หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


13 ส.ค. 2563

13 ส.ค. 2563ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

11 ส.ค. 2563

26 พ.ค. 2563

26 พ.ค. 2563

06 ก.พ. 2563

06 ก.พ. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 มิ.ย. 2563

29 พ.ค. 2563

22 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563

25 ก.พ. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

13 ส.ค. 2563

13 ส.ค. 2563

10 ส.ค. 2563

04 ส.ค. 2563

04 ส.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

06 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563

13 ก.ค 2563

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

11 ส.ค. 2563

11 ส.ค. 2563

11 ส.ค. 2563

11 ส.ค. 2563

11 ส.ค. 2563  1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้ดจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ์้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
  3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท / วงเงินเกิน 100,000 บาท)


นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
วิสัยทัศและพันธกิจ
แผนปฏิบัติการปี 2563
นโยบายปี 2562
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรทางการแพทย์
งานศูนย์คุณภาพ (HA)
บทความ ITA ทั้งหมด
มาตรฐานตำแหน่ง
การเข้าถึงประวัติคนไข้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระบบ Intranet
สอนการใช้งาน HOSxP
HAPPINOMETER
P4Px(2561)
P4Px(2562)
ทันระบาด
งานควบคุมโรค
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ
ITA 2563
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00162 - สสอ.ศรีราชา
  01887 - รพ.สต.รพ.สต.บ้านนาพร้าว
  01889 - รพ.สต.ตลาดบึง
  01890 - รพ.สต.หนองค้อ
  01891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา
  01892 - รพ.สต.บ้านหุบบอน
  01893 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01894 - รพ.สต.บางพระ
  01895 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม
  01896 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ
  01897 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน
  01898 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน
  13754 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
  13821 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์