หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 15:14:00 - 13 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค (ชิ้นเนื้อ) ... 11:02:00 - 13 ก.ย. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ 2565 10:45:00 - 13 ก.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์รายปี 14:37:00 - 11 ก.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอนขวาง 15:26:00 - 10 ก.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งบประมาณ 2565 10:05:00 - 10 ก.ย. 2564
7 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณช... 15:38:00 - 09 ก.ย. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่รอบอาคารภายในโรงพยาบาล งบปร... 17:18:00 - 07 ก.ย. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2565 14:01:00 - 07 ก.ย. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร มีฟังก์ชั่นพ่นยาได้ พร้อมอุปกรณ์... 17:54:00 - 03 ก.ย. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:03:00 - 28 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564 (... 15:39:00 - 27 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564 (ไตรมาส 4) 15:38:00 - 27 ส.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 11:43:00 - 27 ส.ค. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำฝน เชื่อม 4 อาคาร โรงพยาบาลแหลมฉบัง 18:40:00 - 26 ส.ค. 2564
16 . ประกาศในหน่วยงาน ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high oxygen ... 09:37:00 - 24 ส.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 19:35:00 - 17 ส.ค. 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 115,816.80.- 10:57:00 - 17 ส.ค. 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 91,000.00 บาท 10:49:00 - 17 ส.ค. 2564
20 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง 17:52:00 - 02 ส.ค. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 14:22:00 - 30 ก.ค 2564
22 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2565 13:44:00 - 30 ก.ค 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 11:36:00 - 27 ก.ค 2564
24 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดระบบดูดน้ำลาย (Motor Suction) จำนวน 2 เครื่อง 14:52:00 - 23 ก.ค 2564
25 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 14:59:00 - 22 ก.ค 2564
26 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ 16:20:00 - 19 ก.ค 2564
27 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนั... 10:40:00 - 14 ก.ค 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrsound) 19:05:00 - 30 มิ.ย. 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 17:06:00 - 28 มิ.ย. 2564
30 . ประกาศรับสมัครงาน ปะกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) 10:53:00 - 28 มิ.ย. 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrsound) 15:00:00 - 18 มิ.ย. 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงรอคลอดและพักฟื้นคลอด ระบบไฟฟ้า 09:59:00 - 18 มิ.ย. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง 17:23:00 - 16 มิ.ย. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงรอคลอดและพักฟื้นคลอด ระบบไฟฟ้า 18:22:00 - 09 มิ.ย. 2564
35 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3) 10:26:00 - 03 มิ.ย. 2564
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 09:32:00 - 01 มิ.ย. 2564
37 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 12:24:00 - 25 พ.ค. 2564
38 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินห... 09:23:00 - 21 พ.ค. 2564
39 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ 16:07:00 - 11 พ.ค. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen the... 14:09:00 - 05 พ.ค. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตัดเฝือกด้วยไฟฟ้า 13:25:00 - 03 พ.ค. 2564
42 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ (รายคาบ) 11:34:00 - 29 ม.ย. 2564
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 13:52:00 - 28 ม.ย. 2564
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 09:14:00 - 27 ม.ย. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 14:09:00 - 26 ม.ย. 2564
46 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (gas analyzer) 14:39:00 - 22 ม.ย. 2564
47 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 11:02:00 - 22 ม.ย. 2564
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 11:38:00 - 16 ม.ย. 2564
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดหน้าอาคารสนับสนุนบริการ 10014/1 11:29:00 - 08 ม.ย. 2564
50 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 14:22:00 - 05 ม.ย. 2564
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 14:48:00 - 31 มี.ค. 2564
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 10:28:00 - 30 มี.ค. 2564
53 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ 13:39:00 - 23 มี.ค. 2564
54 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์รถไฟฟ้าชนิดเดินตาม 2 คัน 13:07:00 - 22 มี.ค. 2564
55 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 13:52:00 - 16 มี.ค. 2564
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตู้อบเด็ก (Incubator) 10:55:00 - 16 มี.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. ... 10:13:00 - 08 มี.ค. 2564
58 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 09:59:00 - 05 มี.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แจ้งเวียนแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลื... 08:49:00 - 03 มี.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) 08:45:00 - 03 มี.ค. 2564
61 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์... 17:09:00 - 25 ก.พ. 2564
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการงบยาเสพติด 10:26:00 - 24 ก.พ. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการงบยาเสพติด 10:21:00 - 24 ก.พ. 2564
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1 รายการงบยาเสพติด 10:18:00 - 24 ก.พ. 2564
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการงบยาเสพติด 10:09:00 - 24 ก.พ. 2564
66 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 08:58:00 - 18 ก.พ. 2564
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 18:13:00 - 15 ก.พ. 2564
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี 10:45:00 - 10 ก.พ. 2564
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางโคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดาน 19:34:00 - 03 ก.พ. 2564
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 18:51:00 - 03 ก.พ. 2564
71 . ประกาศทั่วไป ผังขบวนการยืมพัสดุ 13:25:00 - 27 ม.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนแบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 13:25:00 - 27 ม.ค. 2564
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งท่อลมนิวมาติกส์ (ห้องจ่ายยา อาคารไทยออยล์) จำนวน ๑ จุด 13:11:00 - 13 ม.ค. 2564
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงสร้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง (แก้ไข 1 ม.ค.64).pdf 11:37:00 - 06 ม.ค. 2564
75 . ประกาศทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์ระบาด โควิด-19 ประกาศคลินิกเบาหวาน-ความดัน 16:59:00 - 04 ม.ค. 2564
76 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 11:26:00 - 24 ธ.ค. 2563
77 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 11:25:00 - 24 ธ.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำห... 09:24:00 - 15 ธ.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป รายงาานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:23:00 - 15 ธ.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการ... 09:22:00 - 15 ธ.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนกรณีที่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 09:21:00 - 15 ธ.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 09:20:00 - 15 ธ.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2564 17:48:00 - 14 ธ.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 10:32:00 - 14 ธ.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 10:33:00 - 08 ธ.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2... 10:27:00 - 08 ธ.ค. 2563
87 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร 10:02:00 - 08 ธ.ค. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 289 เครื่อง 09:30:00 - 08 ธ.ค. 2563
89 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 09:56:00 - 07 ธ.ค. 2563
90 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกสนประเมินลูกจ้างชั่วคราว 14:43:00 - 03 ธ.ค. 2563
91 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน... 14:42:00 - 03 ธ.ค. 2563
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ระยะเวลา 9 เดือน 13:44:00 - 03 ธ.ค. 2563
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชืื้อ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 14:21:00 - 26 พ.ย. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สำหรับงานครุภัณฑ์) 09:05:00 - 17 พ.ย. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ระยะเวลา 10 เดือน 10:46:00 - 16 พ.ย. 2563
