุง ปีงบประมาณ 2561 20:13:34 - 06 พ.ย. 2560
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว แบบรา... 14:01:55 - 06 พ.ย. 2560
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติ ... 13:44:28 - 06 พ.ย. 2560
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:15:46 - 06 พ.ย. 2560
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 17:10:54 - 31 ต.ค. 2560
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงค... 16:41:25 - 31 ต.ค. 2560
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงรองเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16:35:36 - 31 ต.ค. 2560
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding) 14:32:33 - 31 ต.ค. 2560
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ ... 15:10:33 - 30 ต.ค. 2560
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ โดยวิธีe-bidding 13:40:38 - 30 ต.ค. 2560
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ร... 10:51:13 - 30 ต.ค. 2560
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 12:27:53 - 26 ต.ค. 2560
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 10:29:32 - 24 ต.ค. 2560
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ๑ เดือน... 11:08:42 - 18 ต.ค. 2560
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 16:59:44 - 09 ต.ค. 2560
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 รายการ 14:48:41 - 09 ต.ค. 2560
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 14:47:48 - 09 ต.ค. 2560
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาด 1000 mA Digital x-ray ชนิดแขวน 14:07:29 - 09 ต.ค. 2560
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์ฯ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเ... 19:27:57 - 29 ก.ย. 2560
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา ... 15:14:11 - 29 ก.ย. 2560
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับ-... 23:33:57 - 28 ก.ย. 2560
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลบางละมุง ระยะเวลา 1 เดือน 14:05:04 - 26 ก.ย. 2560
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศแผนกผู้ป่วยนอก อา... 17:48:19 - 22 ก.ย. 2560
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น ๑ อาคารพัทย... 17:46:16 - 22 ก.ย. 2560
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโ... 17:44:24 - 22 ก.ย. 2560
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 13:51:57 - 20 ก.ย. 2560
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 10:26:38 - 15 ก.ย. 2560
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 13:56:00 - 13 ก.ย. 2560
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบ... 14:05:36 - 12 ก.ย. 2560
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ... 08:53:41 - 12 ก.ย. 2560
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รา... 19:46:38 - 11 ก.ย. 2560
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 16:58:23 - 08 ก.ย. 2560
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:23:22 - 07 ก.ย. 2560
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิต... 09:38:30 - 31 ส.ค. 2560
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 15:14:05 - 30 ส.ค. 2560
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน 2 ร... 14:39:06 - 29 ส.ค. 2560
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 ... 09:25:10 - 29 ส.ค. 2560
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ8 11:34:27 - 23 ส.ค. 2560
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ7 11:33:58 - 23 ส.ค. 2560
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ6 11:33:22 - 23 ส.ค. 2560
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ5 11:32:51 - 23 ส.ค. 2560
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ4 11:32:23 - 23 ส.ค. 2560
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ3 11:29:54 - 23 ส.ค. 2560
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ2 11:29:13 - 23 ส.ค. 2560
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ 11:27:44 - 23 ส.ค. 2560
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 10:01:02 - 23 ส.ค. 2560
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน 2 ... 16:44:17 - 22 ส.ค. 2560
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมารื้อถอนหอเก็บน้ำถังสูง โรงพยาบาลบางละมุง 11:10:31 - 22 ส.ค. 2560
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 10:29:20 - 22 ส.ค. 2560
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาเช่าระบบอ่านภาพเอกซเรย์พร้อมแปลงเป็นระบบดิจิตอลฯ 10:23:10 - 22 ส.ค. 2560
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่พื้นที่ชายหาดพ... 21:09:12 - 21 ส.ค. 2560
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่พื้นที่นาจอมเท... 20:41:00 - 21 ส.ค. 2560
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่โซน1 17:12:21 - 21 ส.ค. 2560
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบเคลื่อนที่ 17:10:30 - 21 ส.ค. 2560
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 11:03:30 - 21 ส.ค. 2560
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น1 อาคารพัทยาทร 19:58:16 - 18 ส.ค. 2560
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างทำม้านั่งหินขัด อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม 18:05:06 - 18 ส.ค. 2560
