หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศรายชื่อแพทย์

 

นายแพทย์ราเมศ อำไพพิศ

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขา: เวชกรรมป้องกัน(สาธารณสุข)

 

นายแพทย์จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขา: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

แพทย์หญิงสกุณา อุษณวศิน

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขา:   กุมารเวชศาสตร์

 

นายแพทย์อำนวยโชค ทะนงศักดิ์สกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 

นายแพทย์ภูจิตต์ ตรีบำเพ็ญ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: ศัลยศาสตร์

 

แพทย์หญิงวิลาศลักษณ์ ทะนงศักดิ์สกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

 

นายแพทย์ปัญญาฤทธิ์ กิติวรรณประสาร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 

นายแพทย์ฉัตรชัย ไข่เกษ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขา: เวชศาตร์ครอบครัว

 

แพทย์หญิงดวงใจ คงลาภอำนวย

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: อายุรศาสตร์

 

แพทย์หญิงชญานันทน์ หัสโร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

นายแพทย์วราวรรษ นิ่มเสนาะ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

 

แพทย์หญิงสาวิตรา วุฒิเจริญกิจ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: อายุรศาสตร์

 

นายแพทย์ดิษพล ฐิติวราภรณ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: อายุรศาสตร์

 

แพทย์หญิงพิมผกา พรหมประเสริฐ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: วิสัญญีวิทยา

 

แพทย์หญิงศิโรรัตน์ ลิขิตมาศกุล

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: กุมารเวชศาสตร์


นายแพทย์ดนวัต ชุนหวาณิชย์ 

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขา: เวชศาสตร์ครอบครัว


แพทย์หญิงเม็ดทราย ทิพย์เวศ  

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: อายุรศาสตร์


นายแพทย์ภาคภูมิ เลิศจรัสศิวิไล 

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์


แพทย์หญิงเพชรประภา ทองศรีจันทร์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขา: วิสัญญีวิทยา


นายแพทย์ พงษ์ฉัตรภูมิ ต่อพงษ์พันธุ์

ตำแหน่ง: นายแพทย์ชำนาญการ

สาขา: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา


แพทย์หญิงจันทร์จุรี คงมีสุขคาเนโกะ

ตำแหน่ง: นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขา: เวชศาสตร์ครอบครัว


แพทย์หญิงกมลชนก บุญอนันธนสาร

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ

สาขา: เวชศาสตร์ครอบครัว


โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์