หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
     ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแหลมฉบัง :
 1. ประชาชนสุขภาพดี (อายุยืน ไม่ป่วย)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและบูรณาการระบบสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวมของทุกกลุ่มวัย
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพตาม service plan
 2. เจ้าหน้าที่มีความสุข (สุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตดี มีความรู้/ศักยภาพในการทำงาน)
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์