หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 16:27:00 - 21 ต.ค. 2563
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 15:56:00 - 20 ต.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 14:19:00 - 20 ต.ค. 2563
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาควา... 16:03:00 - 16 ต.ค. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสนามและพื้นที่รอบอาคารภายในโรงพยาบาล ระยะเวลา 11 เ... 16:59:00 - 14 ต.ค. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ปีงบประมาณ 2564 16:58:00 - 14 ต.ค. 2563
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 15:42:00 - 14 ต.ค. 2563
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างแบบมีเงื่อนไขตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 10:26:00 - 08 ต.ค. 2563
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 10:25:00 - 08 ต.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงใหม่) 15:38:00 - 07 ต.ค. 2563
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ) 16:35:00 - 05 ต.ค. 2563
13 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการประเมิน 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานจ้างบริการ 13:44:00 - 24 ก.ย. 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ออกซิเจนเหลว ปี64 11:17:00 - 24 ก.ย. 2563
16 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 15:22:00 - 22 ก.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 08:57:00 - 28 ส.ค. 2563
18 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา 14:41:00 - 26 ส.ค. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 256... 11:11:00 - 26 ส.ค. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typ... 15:16:00 - 21 ส.ค. 2563
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:23:00 - 19 ส.ค. 2563
22 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12:59:00 - 19 ส.ค. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 10:16:00 - 17 ส.ค. 2563
24 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:26:00 - 14 ส.ค. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแแพทย์ งบ กสทช. จำนวนเงิน 150,000 บาท 13:37:00 - 13 ส.ค. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ งบ กสทช จำนวนเงิน 498,000 บาท 13:36:00 - 13 ส.ค. 2563
27 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารสิรินธร 10:59:00 - 11 ส.ค. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดกล้องตรวจรับอุณหภูมิ งบ กสทช. 10:16:00 - 10 ส.ค. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 2 โครงการ 10:36:00 - 07 ส.ค. 2563
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14:28:00 - 06 ส.ค. 2563
31 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 10:17:00 - 05 ส.ค. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2... 09:40:00 - 04 ส.ค. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานตรวจเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 09:36:00 - 04 ส.ค. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงเฟาว์เลอร์ไฟฟ้า งบ สกทช. 14:22:00 - 30 ก.ค 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เตียงผู้ป่วยสำหรับห้องไอซียู งบ กสทช. 14:07:00 - 30 ก.ค 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2564 13:42:00 - 29 ก.ค 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนั... 15:26:00 - 23 ก.ค 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม งบประมาณ 2564 10:15:00 - 23 ก.ค 2563
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการ... 11:10:00 - 22 ก.ค 2563
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติดเช... 11:09:00 - 22 ก.ค 2563
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติด... 11:08:00 - 22 ก.ค 2563
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:02:00 - 20 ก.ค 2563
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ 14:01:00 - 20 ก.ค 2563
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 14:00:00 - 20 ก.ค 2563
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบประมาณ 13:59:00 - 20 ก.ค 2563
47 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่งผู้ชาวยข้างเก้าอี... 08:40:00 - 13 ก.ค 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อรถพยาบาล 11:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถพยาบาล 16:12:00 - 24 มิ.ย. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิต... 15:18:00 - 22 มิ.ย. 2563
52 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
53 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 15:22:00 - 19 มิ.ย. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital Radiography) 15:20:00 - 15 มิ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2564 08:54:00 - 15 มิ.ย. 2563
56 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งนักวิชาการเงินแ... 11:54:00 - 10 มิ.ย. 2563
57 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู่ความสามรถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ... 11:53:00 - 10 มิ.ย. 2563
58 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
59 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 13:10:00 - 01 มิ.ย. 2563
60 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละออง เงินบริจาค 10:46:00 - 29 พ.ค. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:24:00 - 27 พ.ค. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือ 14:22:00 - 27 พ.ค. 2563