96 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:14:00 - 12 พ.ย. 2563
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาซัก อบ รีดและบริหารจัดการผ้า ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมา... 09:48:00 - 10 พ.ย. 2563
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า เงินบริจาค 13:44:00 - 09 พ.ย. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ระยะเวลา 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 09:32:00 - 05 พ.ย. 2563
100 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12:00:00 - 03 พ.ย. 2563
101 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 11:58:00 - 03 พ.ย. 2563
102 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุเบิกจากคลัง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 10:06:00 - 02 พ.ย. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมาณ 2564 09:51:00 - 02 พ.ย. 2563
104 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 16:27:00 - 21 ต.ค. 2563
105 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
106 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
107 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 14:19:00 - 20 ต.ค. 2563
108 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาควา... 16:03:00 - 16 ต.ค. 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่รอบอาคารภายในโรงพยาบาล ระยะเวลา 11 เ... 16:59:00 - 14 ต.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ปีงบประมาณ 2564 16:58:00 - 14 ต.ค. 2563
111 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 15:42:00 - 14 ต.ค. 2563
112 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างแบบมีเงื่อนไขตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 10:26:00 - 08 ต.ค. 2563
113 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 10:25:00 - 08 ต.ค. 2563
114 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงใหม่) 15:38:00 - 07 ต.ค. 2563
115 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 16:35:00 - 05 ต.ค. 2563
116 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) 14:55:00 - 02 ต.ค. 2563
117 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ปีงบประมาณ 2564 13:33:00 - 01 ต.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 13:32:00 - 01 ต.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณวัสดุทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 13:30:00 - 01 ต.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 09:59:00 - 01 ต.ค. 2563
121 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการประเมิน 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
122 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานจ้างบริการ 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ออกซิเจนเหลว ปี64 11:17:00 - 24 ก.ย. 2563
124 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 15:22:00 - 22 ก.ย. 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 08:57:00 - 28 ส.ค. 2563
126 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา 14:41:00 - 26 ส.ค. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 256... 11:11:00 - 26 ส.ค. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typ... 15:16:00 - 21 ส.ค. 2563
129 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:23:00 - 19 ส.ค. 2563
130 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12:59:00 - 19 ส.ค. 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 10:16:00 - 17 ส.ค. 2563
132 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:26:00 - 14 ส.ค. 2563
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแแพทย์ งบ กสทช. จำนวนเงิน 150,000 บาท 13:37:00 - 13 ส.ค. 2563
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ งบ กสทช จำนวนเงิน 498,000 บาท 13:36:00 - 13 ส.ค. 2563
135 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารสิรินธร 10:59:00 - 11 ส.ค. 2563
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดกล้องตรวจรับอุณหภูมิ งบ กสทช. 10:16:00 - 10 ส.ค. 2563
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 2 โครงการ 10:36:00 - 07 ส.ค. 2563
138 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:28:00 - 06 ส.ค. 2563
139 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 10:17:00 - 05 ส.ค. 2563
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2... 09:40:00 - 04 ส.ค. 2563
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 09:36:00 - 04 ส.ค. 2563
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงเฟาว์เลอร์ไฟฟ้า งบ สกทช. 14:22:00 - 30 ก.ค 2563
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู งบ กสทช. 14:07:00 - 30 ก.ค 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 13:42:00 - 29 ก.ค 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนั... 15:26:00 - 23 ก.ค 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม งบประมาณ 2564 10:15:00 - 23 ก.ค 2563
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการ... 11:10:00 - 22 ก.ค 2563
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติดเช... 11:09:00 - 22 ก.ค 2563
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติด... 11:08:00 - 22 ก.ค 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:01:00 - 20 ก.ค 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 14:00:00 - 20 ก.ค 2563
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบประมาณ 13:59:00 - 20 ก.ค 2563
155 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ชาวยข้างเก้าอี... 08:40:00 - 13 ก.ค 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถพยาบาล 16:12:00 - 24 มิ.ย. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิต... 15:18:00 - 22 มิ.ย. 2563
160 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
161 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography) 15:20:00 - 15 มิ.ย. 2563
163 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 08:54:00 - 15 มิ.ย. 2563
164 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินแ... 11:54:00 - 10 มิ.ย. 2563
165 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู่ความสามรถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ... 11:53:00 - 10 มิ.ย. 2563
166 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
167 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
168 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละออง เงินบริจาค 10:46:00 - 29 พ.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:24:00 - 27 พ.ค. 2563
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือ 14:22:00 - 27 พ.ค. 2563
171 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_ชุดเอกสารการขึ้นทะเบียนคนพิการ 16:31:00 - 26 พ.ค. 2563
172 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช 16:30:00 - 26 พ.ค. 2563
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 16:23:00 - 25 พ.ค. 2563
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:10:00 - 18 พ.ค. 2563
175 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงื่อนไข 10:10:00 - 29 ม.ย. 2563
176 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
177 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
178 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 10:08:00 - 29 ม.ย. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:00:00 - 28 ม.ย. 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 11:48:00 - 23 ม.ย. 2563
181 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จ้างแบบมีเงื่อนไข 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
182 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้จ้างบริการ 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
183 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 11:54:00 - 20 ม.ย. 2563
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเปลี่ยนผ้าเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:29:00 - 14 ม.ย. 2563
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ Kiosk 10:15:00 - 13 ม.ย. 2563
186 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 11:37:00 - 10 ม.ย. 2563
187 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11:36:00 - 10 ม.ย. 2563
188 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 11:35:00 - 10 ม.ย. 2563
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือช่วยใส่ท่อ (เงินบริจาค) 15:31:00 - 08 ม.ย. 2563
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา 15:09:00 - 08 ม.ย. 2563
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงพักขยะ 13:55:00 - 03 ม.ย. 2563
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องปรับอากาศ 14:58:00 - 02 ม.ย. 2563
193 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ 15:27:00 - 01 ม.ย. 2563
