หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

พิธีส่งมอบแผนที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง และ การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนทางการเงินและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
คุณแม่นวลศรี-คุณสุพัตรา และครอบครัว บุญอนันธนสาร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
ชุมชนบ้านไร่เทศบาลเมืองศรีราชา มอบรถเข็นนั่งจำนวน 15 คัน แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2562
พิธีเปิดอาคารไทยออยล์(อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
การให้บริการคลินิกวัคซีน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ทำบุญวันปีใหม่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
งานปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลแหลมฉบัง
การแข่งขันกีฬาสี โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปี 2562
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่6 และคณะ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ชมรมกีฬากอล์ฟ สฟภ. มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยากไร้และดำเนินงานของโรงพยาบาล เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2561
โครงการปันรอยยิ้ม ปันน้ำใจ มอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2561
โครงการ 5 ส โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชลบุรี 1 ร่วมกับ สโมสรโรตารี ศรีราชา 3340 และสโมสรโรตารีโรตารี ชลบุรี 3350 มอบเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์
 HosThai.com