63 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_ชุดเอกสารการขึ้นทะเบียนคนพิการ 16:31:00 - 26 พ.ค. 2563
64 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช 16:30:00 - 26 พ.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 16:23:00 - 25 พ.ค. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:10:00 - 18 พ.ค. 2563
67 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงื่อนไข 10:10:00 - 29 ม.ย. 2563
68 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
69 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 10:09:00 - 29 ม.ย. 2563
70 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 10:08:00 - 29 ม.ย. 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 16:00:00 - 28 ม.ย. 2563
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 11:48:00 - 23 ม.ย. 2563
73 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จ้างแบบมีเงื่อนไข 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
74 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้จ้างบริการ 11:43:00 - 23 ม.ย. 2563
75 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 11:54:00 - 20 ม.ย. 2563
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเปลี่ยนผ้าเพดาน (ห้องตรวจ) ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:29:00 - 14 ม.ย. 2563
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ Kiosk 10:15:00 - 13 ม.ย. 2563
78 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างบริการ 11:37:00 - 10 ม.ย. 2563
79 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11:36:00 - 10 ม.ย. 2563
80 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 11:35:00 - 10 ม.ย. 2563
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือช่วยใส่ท่อ (เงินบริจาค) 15:31:00 - 08 ม.ย. 2563
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ยา 15:09:00 - 08 ม.ย. 2563
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงพักขยะ 13:55:00 - 03 ม.ย. 2563
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องปรับอากาศ 14:58:00 - 02 ม.ย. 2563
85 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ 15:27:00 - 01 ม.ย. 2563
86 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็ลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเงื่อ... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
87 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)... 15:26:00 - 01 ม.ย. 2563
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 15:08:00 - 01 ม.ย. 2563
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก 14:27:00 - 30 มี.ค. 2563
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางรถเข็นชนิดนั่ง 11:41:00 - 26 มี.ค. 2563
91 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งแพทย์แผนไทย 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
92 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเภสัชกร 15:43:00 - 25 มี.ค. 2563
93 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักเทคนิคการแพทย์ 15:42:00 - 25 มี.ค. 2563
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 09:31:00 - 23 มี.ค. 2563
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมออกซิเจนในเลือด 09:30:00 - 23 มี.ค. 2563
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:29:00 - 23 มี.ค. 2563
97 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 16:02:00 - 22 มี.ค. 2563
98 . ประกาศทั่วไป แจ้งประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 08:51:00 - 21 มี.ค. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดเครื่องมือห้ามเลือดสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 10:51:00 - 19 มี.ค. 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 09:57:00 - 17 มี.ค. 2563
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2563
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร 15:23:00 - 16 มี.ค. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 14:23:00 - 13 มี.ค. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสว่านเจาะกระดูก 13:29:00 - 13 มี.ค. 2563
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 10:20:00 - 13 มี.ค. 2563
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟแรงต่ำ 11:30:00 - 12 มี.ค. 2563
107 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 09:00:00 - 11 มี.ค. 2563
108 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08:59:00 - 11 มี.ค. 2563
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 (ไตรมาส1-2) 14:01:00 - 09 มี.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 17:13:00 - 04 มี.ค. 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 17:45:00 - 03 มี.ค. 2563
112 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือหสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงแบบมีเงือนไข 09:56:00 - 03 มี.ค. 2563
113 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 09:55:00 - 03 มี.ค. 2563
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับทารแรกเกิด 09:43:00 - 03 มี.ค. 2563
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดความดันอัตโนมัติและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแ... 15:31:00 - 02 มี.ค. 2563
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 14:35:00 - 27 ก.พ. 2563
117 . ประกาศทั่วไป ITA - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11:40:00 - 25 ก.พ. 2563
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (... 15:13:00 - 24 ก.พ. 2563
