หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาด โควิด-19 ประกาศคลินิกเบาหวานความดัน
ประกาศบริการฉีดวัคซีน Covid 19
ประชาสัมพันขอความร่วมมือจากประชาชน
ผู้มีจิตรศรัทธา มอบเงิน สิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมพลังใจสู้ภัย โควิด-19
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 COVID-19
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) (TOT CAT) สนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,Free Wifi และมอบน้ำดื่ม ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 5,21 พฤษภาคม 2564และ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลแหลมฉบังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2563
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลาการทางการแพทย์ในเขต อ.ศรีราชา เมื่อ วันที่ 2-3 มีนาคม 2564
คุณแม่นวลศรี-คุณสุพัตรา และครอบครัว บุญอนันธนสาร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
พิธีเปิดอาคารไทยออยล์(อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลแหลมฉบัง เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนและพระภิกษุ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big cleaning day โรงพยาบาลแหลมฉบัง 24 กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์