194 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็ลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเงื่อ... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
195 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 15:08:00 - 01 ม.ย. 2563
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก 14:27:00 - 30 มี.ค. 2563
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถเข็นชนิดนั่ง 11:41:00 - 26 มี.ค. 2563
199 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งแพทย์แผนไทย 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
200 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเภสัชกร 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
201 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักเทคนิคการแพทย์ 15:42:00 - 25 มี.ค. 2563
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 09:31:00 - 23 มี.ค. 2563
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมออกซิเจนในเลือด 09:30:00 - 23 มี.ค. 2563
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:29:00 - 23 มี.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 16:02:00 - 22 มี.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป แจ้งประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 08:51:00 - 21 มี.ค. 2563
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือห้ามเลือดสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 10:51:00 - 19 มี.ค. 2563
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 09:57:00 - 17 มี.ค. 2563
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2563
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 15:23:00 - 16 มี.ค. 2563
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 14:23:00 - 13 มี.ค. 2563
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูก 13:29:00 - 13 มี.ค. 2563
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:20:00 - 13 มี.ค. 2563
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ 11:30:00 - 12 มี.ค. 2563
215 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 09:00:00 - 11 มี.ค. 2563
216 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:59:00 - 11 มี.ค. 2563
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 (ไตรมาส1-2) 14:01:00 - 09 มี.ค. 2563
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 17:13:00 - 04 มี.ค. 2563
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 17:45:00 - 03 มี.ค. 2563
220 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือหสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงือนไข 09:56:00 - 03 มี.ค. 2563
221 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 09:55:00 - 03 มี.ค. 2563
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับทารแรกเกิด 09:43:00 - 03 มี.ค. 2563
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแ... 15:31:00 - 02 มี.ค. 2563
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 14:35:00 - 27 ก.พ. 2563
225 . ประกาศทั่วไป ITA - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11:40:00 - 25 ก.พ. 2563
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (... 15:13:00 - 24 ก.พ. 2563
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง เงินบริจาค 13:21:00 - 24 ก.พ. 2563
228 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 11:10:00 - 24 ก.พ. 2563
229 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงผรายเดือน) แบบมีเง... 11:09:00 - 24 ก.พ. 2563
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 14:01:00 - 21 ก.พ. 2563
231 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 09:00:00 - 21 ก.พ. 2563
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ด... 15:33:00 - 19 ก.พ. 2563
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเจาะเลือดและป้ายบ่งชี้ห้องปฏิบัติการ 15:10:00 - 19 ก.พ. 2563
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator) 14:48:00 - 19 ก.พ. 2563
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๓ อาคารไทยออยล์ 14:34:00 - 19 ก.พ. 2563
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 15:44:00 - 18 ก.พ. 2563
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง 15:40:00 - 18 ก.พ. 2563
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บเลือด 10:44:00 - 18 ก.พ. 2563
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ีราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องศัลยกรรมกระดูก 13:44:00 - 14 ก.พ. 2563
240 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 08:55:00 - 14 ก.พ. 2563
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 15:04:00 - 13 ก.พ. 2563
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพัก 08:29:00 - 11 ก.พ. 2563
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงพยาบาลแหลมฉบัง (อาคารสิรินธร) 08:26:00 - 11 ก.พ. 2563
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารผู้ป่วยนอก 08:18:00 - 11 ก.พ. 2563
245 . ประกาศทั่วไป การใช้ไม้กั้นกระดก ในการเข้า-ออกบริเวณเขตบ้านพัก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 18:12:00 - 06 ก.พ. 2563
246 . ประกาศในหน่วยงาน COC_02_ทะเบียนรับเคสPCUรพ. 11:33:00 - 06 ก.พ. 2563
247 . ประกาศในหน่วยงาน COC_01_ทะเบียนรับเคส ปี 2563 11:11:00 - 06 ก.พ. 2563
248 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ 11:00:00 - 06 ก.พ. 2563
249 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคม รพ.แหลมฉบัง ต... 15:03:00 - 31 ม.ค. 2563
250 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบัตรรายงานโร... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
251 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
252 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงา... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
253 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ 14:17:00 - 24 ม.ค. 2563
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๒ อาคารไทยออยล์ 12:29:00 - 22 ม.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป ENOCC - 10 อันดับโรคติดต่อที่พบในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา 15:30:00 - 21 ม.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ธันวาคม 2562 15:11:00 - 21 ม.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะขังน้ำ ธันวาคม 2562 15:08:00 - 21 ม.ค. 2563
258 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายหน่วยงาน 15:11:00 - 20 ม.ค. 2563
259 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายตำบล 15:10:00 - 20 ม.ค. 2563
260 . ประกาศในหน่วยงาน แบบบันทึกเบิกวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 15:02:00 - 20 ม.ค. 2563
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13:23:00 - 20 ม.ค. 2563
262 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_14_แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB-HIV 12:14:00 - 17 ม.ค. 2563
263 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_07_อาหารชะลอไต 12:07:00 - 17 ม.ค. 2563
264 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_03_การแบ่งระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS) (29-04-63) 12:05:00 - 17 ม.ค. 2563
265 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_04_แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (23-04-63) 12:04:00 - 17 ม.ค. 2563
266 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมบ้าน Stroke (20/05/63) 12:03:00 - 17 ม.ค. 2563
267 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_01_ชุดพื้นฐานเยี่ยมบ้าน (20/05/63) 12:01:00 - 17 ม.ค. 2563
268 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง 10:36:00 - 17 ม.ค. 2563
269 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10:35:00 - 17 ม.ค. 2563
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแสตเลสสำหรับวางของ 09:30:00 - 15 ม.ค. 2563
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางสแตนเลส 09:29:00 - 15 ม.ค. 2563
272 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งเจ้าพ... 11:48:00 - 07 ม.ค. 2563
273 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:14:00 - 06 ม.ค. 2563
274 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกันสังคม 11:58:00 - 06 ม.ค. 2563
275 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการ HA 2020 15:26:00 - 03 ม.ค. 2563
276 . ประกาศทั่วไป ผลการเยี่ยม สรพ. ฉบับ 15:25:00 - 03 ม.ค. 2563
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 13:32:00 - 02 ม.ค. 2563
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เงินบริจาค 15:02:00 - 27 ธ.ค. 2562
279 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของ... 13:19:00 - 24 ธ.ค. 2562
280 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ 10:28:00 - 24 ธ.ค. 2562
281 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2562
282 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด 14:45:00 - 18 ธ.ค. 2562
283 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้ 09:09:00 - 11 ธ.ค. 2562