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง เงินบริจาค 13:21:00 - 24 ก.พ. 2563
120 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 11:10:00 - 24 ก.พ. 2563
121 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงผรายเดือน) แบบมีเง... 11:09:00 - 24 ก.พ. 2563
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 14:01:00 - 21 ก.พ. 2563
123 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 09:00:00 - 21 ก.พ. 2563
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ด... 15:33:00 - 19 ก.พ. 2563
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเจาะเลือดและป้ายบ่งชี้ห้องปฏิบัติการ 15:10:00 - 19 ก.พ. 2563
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator) 14:48:00 - 19 ก.พ. 2563
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๓ อาคารไทยออยล์ 14:34:00 - 19 ก.พ. 2563
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 15:44:00 - 18 ก.พ. 2563
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง 15:40:00 - 18 ก.พ. 2563
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บเลือด 10:44:00 - 18 ก.พ. 2563
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ีราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องศัลยกรรมกระดูก 13:44:00 - 14 ก.พ. 2563
132 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 08:55:00 - 14 ก.พ. 2563
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 15:04:00 - 13 ก.พ. 2563
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพัก 08:29:00 - 11 ก.พ. 2563
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงพยาบาลแหลมฉบัง (อาคารสิรินธร) 08:26:00 - 11 ก.พ. 2563
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารผู้ป่วยนอก 08:18:00 - 11 ก.พ. 2563
137 . ประกาศทั่วไป การใช้ไม้กั้นกระดก ในการเข้า-ออกบริเวณเขตบ้านพัก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 18:12:00 - 06 ก.พ. 2563
138 . ประกาศในหน่วยงาน COC_02_ทะเบียนรับเคสPCUรพ. 11:33:00 - 06 ก.พ. 2563
139 . ประกาศในหน่วยงาน COC_01_ทะเบียนรับเคส ปี 2563 11:11:00 - 06 ก.พ. 2563
140 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ 11:00:00 - 06 ก.พ. 2563
141 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคม รพ.แหลมฉบัง ต... 15:03:00 - 31 ม.ค. 2563
142 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบัตรรายงานโร... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
143 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
144 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงา... 15:02:00 - 31 ม.ค. 2563
145 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ 14:17:00 - 24 ม.ค. 2563
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๒ อาคารไทยออยล์ 12:29:00 - 22 ม.ค. 2563
147 . ประกาศทั่วไป ENOCC - 10 อันดับโรคติดต่อที่พบในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา 15:30:00 - 21 ม.ค. 2563
148 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ธันวาคม 2562 15:11:00 - 21 ม.ค. 2563
149 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะขังน้ำ ธันวาคม 2562 15:08:00 - 21 ม.ค. 2563
150 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายหน่วยงาน 15:11:00 - 20 ม.ค. 2563
151 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายตำบล 15:10:00 - 20 ม.ค. 2563
152 . ประกาศในหน่วยงาน แบบบันทึกเบิกวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 15:02:00 - 20 ม.ค. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13:23:00 - 20 ม.ค. 2563
154 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_14_แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB-HIV 12:14:00 - 17 ม.ค. 2563
155 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_07_อาหารชะลอไต 12:07:00 - 17 ม.ค. 2563
156 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_03_การแบ่งระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS) (29-04-63) 12:05:00 - 17 ม.ค. 2563
157 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_04_แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (23-04-63) 12:04:00 - 17 ม.ค. 2563
158 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมบ้าน Stroke (20/05/63) 12:03:00 - 17 ม.ค. 2563
159 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_01_ชุดพื้นฐานเยี่ยมบ้าน (20/05/63) 12:01:00 - 17 ม.ค. 2563
160 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง 10:36:00 - 17 ม.ค. 2563
161 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10:35:00 - 17 ม.ค. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแสตเลสสำหรับวางของ 09:30:00 - 15 ม.ค. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางสแตนเลส 09:29:00 - 15 ม.ค. 2563
164 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งเจ้าพ... 11:48:00 - 07 ม.ค. 2563
165 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม 13:14:00 - 06 ม.ค. 2563
166 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกันสังคม 11:58:00 - 06 ม.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการ HA 2020 15:26:00 - 03 ม.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป ผลการเยี่ยม สรพ. ฉบับ 15:25:00 - 03 ม.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 13:32:00 - 02 ม.ค. 2563
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เงินบริจาค 15:02:00 - 27 ธ.ค. 2562
171 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของ... 13:19:00 - 24 ธ.ค. 2562
