หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

06 พ.ย. 2560

01 พ.ย. 2560

01 พ.ย. 2560

01 พ.ย. 2560

01 พ.ย. 2560


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

02 ธ.ค. 2562

19 พ.ย. 2562

05 พ.ย. 2562

10 ต.ค. 2562

08 ต.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

04 ธ.ค. 2562

03 ธ.ค. 2562

25 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562

10 ต.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

11 ธ.ค. 2562

18 พ.ย. 2562

08 พ.ย. 2562

30 ต.ค. 2562

30 ต.ค. 2562  1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้ดจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ์้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
  3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท / วงเงินเกิน 100,000 บาท)


นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
วิสัยทัศและพันธกิจ
แผนปฏิบัติการปี 2562
นโยบายปี 2562
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรทางการแพทย์
งานศูนย์คุณภาพ (HA)
บทความ ITA ทั้งหมด
มาตรฐานตำแหน่ง
การเข้าถึงประวัติคนไข้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระบบ Intranet
สอนการใช้งาน HOSxP
HAPPINOMETER
P4Px(2561)
P4Px(2562)
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00162 - สสอ.ศรีราชา
  01887 - รพ.สต.รพ.สต.บ้านนาพร้าว
  01889 - รพ.สต.ตลาดบึง
  01890 - รพ.สต.หนองค้อ
  01891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา
  01892 - รพ.สต.บ้านหุบบอน
  01893 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01894 - รพ.สต.บางพระ
  01895 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม
  01896 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ
  01897 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน
  01898 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน
  13754 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
  13821 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์
 HosThai.com