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 9 เดือน 10:09:00 - 04 ธ.ค. 2562
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 15:59:00 - 03 ธ.ค. 2562
286 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
287 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พฤศจิกายน 2562 09:18:00 - 29 พ.ย. 2562
288 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะน้ำขัง พฤศจิกายน 2562 09:17:00 - 29 พ.ย. 2562
289 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 15:23:00 - 19 พ.ย. 2562
290 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเ... 13:00:00 - 18 พ.ย. 2562
291 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14:00:00 - 08 พ.ย. 2562
292 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 15:56:00 - 05 พ.ย. 2562
293 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตุลาคม 2562 09:16:00 - 31 ต.ค. 2562
294 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลสำรวจภาชนะขังน้ำ ตุลาคม 2562 09:15:00 - 31 ต.ค. 2562
295 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายนชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน... 15:16:00 - 30 ต.ค. 2562
296 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
297 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน... 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมติดตั้ง เงินบริจาค 14:17:00 - 25 ต.ค. 2562
299 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(แบบมี... 13:34:00 - 18 ต.ค. 2562
300 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 13:33:00 - 18 ต.ค. 2562
301 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:32:00 - 18 ต.ค. 2562
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของงานผู้ป่วยนอก เงินบริจาค 09:04:00 - 17 ต.ค. 2562
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้า 5 เครื่อง (เงินบริจาค) 13:58:00 - 10 ต.ค. 2562
304 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลกสนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 11:29:00 - 10 ต.ค. 2562
305 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2563 14:05:00 - 08 ต.ค. 2562
306 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 15:45:00 - 07 ต.ค. 2562
307 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
308 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องผู้ป่วยในหญิง) 10:13:00 - 27 ก.ย. 2562
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 08:56:00 - 25 ก.ย. 2562
313 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเภสัชก... 12:13:00 - 24 ก.ย. 2562
314 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 12:11:00 - 24 ก.ย. 2562
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:32:00 - 19 ก.ย. 2562
316 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 15:20:00 - 12 ก.ย. 2562
317 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 15:19:00 - 12 ก.ย. 2562
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 13:51:00 - 11 ก.ย. 2562
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด (งานรักษาความปลอดภัย) 10:54:00 - 11 ก.ย. 2562
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด 10:53:00 - 11 ก.ย. 2562
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องพิเศษ ทางเดิน กลุ่มงานเภสัชกรรม) 12:47:00 - 09 ก.ย. 2562
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรับหลังคาโรงจอดรถพร้อมเทพื้น 11:12:00 - 07 ก.ย. 2562
323 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:48:00 - 06 ก.ย. 2562
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 13:48:00 - 03 ก.ย. 2562
325 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
326 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
327 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและการเขียนใบลาต่างๆ 17:15:00 - 26 ส.ค. 2562
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
330 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12:01:00 - 23 ส.ค. 2562
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โทรศัพท์ไร้สาย ของอาคารไทยออยล์ 14:23:00 - 21 ส.ค. 2562
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:53:00 - 20 ส.ค. 2562
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 15:09:00 - 16 ส.ค. 2562
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบปร... 15:05:00 - 16 ส.ค. 2562
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 14:51:00 - 16 ส.ค. 2562
336 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของลุ... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
337 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงา... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
338 . ประกาศรับสมัครงาน แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 13:29:00 - 16 ส.ค. 2562
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 15 ส.ค. 2562
340 . ประกาศทั่วไป การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.... 10:13:00 - 15 ส.ค. 2562
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและHb Typing 14:33:00 - 08 ส.ค. 2562
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวทยากายวิภาค ปีงบ 2563 14:32:00 - 08 ส.ค. 2562
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบ 2563 14:30:00 - 08 ส.ค. 2562
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง 13:31:00 - 08 ส.ค. 2562
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบ 2563 11:42:00 - 08 ส.ค. 2562
346 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 15:25:00 - 07 ส.ค. 2562
347 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
348 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 13:47:00 - 02 ส.ค. 2562
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2563 10:17:00 - 02 ส.ค. 2562
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบประมาณ 2563 10:07:00 - 02 ส.ค. 2562
352 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
353 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
354 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ )ตำแหน่งนักวิชา... 16:11:00 - 26 ก.ค 2562
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 15:28:00 - 24 ก.ค 2562
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ งบยาเสพติด 10:45:00 - 24 ก.ค 2562
357 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูก... 13:19:00 - 19 ก.ค 2562
358 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
359 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (แบบเลขที่ 10014) 10:13:00 - 17 ก.ค 2562
361 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือนักว... 13:52:00 - 11 ก.ค 2562
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้า-ออก ภายในอาคารไทยออยล์ 13:58:00 - 10 ก.ค 2562
363 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานริการ 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
364 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
365 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 08:50:00 - 10 ก.ค 2562
366 . ประกาศทั่วไป พ.ต.ส.5 กค.62 จาก สสจ.ชบ. 10:16:00 - 09 ก.ค 2562
367 . ประกาศทั่วไป ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุ... 10:15:00 - 09 ก.ค 2562
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 17:38:00 - 04 ก.ค 2562
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 13:46:00 - 02 ก.ค 2562
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 17:06:00 - 01 ก.ค 2562
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการผู... 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2562
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 15:49:00 - 21 มิ.ย. 2562
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขปัองกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้น ๓ อาคารสิรินธร 15:13:00 - 21 มิ.ย. 2562
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump... 15:57:00 - 20 มิ.ย. 2562
375 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2... 13:54:00 - 13 มิ.ย. 2562
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารส... 15:04:00 - 11 มิ.ย. 2562
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:08:00 - 10 มิ.ย. 2562
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:06:00 - 10 มิ.ย. 2562
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 15:41:00 - 07 มิ.ย. 2562
380 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 09:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
381 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แบบมีเงื่อนไข 09:27:00 - 07 มิ.ย. 2562
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 3 โครงการ 13:20:00 - 06 มิ.ย. 2562
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2563 13:55:00 - 05 มิ.ย. 2562
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 13:45:00 - 03 มิ.ย. 2562
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 14:11:00 - 22 พ.ค. 2562
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 10:41:00 - 15 พ.ค. 2562