172 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ 10:28:00 - 24 ธ.ค. 2562
173 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2562
174 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 ชุด 14:45:00 - 18 ธ.ค. 2562
175 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้ 09:09:00 - 11 ธ.ค. 2562
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 9 เดือน 10:09:00 - 04 ธ.ค. 2562
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 15:59:00 - 03 ธ.ค. 2562
178 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
179 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พฤศจิกายน 2562 09:18:00 - 29 พ.ย. 2562
180 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจภาชนะน้ำขัง พฤศจิกายน 2562 09:17:00 - 29 พ.ย. 2562
181 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 15:23:00 - 19 พ.ย. 2562
182 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเ... 13:00:00 - 18 พ.ย. 2562
183 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14:00:00 - 08 พ.ย. 2562
184 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 15:56:00 - 05 พ.ย. 2562
185 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตุลาคม 2562 09:16:00 - 31 ต.ค. 2562
186 . ประกาศทั่วไป ENOCC - ผลสำรวจภาชนะขังน้ำ ตุลาคม 2562 09:15:00 - 31 ต.ค. 2562
187 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายนชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน... 15:16:00 - 30 ต.ค. 2562
188 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
189 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน... 15:15:00 - 30 ต.ค. 2562
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมติดตั้ง เงินบริจาค 14:17:00 - 25 ต.ค. 2562
191 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว(แบบมี... 13:34:00 - 18 ต.ค. 2562
192 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน... 13:33:00 - 18 ต.ค. 2562
193 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:32:00 - 18 ต.ค. 2562
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของงานผู้ป่วยนอก เงินบริจาค 09:04:00 - 17 ต.ค. 2562
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้า 5 เครื่อง (เงินบริจาค) 13:58:00 - 10 ต.ค. 2562
196 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลกสนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 11:29:00 - 10 ต.ค. 2562
197 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2563 14:05:00 - 08 ต.ค. 2562
198 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข ตำแหน่งเภสัชกร 15:45:00 - 07 ต.ค. 2562
199 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
200 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15:44:00 - 07 ต.ค. 2562
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 13:50:00 - 04 ต.ค. 2562
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องผู้ป่วยในหญิง) 10:13:00 - 27 ก.ย. 2562
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 08:56:00 - 25 ก.ย. 2562
205 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเภสัชก... 12:13:00 - 24 ก.ย. 2562
206 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 12:11:00 - 24 ก.ย. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 11:32:00 - 19 ก.ย. 2562
208 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคววามรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 15:20:00 - 12 ก.ย. 2562
209 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข 15:19:00 - 12 ก.ย. 2562
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 13:51:00 - 11 ก.ย. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด (งานรักษาความปลอดภัย) 10:54:00 - 11 ก.ย. 2562
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด 10:53:00 - 11 ก.ย. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น 2 (ห้องพิเศษ ทางเดิน กลุ่มงานเภสัชกรรม) 12:47:00 - 09 ก.ย. 2562
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรับหลังคาโรงจอดรถพร้อมเทพื้น 11:12:00 - 07 ก.ย. 2562
215 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:48:00 - 06 ก.ย. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 13:48:00 - 03 ก.ย. 2562
217 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
218 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข... 14:30:00 - 28 ส.ค. 2562
219 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและการเขียนใบลาต่างๆ 17:15:00 - 26 ส.ค. 2562
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ 14:35:00 - 23 ส.ค. 2562
222 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12:01:00 - 23 ส.ค. 2562
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โทรศัพท์ไร้สาย ของอาคารไทยออยล์ 14:23:00 - 21 ส.ค. 2562
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13:53:00 - 20 ส.ค. 2562
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 15:09:00 - 16 ส.ค. 2562
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบปร... 15:05:00 - 16 ส.ค. 2562
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อและ Hb Typing ปีงบป... 14:51:00 - 16 ส.ค. 2562
228 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของลุ... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
229 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงา... 13:30:00 - 16 ส.ค. 2562
230 . ประกาศรับสมัครงาน แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 13:29:00 - 16 ส.ค. 2562
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563 14:57:00 - 15 ส.ค. 2562
