หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศดัชนีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ (รายละเอียด)

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรพย์สินของราชการที่ถูกต้อง      1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

               มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม  ดาวน์โหลด 

      3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภสใชสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับการติดตาม  ดาวน์โหลด 

      4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3  ดาวน์โหลด 

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

      6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  ดาวน์โหลด 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์