หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

              แผนที่CUPศรีราชา รายตำบล / รายพื้นที่ / ปรับล่าสุดจากสสอ.(15/05/63)  

          เอกสารการเยี่ยมบ้าน 

                 01. ชุดพื้นฐานเยี่ยมบ้าน 01-08 (20/05/63)   ดาวน์โหลด

                 02. ชุดเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke (18/05/63)   ดาวน์โหลด

              03. บันทึกการเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด  (21/05/2563)  ดาวน์โหลด

                 04. เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช (04/63)    ดาวน์โหลด

                           05. ชุดเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative Care  ดาวน์โหลด

                           06. ชุดเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB  ดาวน์โหลด

                           07. ชุดเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CKD  ดาวน์โหลด

                 08. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง (28/04/63)   ดาวน์โหลด

                           09. ใบปะหน้า PPS ดาวน์โหลด

                           10. ใบเตือนการส่งข้อมูลผู้ป่วย Stroke   ดาวน์โหลด

              11. การแบ่งระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS) (28/04/63)  ดาวน์โหลด

               12. แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (23/04/63)  ดาวน์โหลด

                 13. การประเมินแผลกดทับ (PUSH) 2 (18/05/63)   ดาวน์โหลด

              14. แบบเก็บตัวชี้วัด งานเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง WI Stroke (18/05/63)  ดาวน์โหลด

                           15. อาหารชะลอไต  ดาวน์โหลด

                           16. แบบบันทึกการสอบสวนโรค/เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่/ไม่มาตามนัด/ขาดนัด  ดาวน์โหลด

                           17. แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค  ดาวน์โหลด
  
                           18. แบบฟอร์มการส่งต่อผู้มีอาการสงสัยวัณโรค  ดาวน์โหลด

                           19. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค  ดาวน์โหลด

                           20. แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB-HIV  ดาวน์โหลด
   
                           21. แบบบันทึกเบิกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน  ดาวน์โหลด          เอกสารการส่งต่อ/ขอรับคำปรึกษา/การติดต่อ

                           01. ใบส่งต่อOPDปฐมภูมิ  ดาวน์โหลด

                           02. ใบส่งต่อOPDทุติยภูมิ  ดาวน์โหลด

                           03. ใบส่งต่อตาต้อกระจก  ดาวน์โหลด

                           04. ใบขอคำปรึกษา  ดาวน์โหลด


          เอกสารการคัดกรองสุขภาพ

                           01. ลำดับการคัดกรองผู้สูงอายุ (เล่มเหลือง)  เอกสารออนไลน์

                           01. แบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2-Page (18/12/62)  ดาวน์โหลด

                           02. คัดกรองNCD (35 ปีขึ้นไป) (29/11/62)  ดาวน์โหลด

                           03. คัดกรอง2Q-9Q-8Q (กรมสุขภาพจิต) ดาวน์โหลด
   
                           04. คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (02/12/62)  ดาวน์โหลด


          เอกสารโครงการขอรับความช่วยเหลือ

                           01. แบบสำรวจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (LTC) ดาวน์โหลด

                           02. ใบขอรับความช่วยเหลือ รถตู้พยาบาล กรณีร้องขอด้วนยตนเอง  ดาวน์โหลด

                           03. ใบขอรับความช่วยเหลือ รถตู้พยาบาล กรณีร้องขอด้วยผู้แทน  ดาวน์โหลด

                           04. ใบกาชาดเยี่ยมเยียน  ดาวน์โหลด

                 05. เอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการ (26/05/63)  ดาวน์โหลด

 
          เอกสารระบบCOC                                                                              

                           01. ทะเบียนรับเคส ปี 2563 (23/01/63)  ดาวน์โหลด                                             
 
                           02. ทะเบียนรับเคส PCUโรงพยาบาลแหลมฉบัง (05/02/63)  ดาวน์โหลด                โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์