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดทำม่านกั้นเตียงผู้ป่วย 15:49:00 - 14 พ.ค. 2562
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 15:35:00 - 14 พ.ค. 2562
389 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 20 เมตร 15:10:00 - 14 พ.ค. 2562
390 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 15:06:00 - 14 พ.ค. 2562
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัด 12:51:00 - 08 พ.ค. 2562
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 10:10:00 - 08 พ.ค. 2562
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอภาพและบันทึก (Defibril... 13:17:00 - 03 พ.ค. 2562
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 39 ... 08:49:00 - 02 พ.ค. 2562
395 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 15:34:00 - 01 พ.ค. 2562
396 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:33:00 - 01 พ.ค. 2562
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 13:44:00 - 01 พ.ค. 2562
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันโลหิต 7 เครื่อง 11:31:00 - 22 ม.ย. 2562
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 11:16:00 - 22 ม.ย. 2562
400 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 15:42:00 - 16 ม.ย. 2562
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นแยกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Centrifuge) 15:05:00 - 09 ม.ย. 2562
402 . ประกาศทั่วไป การให้บริการคลินิกวัคซีน 19:08:00 - 05 ม.ย. 2562
403 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข ... 14:46:00 - 05 ม.ย. 2562
404 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 2 14:45:00 - 05 ม.ย. 2562
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:33:00 - 05 ม.ย. 2562
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO... 15:22:00 - 04 ม.ย. 2562
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 14:36:00 - 04 ม.ย. 2562
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถลากจูงระบบไฟฟ้า ยืนขับ 14:18:00 - 04 ม.ย. 2562
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถสี่ล้อบรรทุกไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 13:52:00 - 04 ม.ย. 2562
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 โครงการ 15:15:00 - 03 ม.ย. 2562
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:31:00 - 02 ม.ย. 2562
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36 โครงการ 15:33:00 - 01 ม.ย. 2562
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ 14:27:00 - 01 ม.ย. 2562
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 13:43:00 - 01 ม.ย. 2562
415 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและสรุปผ... 10:56:00 - 01 ม.ย. 2562
416 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 10:54:00 - 01 ม.ย. 2562
417 . ประกาศทั่วไป ITA - EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:51:00 - 01 ม.ย. 2562
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกีซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อ... 14:42:00 - 29 มี.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2562 11:52:00 - 29 มี.ค. 2562
420 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือการให้บริการประชาชน 12:14:00 - 28 มี.ค. 2562
421 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานคุณภาพ R2R , CQI , INNOVATION... 14:15:00 - 27 มี.ค. 2562
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasou... 14:00:00 - 27 มี.ค. 2562
423 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผ... 11:20:00 - 25 มี.ค. 2562
424 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประชุมและรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้อง... 16:16:00 - 22 มี.ค. 2562
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:23:00 - 22 มี.ค. 2562
426 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประฤติมิชอบแล... 10:18:00 - 22 มี.ค. 2562
427 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง พ.ศ.2562 14:30:00 - 20 มี.ค. 2562
428 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนโครงการอบรมวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:27:00 - 20 มี.ค. 2562
429 . ประกาศทั่วไป ITA - สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้างตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประ... 14:33:00 - 19 มี.ค. 2562
430 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก 13:21:00 - 19 มี.ค. 2562
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:53:00 - 18 มี.ค. 2562
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:03:00 - 18 มี.ค. 2562
433 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ 14:18:00 - 18 มี.ค. 2562
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามกา... 17:38:00 - 14 มี.ค. 2562
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติด... 17:32:00 - 14 มี.ค. 2562
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14:21:00 - 14 มี.ค. 2562
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล 14:08:00 - 14 มี.ค. 2562
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง 14:07:00 - 14 มี.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 11:27:00 - 14 มี.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงา... 11:22:00 - 14 มี.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 11:17:00 - 14 มี.ค. 2562
442 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข 16:44:00 - 12 มี.ค. 2562
443 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
445 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 14:10:00 - 11 มี.ค. 2562
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 10:47:00 - 08 มี.ค. 2562
447 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงสำหรับทารกแรกเกิด 09:20:00 - 08 มี.ค. 2562
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา 13:57:00 - 07 มี.ค. 2562
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในแรกเกิด 13:55:00 - 07 มี.ค. 2562
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:36:00 - 07 มี.ค. 2562
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:34:00 - 05 มี.ค. 2562
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:07:00 - 04 มี.ค. 2562
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 13:37:00 - 04 มี.ค. 2562
454 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) บัญชี 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:33:00 - 04 มี.ค. 2562
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:05:00 - 01 มี.ค. 2562
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:30:00 - 01 มี.ค. 2562
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 16:33:00 - 28 ก.พ. 2562
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 17:18:00 - 27 ก.พ. 2562
460 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
461 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT อายุกรรม 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
462 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT กุมารเวชกรรม 13:55:00 - 27 ก.พ. 2562
463 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเอง และ Clinical Quality Report for PCT สูติกรรม 13:54:00 - 27 ก.พ. 2562
464 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART III 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
465 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART IV 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
466 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART I 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
467 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART II 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
468 . ประกาศทั่วไป HA-2 Hospital Profile 13:50:00 - 27 ก.พ. 2562
469 . ประกาศทั่วไป HA-1 ใบแสดงเจตจำนงขอประเมินขั้น 3 13:45:00 - 27 ก.พ. 2562
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:59:00 - 27 ก.พ. 2562
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 8 รายการ 09:56:00 - 27 ก.พ. 2562
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันสอดแขน 09:05:00 - 27 ก.พ. 2562
473 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 09:04:00 - 27 ก.พ. 2562
474 . ประกาศทั่วไป นโยบาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่องการให้ หรือรับของข... 12:57:00 - 26 ก.พ. 2562
475 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต... 12:43:00 - 26 ก.พ. 2562
476 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 10:11:00 - 26 ก.พ. 2562
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 09:53:00 - 26 ก.พ. 2562
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:52:00 - 26 ก.พ. 2562
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 17:41:00 - 25 ก.พ. 2562
480 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร/ป้ายโรงพยาบาล 15:29:00 - 22 ก.พ. 2562