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถและผนังกันแดดอาคารเชาว์ จิระมงคล2 17:58:20 - 18 ส.ค. 2560
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาต่อเติมห้องน้ำหญิง OPD ชั้น 1 14:01:44 - 18 ส.ค. 2560
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ 10:54:48 - 18 ส.ค. 2560
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ 09:58:48 - 18 ส.ค. 2560
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากล่างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย 20:03:12 - 17 ส.ค. 2560
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงระบบระบายอากาศ 17:14:34 - 17 ส.ค. 2560
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 16:36:23 - 10 ส.ค. 2560
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 16:35:52 - 10 ส.ค. 2560
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 1 รายการ 13:24:49 - 10 ส.ค. 2560
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 09:55:11 - 10 ส.ค. 2560
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 15:03:09 - 09 ส.ค. 2560
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11:46:47 - 09 ส.ค. 2560
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร 19:29:17 - 08 ส.ค. 2560
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา... 15:39:57 - 08 ส.ค. 2560
428 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:09:21 - 04 ส.ค. 2560
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:08:24 - 04 ส.ค. 2560
430 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:08:06 - 04 ส.ค. 2560
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯต่อ 15:07:42 - 04 ส.ค. 2560
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ 15:06:48 - 04 ส.ค. 2560
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนว... 14:50:42 - 03 ส.ค. 2560
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง8 14:16:38 - 03 ส.ค. 2560
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง7 14:14:57 - 03 ส.ค. 2560
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง6 14:14:04 - 03 ส.ค. 2560
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง5 14:12:42 - 03 ส.ค. 2560
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง4 14:11:49 - 03 ส.ค. 2560
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง3 14:11:13 - 03 ส.ค. 2560
440 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง2 14:10:36 - 03 ส.ค. 2560
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิคใกล้ใจ รพ.บางละมุง 1 14:08:09 - 03 ส.ค. 2560
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 3 รายการ 13:27:58 - 03 ส.ค. 2560
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 15:47:57 - 02 ส.ค. 2560
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับเด็ก 15:47:25 - 02 ส.ค. 2560
445 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๓ รา... 08:44:53 - 02 ส.ค. 2560
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๒ รายการ 16:20:28 - 25 ก.ค 2560
447 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารคลินิกใกล้ใจ รพ.บางละมุง 11:32:19 - 21 ก.ค 2560
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(6) 10:05:06 - 21 ก.ค 2560
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(5) 10:04:30 - 21 ก.ค 2560
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(4) 10:04:04 - 21 ก.ค 2560
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(3) 10:03:24 - 21 ก.ค 2560
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(2) 10:02:19 - 21 ก.ค 2560
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ(1) 10:00:55 - 21 ก.ค 2560
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา... 15:43:16 - 19 ก.ค 2560
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒... 14:12:41 - 18 ก.ค 2560
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 14:08:31 - 18 ก.ค 2560
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็บเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต 15:23:31 - 13 ก.ค 2560
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบำบัดน้ำเสีย 14:42:00 - 11 ก.ค 2560
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วย... 13:11:47 - 11 ก.ค 2560
460 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไ... 11:41:30 - 11 ก.ค 2560
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางปปช.01 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:10:07 - 06 ก.ค 2560
462 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ รพ.บางละมุง 17:09:17 - 06 ก.ค 2560
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ 16:00:56 - 06 ก.ค 2560
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย ๒ รายก... 11:52:33 - 06 ก.ค 2560
465 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทรักษา จำนวน ๓ รายการ 15:41:03 - 04 ก.ค 2560
466 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทสนับสนุน จำนวน 2 รายการ 14:48:07 - 03 ก.ค 2560
467 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ... 10:16:31 - 03 ก.ค 2560
468 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 10:15:29 - 03 ก.ค 2560
469 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทสนับสนุน จำนวน 3 รายการ 11:36:29 - 30 มิ.ย. 2560
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 09:02:46 - 27 มิ.ย. 2560
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 09:00:55 - 27 มิ.ย. 2560
