หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 8 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (รายละเอียด)

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..."      1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม " ชมรม STRONG ... " ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  ดาวน์โหลด 

      2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...  ดาวน์โหลด 

      3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...  ดาวน์โหลด 

      4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง  ดาวน์โหลด 

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด 

      7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์