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาตู้ ATS อาคารสิรินธร 14:21:00 - 22 ก.พ. 2562
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสถานีท่อนิวส์มาติกส์ 1 สถานี 2 จุดย่อย 13:36:00 - 22 ก.พ. 2562
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐... 09:49:00 - 21 ก.พ. 2562
484 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบยาเสพติด 10:28:00 - 18 ก.พ. 2562
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งบยาเสพติด 10:26:00 - 14 ก.พ. 2562
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ งบยาเสพติด 10:24:00 - 14 ก.พ. 2562
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ งบยาเสพติด 10:21:00 - 14 ก.พ. 2562
488 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 09:34:00 - 14 ก.พ. 2562
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันบวก 09:11:00 - 14 ก.พ. 2562
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บเลือด 09:10:00 - 14 ก.พ. 2562
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:03:00 - 13 ก.พ. 2562
492 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:53:00 - 13 ก.พ. 2562
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องซีสถุงเลือด 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้สแตนเลสข้างเตียง 44 ตัว 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 10:45:00 - 13 ก.พ. 2562
496 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:26:00 - 11 ก.พ. 2562
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:30:00 - 11 ก.พ. 2562
498 . ประกาศทั่วไป ITA - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง 09:49:00 - 08 ก.พ. 2562
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:54:00 - 07 ก.พ. 2562
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบยาเสพติด 10:34:00 - 07 ก.พ. 2562
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:32:00 - 07 ก.พ. 2562
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
504 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:15:00 - 07 ก.พ. 2562
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบยาเสพติด 10:11:00 - 07 ก.พ. 2562
506 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15:35:00 - 05 ก.พ. 2562
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 13:32:00 - 04 ก.พ. 2562
508 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จ... 14:12:00 - 31 ม.ค. 2562
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด 13:20:00 - 31 ม.ค. 2562
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่... 17:51:00 - 30 ม.ค. 2562
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 โครงการ 13:50:00 - 30 ม.ค. 2562
512 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซา... 09:34:00 - 29 ม.ค. 2562
513 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทค... 16:27:00 - 23 ม.ค. 2562
514 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:45:00 - 21 ม.ค. 2562
515 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องขูดหินปูนและเกลารากฟัน 12:19:00 - 21 ม.ค. 2562
516 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 09:35:00 - 21 ม.ค. 2562
517 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 14:54:00 - 18 ม.ค. 2562
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูก 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
519 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
520 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ชีวนิรภัย (Biosafty Carbinet Class ll) 10:29:00 - 18 ม.ค. 2562
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 13:37:00 - 14 ม.ค. 2562
522 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 6 รายการ 11:33:00 - 07 ม.ค. 2562
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารไทยออยล์ 11:28:00 - 07 ม.ค. 2562
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภ... 09:27:00 - 07 ม.ค. 2562
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17:02:00 - 03 ม.ค. 2562
528 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2562 15:46:00 - 27 ธ.ค. 2561
529 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 15:45:00 - 27 ธ.ค. 2561
530 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 15:44:00 - 27 ธ.ค. 2561
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดัน จำนวน 3 รายการ 16:57:00 - 26 ธ.ค. 2561
532 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ปีงบ 2562 (เงินบำรุง) 08:45:00 - 07 ธ.ค. 2561
533 . ประกาศทั่วไป แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบ ... 15:09:00 - 04 ธ.ค. 2561
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 13:35:00 - 03 ธ.ค. 2561
535 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมา 7 รายการ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 10:53:00 - 29 พ.ย. 2561
536 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบ 2562 14:10:00 - 26 พ.ย. 2561
537 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในสถานประกอบการ กลุ่มสิทธิประกันสังคม ปีงบ 2... 14:08:00 - 26 พ.ย. 2561
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ... 10:57:00 - 16 พ.ย. 2561
539 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2562 09:49:00 - 13 พ.ย. 2561
540 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ จ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ 2562 14:07:00 - 12 พ.ย. 2561
541 . ประกาศทั่วไป แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562 08:58:00 - 09 พ.ย. 2561
542 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 1 รายการ 08:56:00 - 09 พ.ย. 2561
543 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2562 11:10:00 - 07 พ.ย. 2561
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ปีงบประมาณ... 14:01:00 - 06 พ.ย. 2561
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2562 13:00:00 - 06 พ.ย. 2561
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 13:36:00 - 02 พ.ย. 2561
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางปล่องทิ้งขยะ อาคาร 114 เตียง 13:26:00 - 02 พ.ย. 2561
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเเสง 08:00:00 - 29 ต.ค. 2561
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเสียง 08:01:00 - 28 ต.ค. 2561
550 . ประกาศทั่วไป แผนจัดซื้อ 3 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:36:00 - 25 ต.ค. 2561
551 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง 1 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:35:00 - 25 ต.ค. 2561
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา... 15:52:00 - 25 ต.ค. 2561
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 13:34:00 - 17 ต.ค. 2561
554 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 08:34:00 - 16 ต.ค. 2561
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อปล่องทิ้งผ้าพร้อมติดตั้ง 10:48:00 - 02 ต.ค. 2561
556 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:09:00 - 01 ต.ค. 2561
557 . ประกาศทั่วไป ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาซัก อบ รีด ปีงบประมาณ 2562 08:26:00 - 27 ก.ย. 2561
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด... 09:45:00 - 21 ก.ย. 2561
559 . ประกาศทั่วไป ราคากลางจ้างเหมากรุผนังและจัดทำป้ายห้องเจาะเลือด 15:57:00 - 20 ก.ย. 2561
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อโคมไฟและเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 13:00:00 - 07 ก.ย. 2561
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 13:07:00 - 01 ก.ย. 2561
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตบแต่งแผนกเอกซเรย์ 12:04:00 - 01 ก.ย. 2561
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร อาคารโรงครัว 11:22:00 - 01 ก.ย. 2561
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำ... 15:45:00 - 31 ส.ค. 2561
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 กิโลวัตต์ 15:39:00 - 31 ส.ค. 2561
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... 08:45:00 - 30 ส.ค. 2561
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:23:00 - 28 ส.ค. 2561
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Inf... 10:07:00 - 27 ส.ค. 2561
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน 08:54:00 - 27 ส.ค. 2561
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลิิิก ระยะ... 16:14:00 - 24 ส.ค. 2561
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร... 10:35:00 - 22 ส.ค. 2561
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 15:23:00 - 20 ส.ค. 2561
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 11 รายการ 14:57:00 - 20 ส.ค. 2561
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อ และ Hb Typing ปี... 10:55:00 - 20 ส.ค. 2561
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 30 รายการ 09:55:00 - 20 ส.ค. 2561
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตู้ Main DB ระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 12:35:00 - 18 ส.ค. 2561