232 . ประกาศทั่วไป การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.... 10:13:00 - 15 ส.ค. 2562
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อและHb Typing 14:33:00 - 08 ส.ค. 2562
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวทยากายวิภาค ปีงบ 2563 14:32:00 - 08 ส.ค. 2562
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบ 2563 14:30:00 - 08 ส.ค. 2562
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง 13:31:00 - 08 ส.ค. 2562
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบ 2563 11:42:00 - 08 ส.ค. 2562
238 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 15:25:00 - 07 ส.ค. 2562
239 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
240 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 11:18:00 - 05 ส.ค. 2562
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 13:47:00 - 02 ส.ค. 2562
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2563 10:17:00 - 02 ส.ค. 2562
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ปีงบประมาณ 2563 10:07:00 - 02 ส.ค. 2562
244 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
245 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16:12:00 - 26 ก.ค 2562
246 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ )ตำแหน่งนักวิชา... 16:11:00 - 26 ก.ค 2562
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 15:28:00 - 24 ก.ค 2562
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ งบยาเสพติด 10:45:00 - 24 ก.ค 2562
249 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูก... 13:19:00 - 19 ก.ค 2562
250 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
251 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนั... 13:18:00 - 19 ก.ค 2562
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (แบบเลขที่ 10014) 10:13:00 - 17 ก.ค 2562
253 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือนักว... 13:52:00 - 11 ก.ค 2562
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยการเข้า-ออก ภายในอาคารไทยออยล์ 13:58:00 - 10 ก.ค 2562
255 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานริการ 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
256 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 08:51:00 - 10 ก.ค 2562
257 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 08:50:00 - 10 ก.ค 2562
258 . ประกาศทั่วไป พ.ต.ส.5 กค.62 จาก สสจ.ชบ. 10:16:00 - 09 ก.ค 2562
259 . ประกาศทั่วไป ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุ... 10:15:00 - 09 ก.ค 2562
260 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 17:38:00 - 04 ก.ค 2562
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 13:46:00 - 02 ก.ค 2562
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 17:06:00 - 01 ก.ค 2562
263 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการผู... 16:11:00 - 27 มิ.ย. 2562
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 15:49:00 - 21 มิ.ย. 2562
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขปัองกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้น ๓ อาคารสิรินธร 15:13:00 - 21 มิ.ย. 2562
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump... 15:57:00 - 20 มิ.ย. 2562
267 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2... 13:54:00 - 13 มิ.ย. 2562
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารส... 15:04:00 - 11 มิ.ย. 2562
269 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:08:00 - 10 มิ.ย. 2562
270 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (งบยาเสพติด) 08:06:00 - 10 มิ.ย. 2562
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผู้ป่วยห้องพิเศษ 15:41:00 - 07 มิ.ย. 2562
272 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 09:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
273 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แบบมีเงื่อนไข 09:27:00 - 07 มิ.ย. 2562
274 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงบยาเสพติด 3 โครงการ 13:20:00 - 06 มิ.ย. 2562
275 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2563 13:55:00 - 05 มิ.ย. 2562
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 13:45:00 - 03 มิ.ย. 2562
277 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมว... 14:11:00 - 22 พ.ค. 2562
278 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 10:41:00 - 15 พ.ค. 2562
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง จัดทำม่านกั้นเตียงผู้ป่วย 15:49:00 - 14 พ.ค. 2562
280 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 15:35:00 - 14 พ.ค. 2562
281 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 20 เมตร 15:10:00 - 14 พ.ค. 2562
282 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) แบบมีเ... 15:06:00 - 14 พ.ค. 2562
283 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัด 12:51:00 - 08 พ.ค. 2562
284 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 10:10:00 - 08 พ.ค. 2562
285 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอภาพและบันทึก (Defibril... 13:17:00 - 03 พ.ค. 2562
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 39 ... 08:49:00 - 02 พ.ค. 2562
287 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)แบบมีเงื... 15:34:00 - 01 พ.ค. 2562
288 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 15:33:00 - 01 พ.ค. 2562