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อโดยใช้แก๊สเอทิลีนอ๊อกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิ... 10:23:10 - 26 มิ.ย. 2560
473 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง 10:22:18 - 26 มิ.ย. 2560
474 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบ 3 ช่องทาง 16:11:00 - 23 มิ.ย. 2560
475 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา 16:09:02 - 23 มิ.ย. 2560
476 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 16:04:53 - 23 มิ.ย. 2560
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเ... 10:25:00 - 23 มิ.ย. 2560
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้เย็นเก็บเลือด 15:20:27 - 22 มิ.ย. 2560
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวิดีทัศน์ 15:19:51 - 22 มิ.ย. 2560
480 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงฟาว์เลอร์ 15:19:09 - 22 มิ.ย. 2560
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องมือสลายต้อกระจก 15:18:35 - 22 มิ.ย. 2560
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลั... 13:54:33 - 22 มิ.ย. 2560
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 13:39:30 - 21 มิ.ย. 2560
484 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 13:37:50 - 21 มิ.ย. 2560
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 08:22:18 - 21 มิ.ย. 2560
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบมอเตอร์ไดร์ 15:24:45 - 19 มิ.ย. 2560
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทวินิจฉัย จำนวน ๒ รายการ 14:52:45 - 19 มิ.ย. 2560
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทรักษา จำนวน 2 รายการ ร.พ.บางละมุง 15:03:52 - 14 มิ.ย. 2560
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล 09:42:33 - 14 มิ.ย. 2560
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 28 รายการ 09:17:06 - 13 มิ.ย. 2560
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก 11:06:06 - 12 มิ.ย. 2560
492 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 11:04:01 - 12 มิ.ย. 2560
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภ... 08:57:15 - 12 มิ.ย. 2560
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 16:52:19 - 09 มิ.ย. 2560
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 09:18:00 - 09 มิ.ย. 2560
496 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด 09:16:58 - 09 มิ.ย. 2560
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างซัก อบ รีดผ้าโรงพยาบาล 15:44:54 - 08 มิ.ย. 2560
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:05:00 - 06 มิ.ย. 2560
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 11:04:13 - 06 มิ.ย. 2560
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ 11:03:20 - 06 มิ.ย. 2560
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 11:39:26 - 05 มิ.ย. 2560
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 15:48:53 - 02 มิ.ย. 2560
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน - งานครัว จำนวน 2 รายการ 12:54:00 - 31 พ.ค. 2560
504 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรั... 12:04:30 - 31 พ.ค. 2560
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน... 16:27:12 - 30 พ.ค. 2560
506 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่ชายหาดพัทยากลาง 15:02:36 - 30 พ.ค. 2560
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯ พื้นที่นาจอมเทียน 15:01:53 - 30 พ.ค. 2560
508 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบรืการฯโซน 3 15:01:01 - 30 พ.ค. 2560
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:01:35 - 26 พ.ค. 2560
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:51:32 - 26 พ.ค. 2560
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 13:55:25 - 25 พ.ค. 2560
512 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดกำลังเลนส์อัตโนมัติ ชนิดจอ LCD สี 09:50:46 - 24 พ.ค. 2560
513 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์ 16:54:02 - 23 พ.ค. 2560
514 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 16:53:38 - 23 พ.ค. 2560
515 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 20:42:01 - 22 พ.ค. 2560
516 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้าย 16:10:54 - 19 พ.ค. 2560
517 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาต... 15:54:39 - 19 พ.ค. 2560
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อออกซิเจนเหลว 15:51:08 - 19 พ.ค. 2560
519 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(11) 16:38:57 - 17 พ.ค. 2560
520 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(10) 16:38:22 - 17 พ.ค. 2560
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(9) 16:36:46 - 17 พ.ค. 2560
522 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:36:19 - 17 พ.ค. 2560
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(8) 16:35:36 - 17 พ.ค. 2560
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(7) 16:35:00 - 17 พ.ค. 2560
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(6) 16:34:18 - 17 พ.ค. 2560
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(5) 16:33:11 - 17 พ.ค. 2560
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(4) 16:32:32 - 17 พ.ค. 2560
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง(3) 16:31:41 - 17 พ.ค. 2560