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน 15:06:00 - 16 ส.ค. 2561
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว โลชั่นทากันยุง 14:07:00 - 15 ส.ค. 2561
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:16:00 - 08 ส.ค. 2561
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2562 09:06:00 - 08 ส.ค. 2561
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 13:39:00 - 06 ส.ค. 2561
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:10:00 - 03 ส.ค. 2561
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 10:36:00 - 25 ก.ค 2561
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดโปรแกรมไวรัส 10:35:00 - 25 ก.ค 2561
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานเปลระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:55:00 - 24 ก.ค 2561
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor... 11:37:00 - 23 ก.ค 2561
587 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมา ซักอบรีด 08:27:00 - 23 ก.ค 2561
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12:00:00 - 22 ก.ค 2561
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๔ 16:20:00 - 21 ก.ค 2561
590 . ประกาศทั่วไป ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า สำหรับอาคารไทยออยล์ 13:57:00 - 20 ก.ค 2561
591 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำน... 17:40:00 - 19 ก.ค 2561
592 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 11:07:00 - 18 ก.ค 2561
593 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพ... 14:42:00 - 16 ก.ค 2561
594 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง 13:38:00 - 16 ก.ค 2561
595 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 12:25:00 - 16 ก.ค 2561
596 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ 08:30:00 - 16 ก.ค 2561
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 08:29:00 - 16 ก.ค 2561
598 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำ 14:31:00 - 12 ก.ค 2561
599 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประ... 13:43:00 - 06 ก.ค 2561
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจท 08:26:00 - 04 ก.ค 2561
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 25... 18:50:00 - 03 ก.ค 2561
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ ... 18:36:00 - 03 ก.ค 2561
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสูญญากาศ 14:40:00 - 03 ก.ค 2561
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี... 14:42:00 - 29 มิ.ย. 2561
605 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 09:22:00 - 28 มิ.ย. 2561
606 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี และแผนก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 14:52:00 - 27 มิ.ย. 2561
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้นดาดฟ้า อาคารสิรินธร 15:18:00 - 26 มิ.ย. 2561
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกรองอากาศ 13:01:00 - 25 มิ.ย. 2561
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง... 10:54:00 - 25 มิ.ย. 2561
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์อัต... 09:29:00 - 25 มิ.ย. 2561
611 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังเซเว่น 16:01:00 - 22 มิ.ย. 2561
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (ult... 14:42:00 - 22 มิ.ย. 2561
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 15:49:00 - 20 มิ.ย. 2561
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 15:12:00 - 19 มิ.ย. 2561
615 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ผ้าห่มขนหนู 60x80 11:01:00 - 19 มิ.ย. 2561
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 09:15:00 - 19 มิ.ย. 2561
617 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 16:13:00 - 15 มิ.ย. 2561
618 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 10:09:00 - 14 มิ.ย. 2561
619 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองและกูคืนระบบ... 09:06:00 - 14 มิ.ย. 2561
620 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาค... 10:35:00 - 08 มิ.ย. 2561
621 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 08:58:00 - 08 มิ.ย. 2561
622 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 10:46:00 - 05 มิ.ย. 2561
623 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารสิรินธร เป็นหน่วยให้บริการ ANC/ANC Hi... 14:48:00 - 03 มิ.ย. 2561
624 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ยูนิตเคลื่อนที่ 08:13:00 - 01 มิ.ย. 2561
625 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องฉายแสง 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม 10:14:00 - 31 พ.ค. 2561
628 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากั้นโถงทางเดิน ข้างห้องเทคนิคการแพทย์ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2561
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม) 12:39:00 - 25 พ.ค. 2561
630 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) 12:38:00 - 25 พ.ค. 2561
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (ชันสูตร) 09:18:00 - 23 พ.ค. 2561
632 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางคอมพิวเตอร์ 11:19:00 - 22 พ.ค. 2561
633 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน (Cei... 10:48:00 - 18 พ.ค. 2561
634 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 15:07:00 - 17 พ.ค. 2561
635 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประก... 14:03:00 - 07 พ.ค. 2561
636 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน 15:07:00 - 04 พ.ค. 2561
637 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง 18:36:00 - 30 ม.ย. 2561
638 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15:27:00 - 19 ม.ย. 2561
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ สำหรับเด็ก 11:45:00 - 18 ม.ย. 2561
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15:16:00 - 17 ม.ย. 2561
641 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 16:32:00 - 10 ม.ย. 2561
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องวัด BP พร้อมออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง 14:38:00 - 09 ม.ย. 2561
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
644 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
645 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถขับเคลื่อนไฟฟ้า 13:24:00 - 05 ม.ย. 2561
646 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:35:00 - 04 ม.ย. 2561
647 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 09:30:00 - 02 ม.ย. 2561
648 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบฆ่าเชื้อห้องกึ่ง negative pressure อาคารผู้ป่ว... 15:20:00 - 01 ม.ย. 2561
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 15:57:00 - 30 มี.ค. 2561
650 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:40:00 - 30 มี.ค. 2561
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ระยะเวลา 5 เดือน 16:48:00 - 29 มี.ค. 2561
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 14:29:00 - 29 มี.ค. 2561
653 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง 16:45:00 - 28 มี.ค. 2561
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ+เก้าอี้เอนกประสงค์ 16:18:00 - 28 มี.ค. 2561
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม+เก้าอี้สำนักงาน 16:17:00 - 28 มี.ค. 2561
656 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์ 17:37:00 - 27 มี.ค. 2561
657 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอยและค่าตอบแทน โรงพยาบาลแหลมฉบัง 2561 08:55:00 - 27 มี.ค. 2561
658 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:48:00 - 27 มี.ค. 2561
659 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:46:00 - 27 มี.ค. 2561
660 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 16:01:00 - 26 มี.ค. 2561
661 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 15:57:00 - 26 มี.ค. 2561
662 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
663 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน... 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
664 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 5 เดือน ปี 2561 15:53:00 - 26 มี.ค. 2561
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก 15:49:00 - 26 มี.ค. 2561
666 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว 13:23:00 - 26 มี.ค. 2561
667 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเวรเปล 11:06:00 - 26 มี.ค. 2561
668 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 11:32:00 - 20 มี.ค. 2561
669 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น... 11:31:00 - 20 มี.ค. 2561
670 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ 09:56:00 - 16 มี.ค. 2561
671 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
672 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