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 13:44:00 - 01 พ.ค. 2562
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องวัดความดันโลหิต 7 เครื่อง 11:31:00 - 22 ม.ย. 2562
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 11:16:00 - 22 ม.ย. 2562
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องปั่นแยกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Centrifuge) 15:05:00 - 09 ม.ย. 2562
293 . ประกาศทั่วไป การให้บริการคลินิกวัคซีน 19:08:00 - 05 ม.ย. 2562
294 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข ... 14:46:00 - 05 ม.ย. 2562
295 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) 2 14:45:00 - 05 ม.ย. 2562
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:33:00 - 05 ม.ย. 2562
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO... 15:22:00 - 04 ม.ย. 2562
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างเสาธง 14:36:00 - 04 ม.ย. 2562
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถลากจูงระบบไฟฟ้า ยืนขับ 14:18:00 - 04 ม.ย. 2562
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถสี่ล้อบรรทุกไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 13:52:00 - 04 ม.ย. 2562
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 โครงการ 15:15:00 - 03 ม.ย. 2562
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:31:00 - 02 ม.ย. 2562
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36 โครงการ 15:33:00 - 01 ม.ย. 2562
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ 14:27:00 - 01 ม.ย. 2562
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 13:43:00 - 01 ม.ย. 2562
306 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและสรุปผ... 10:56:00 - 01 ม.ย. 2562
307 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 10:54:00 - 01 ม.ย. 2562
308 . ประกาศทั่วไป ITA - EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09:51:00 - 01 ม.ย. 2562
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกีซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อ... 14:42:00 - 29 มี.ค. 2562
310 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2562 11:52:00 - 29 มี.ค. 2562
311 . ประกาศทั่วไป ITA - คู่มือการให้บริการประชาชน 12:14:00 - 28 มี.ค. 2562
312 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานคุณภาพ R2R , CQI , INNOVATION... 14:15:00 - 27 มี.ค. 2562
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasou... 14:00:00 - 27 มี.ค. 2562
314 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผ... 11:20:00 - 25 มี.ค. 2562
315 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการประชุมและรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้อง... 16:16:00 - 22 มี.ค. 2562
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:23:00 - 22 มี.ค. 2562
317 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประฤติมิชอบแล... 10:18:00 - 22 มี.ค. 2562
318 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง พ.ศ.2562 14:30:00 - 20 มี.ค. 2562
319 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนโครงการอบรมวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:27:00 - 20 มี.ค. 2562
320 . ประกาศทั่วไป ITA - สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้างตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประ... 14:33:00 - 19 มี.ค. 2562
321 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก 13:21:00 - 19 มี.ค. 2562
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:53:00 - 18 มี.ค. 2562
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 15:03:00 - 18 มี.ค. 2562
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ 14:18:00 - 18 มี.ค. 2562
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามกา... 17:38:00 - 14 มี.ค. 2562
326 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติด... 17:32:00 - 14 มี.ค. 2562
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14:21:00 - 14 มี.ค. 2562
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล 14:08:00 - 14 มี.ค. 2562
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง 14:07:00 - 14 มี.ค. 2562
330 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 11:27:00 - 14 มี.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป ITA - ประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงา... 11:22:00 - 14 มี.ค. 2562
332 . ประกาศทั่วไป ITA - แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2562 11:17:00 - 14 มี.ค. 2562
333 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข 16:44:00 - 12 มี.ค. 2562
334 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ) 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 โครงการ 14:15:00 - 12 มี.ค. 2562
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 14:10:00 - 11 มี.ค. 2562
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 10:47:00 - 08 มี.ค. 2562
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงสำหรับทารกแรกเกิด 09:20:00 - 08 มี.ค. 2562
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา 13:57:00 - 07 มี.ค. 2562
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในแรกเกิด 13:55:00 - 07 มี.ค. 2562
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:36:00 - 07 มี.ค. 2562
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:34:00 - 05 มี.ค. 2562
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:07:00 - 04 มี.ค. 2562
