หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (รายละเอียด)

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

              ไตรมาสที่ 1   แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563  ดาวน์โหลด 

              ไตรมาสที่ 2   แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด 

              ไตรมาสที่ 3   แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด 

              ไตรมาสที่ 4   แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564  ดาวน์โหลด 

      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์