673 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก 13:24:00 - 15 มี.ค. 2561
674 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (R... 11:32:00 - 12 มี.ค. 2561
675 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบิน 09:25:00 - 12 มี.ค. 2561
676 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้แช่เวชภัณฑ์ แบบ 2 ประตู 09:24:00 - 12 มี.ค. 2561
677 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ 14:35:00 - 09 มี.ค. 2561
678 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง 14:30:00 - 09 มี.ค. 2561
679 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ 13:36:00 - 09 มี.ค. 2561
680 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drive l... 09:58:00 - 07 มี.ค. 2561
681 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 16:50:00 - 06 มี.ค. 2561
682 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 13 รายการ 10:01:00 - 05 มี.ค. 2561
683 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 09:21:00 - 28 ก.พ. 2561
684 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 16:15:00 - 26 ก.พ. 2561
685 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก แฟลตแพทย์. 15:38:00 - 24 ก.พ. 2561
686 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN คอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 10:50:00 - 24 ก.พ. 2561
687 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบทีวีดิจิตอลภายในอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:55:00 - 23 ก.พ. 2561
688 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:50:00 - 23 ก.พ. 2561
689 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมการดูกใบ... 16:12:00 - 22 ก.พ. 2561
690 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 6 เดือน 18:32:00 - 20 ก.พ. 2561
691 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ระยะเวลา 6 เดือน 20:16:00 - 19 ก.พ. 2561
692 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน 19:02:00 - 19 ก.พ. 2561
693 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน 16:27:00 - 19 ก.พ. 2561
694 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 15:07:00 - 19 ก.พ. 2561
695 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบับรัดตัวของมดลูก 13:34:00 - 19 ก.พ. 2561
696 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 10:58:00 - 19 ก.พ. 2561
697 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope blades) 10:02:00 - 19 ก.พ. 2561
698 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:50:00 - 18 ก.พ. 2561
699 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแลขาก... 13:41:00 - 14 ก.พ. 2561
700 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 09:58:00 - 13 ก.พ. 2561
701 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันบวกสำหรับทารก 08:39:00 - 13 ก.พ. 2561
702 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมสีอาคารสิรินธร 14:44:00 - 12 ก.พ. 2561
703 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมสำหรับเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน (Compact... 14:39:00 - 12 ก.พ. 2561
704 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสายเมนชั่วคราว อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 13:28:00 - 12 ก.พ. 2561
705 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 09:49:00 - 12 ก.พ. 2561
706 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 16:00:00 - 08 ก.พ. 2561
707 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอุ่นละลายเลือด รุ่น BTM-๖ 15:18:00 - 06 ก.พ. 2561
708 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 16 ตัว 10:47:00 - 06 ก.พ. 2561
709 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2560 (เงินบำรุง) 14:15:00 - 05 ก.พ. 2561
710 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้... 15:01:00 - 25 ม.ค. 2561
711 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจเพาะเชื้อ และ Hb typing 14:18:00 - 25 ม.ค. 2561
712 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (... 14:16:00 - 24 ม.ค. 2561
713 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ขนาด 10... 14:09:00 - 19 ม.ค. 2561
714 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:30:00 - 17 ม.ค. 2561
715 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก 11:21:00 - 17 ม.ค. 2561
716 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 11:19:00 - 17 ม.ค. 2561
717 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค 11:03:00 - 17 ม.ค. 2561
718 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง รพ.แหลมฉบัง 09:47:00 - 04 ม.ค. 2561
719 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:31:00 - 29 ธ.ค. 2560
720 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:27:00 - 29 ธ.ค. 2560
721 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาางยูนิตทัตกรรมเคลื่อนที่ 14:06:06 - 15 ธ.ค. 2560
722 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผ้าคลุมโต๊ะ 12:33:28 - 13 ธ.ค. 2560
723 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ 14:35:33 - 08 ธ.ค. 2560
724 . ประกาศในหน่วยงาน ระเบียบและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เป็นโรงพยาบาลแหลมฉบัง 10:31:00 - 05 ธ.ค. 2560
725 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 08:57:56 - 29 พ.ย. 2560
726 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 15:12:25 - 28 พ.ย. 2560
727 . ประกาศในหน่วยงาน แนะนำการเขียน Step2 Essential สรพ (ศูนย์คุณภาพ) 14:40:52 - 06 พ.ย. 2560
728 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4145_Clinical Quality Summary 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
729 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4144_447381_Scoring Guideline HA Standard 2018 v.2 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
730 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4148_sar ใหม่FMACD04600_SAR_2018_1 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
731 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4147_PCT-Template 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
732 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4146_education HA care process 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
733 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4149_SPA _Part I_ in Action 130718 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
734 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4151_SPA_Part II in Action 140117 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
735 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4150_SPA _Part III_ in Action 130603 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
736 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4152_บทบาทPCT 14:44:00 - 01 พ.ย. 2560
737 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4153_บทบาททีม 14:36:00 - 01 พ.ย. 2560
738 . ประกาศทั่วไป อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17:27:00 - 06 ต.ค. 2560
739 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บ... 11:28:00 - 06 ต.ค. 2560
740 . ประกาศทั่วไป คู่มือการอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 10:58:00 - 06 ต.ค. 2560
741 . ประกาศทั่วไป MOPH Code of Conduct 10:42:00 - 06 ต.ค. 2560
742 . ประกาศทั่วไป 2.ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 10:41:00 - 06 ต.ค. 2560
743 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 10:39:00 - 06 ต.ค. 2560
744 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 10:32:00 - 04 ต.ค. 2560
745 . ประกาศทั่วไป ITA - ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:19:00 - 01 ต.ค. 2560
746 . ประกาศทั่วไป ITA - นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทงาการประ... 16:16:00 - 01 ต.ค. 2560
747 . ประกาศทั่วไป ITA - ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:09:00 - 01 ต.ค. 2560
748 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการของ... 15:58:00 - 01 ต.ค. 2560
749 . ประกาศทั่วไป ITA - แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธร... 15:53:00 - 01 ต.ค. 2560
750 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลแหลมฉบัง 13:49:00 - 01 ต.ค. 2560
751 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.แหลม... 13:21:00 - 07 ก.ค 2560
752 . ประกาศในหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:42:00 - 01 พ.ค. 2560
753 . ประกาศทั่วไป ประกาศ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร... 15:57:00 - 24 ก.พ. 2560
754 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเกิน 100,000 บาท 11:19:00 - 01 มี.ค. 2559
755 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 11:18:00 - 01 มี.ค. 2559
756 . ประกาศทั่วไป การศึกษาสถานการณ์การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยจาการทำงาน 10:56:00 - 04 มิ.ย. 2555
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์