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง(2) 16:30:55 - 17 พ.ค. 2560
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียฯ รพ.บางละมุง 16:29:24 - 17 พ.ค. 2560
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน 15:00:51 - 08 พ.ค. 2560
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว 14:58:34 - 08 พ.ค. 2560
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางออกซิเจนเหลว 13:50:07 - 03 พ.ค. 2560
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องฟอกไต 13:49:20 - 03 พ.ค. 2560
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:02:21 - 03 พ.ค. 2560
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:01:24 - 03 พ.ค. 2560
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:23 - 02 พ.ค. 2560
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:39 - 02 พ.ค. 2560
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:06:01 - 02 พ.ค. 2560
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางละมุง 17:24:04 - 25 ม.ย. 2560
541 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลบางละมุง 09:59:02 - 21 ม.ย. 2560
542 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัดค่าความดันโลหิตภ... 14:45:04 - 20 ม.ย. 2560
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound... 14:32:11 - 20 ม.ย. 2560
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 16:22:14 - 18 ม.ย. 2560
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างการรับ Sense พื้นฐาน 16:21:06 - 18 ม.ย. 2560
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อหัวต่อเครื่องคว้านโพรงกระดูก 16:17:53 - 18 ม.ย. 2560
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ เม.ย.60 11:41:19 - 12 ม.ย. 2560
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (CT Sc... 08:57:31 - 12 ม.ย. 2560
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชิงรุก 20:41:43 - 10 ม.ย. 2560
550 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่... 16:46:09 - 10 ม.ย. 2560
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์ (e-bidding) 18:15:12 - 28 มี.ค. 2560
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 สไลซ์ (e-bidd... 16:27:29 - 28 มี.ค. 2560
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ระดับ... 17:43:21 - 21 มี.ค. 2560
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้้อ 17:42:09 - 21 มี.ค. 2560
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวม รพ.บางละมุง 16:04:55 - 19 มี.ค. 2560
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดโรงพยาบาลบางละมุง 15:45:50 - 19 มี.ค. 2560
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:16:40 - 17 มี.ค. 2560
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 17:47:35 - 15 มี.ค. 2560
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 17:46:08 - 15 มี.ค. 2560
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 หัวตรวจ 12:08:20 - 15 มี.ค. 2560
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 13:53:48 - 14 มี.ค. 2560
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ว... 16:24:13 - 27 ก.พ. 2560
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 15:37:20 - 24 ก.พ. 2560
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 15:35:55 - 24 ก.พ. 2560
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ 15:27:29 - 24 ก.พ. 2560
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง 09:12:22 - 14 ก.พ. 2560
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซือวัสดุการแพทย์สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกฯด้วยวิธี e-bidding 14:56:55 - 09 ก.พ. 2560
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทีย... 14:16:14 - 08 ก.พ. 2560
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวต่อจับเหล็กเส้นยึดกระดูก ยี่ห้อ SYNTHES ร.พ.บางละมุง 09:26:06 - 02 ก.พ. 2560
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางหัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ร.พ.บางละมุง 09:25:01 - 02 ก.พ. 2560
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างจานระบบสายพานลำเลียง ร.พ.บางละมุง 09:23:59 - 02 ก.พ. 2560
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ร.พ.บางละมุง 09:23:20 - 02 ก.พ. 2560
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10:57:51 - 27 ม.ค. 2560
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (งานพัสดุ) 10:47:36 - 27 ม.ค. 2560
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีกรณีพิเศษ รพ.บางละมุง 17:50:47 - 11 ม.ค. 2560
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี รพ.บางละมุง 13:46:37 - 31 ธ.ค. 2559
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (7รายการ) รพ.บางละมุง 13:45:51 - 31 ธ.ค. 2559
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่ว... 13:44:26 - 31 ธ.ค. 2559
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างต่อเติมหลังคาระเบียงหอผู้ป่วยเด็ก ร.พ.บางละมุง 20:42:59 - 26 ธ.ค. 2559
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกและประตูรั้วพร้อมทางลาด ร.พ.บางละมุง 20:42:35 - 26 ธ.ค. 2559
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง RAM SERVER 19:42:55 - 15 ธ.ค. 2559
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA 19:42:38 - 15 ธ.ค. 2559
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038 - 411551 โทรสาร 038 - 428464
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :
 HosThai.com