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 13:37:00 - 04 มี.ค. 2562
345 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) บัญชี 13:23:00 - 04 มี.ค. 2562
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:33:00 - 04 มี.ค. 2562
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:05:00 - 01 มี.ค. 2562
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12:30:00 - 01 มี.ค. 2562
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 16:33:00 - 28 ก.พ. 2562
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางยูนิตทำฟัน 17:18:00 - 27 ก.พ. 2562
351 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
352 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT อายุกรรม 13:56:00 - 27 ก.พ. 2562
353 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเองและ Clinical Quality PCT กุมารเวชกรรม 13:55:00 - 27 ก.พ. 2562
354 . ประกาศทั่วไป HA-รายงานการประเมินตนเอง และ Clinical Quality Report for PCT สูติกรรม 13:54:00 - 27 ก.พ. 2562
355 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART III 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
356 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART IV 13:53:00 - 27 ก.พ. 2562
357 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART I 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
358 . ประกาศทั่วไป HA-3 PART II 13:52:00 - 27 ก.พ. 2562
359 . ประกาศทั่วไป HA-2 Hospital Profile 13:50:00 - 27 ก.พ. 2562
360 . ประกาศทั่วไป HA-1 ใบแสดงเจตจำนงขอประเมินขั้น 3 13:45:00 - 27 ก.พ. 2562
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:59:00 - 27 ก.พ. 2562
362 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 8 รายการ 09:56:00 - 27 ก.พ. 2562
363 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันสอดแขน 09:05:00 - 27 ก.พ. 2562
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 09:04:00 - 27 ก.พ. 2562
365 . ประกาศทั่วไป นโยบาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่องการให้ หรือรับของข... 12:57:00 - 26 ก.พ. 2562
366 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต... 12:43:00 - 26 ก.พ. 2562
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 10:11:00 - 26 ก.พ. 2562
368 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 09:53:00 - 26 ก.พ. 2562
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ 09:52:00 - 26 ก.พ. 2562
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) 17:41:00 - 25 ก.พ. 2562
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคาร/ป้ายโรงพยาบาล 15:29:00 - 22 ก.พ. 2562
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาตู้ ATS อาคารสิรินธร 14:21:00 - 22 ก.พ. 2562
373 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสถานีท่อนิวส์มาติกส์ 1 สถานี 2 จุดย่อย 13:36:00 - 22 ก.พ. 2562
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐... 09:49:00 - 21 ก.พ. 2562
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบยาเสพติด 10:28:00 - 18 ก.พ. 2562
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งบยาเสพติด 10:26:00 - 14 ก.พ. 2562
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ งบยาเสพติด 10:24:00 - 14 ก.พ. 2562
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ งบยาเสพติด 10:21:00 - 14 ก.พ. 2562
379 . ประกาศทั่วไป ITA - รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 09:34:00 - 14 ก.พ. 2562
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันบวก 09:11:00 - 14 ก.พ. 2562
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บเลือด 09:10:00 - 14 ก.พ. 2562
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:03:00 - 13 ก.พ. 2562
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:53:00 - 13 ก.พ. 2562
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องซีสถุงเลือด 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้สแตนเลสข้างเตียง 44 ตัว 10:46:00 - 13 ก.พ. 2562
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 10:45:00 - 13 ก.พ. 2562
387 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 14:26:00 - 11 ก.พ. 2562
388 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:30:00 - 11 ก.พ. 2562
389 . ประกาศทั่วไป ITA - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง 09:49:00 - 08 ก.พ. 2562
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:54:00 - 07 ก.พ. 2562
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:45:00 - 07 ก.พ. 2562
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบยาเสพติด 10:34:00 - 07 ก.พ. 2562
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:32:00 - 07 ก.พ. 2562
394 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ งบยาเสพติด 10:17:00 - 07 ก.พ. 2562
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ งบยาเสพติด 10:15:00 - 07 ก.พ. 2562
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งบยาเสพติด 10:11:00 - 07 ก.พ. 2562
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15:35:00 - 05 ก.พ. 2562
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 13:32:00 - 04 ก.พ. 2562
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จ... 14:12:00 - 31 ม.ค. 2562
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด 13:20:00 - 31 ม.ค. 2562
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ชนิดแขวนเพดานขนาดไม่น้อยกว่... 17:51:00 - 30 ม.ค. 2562
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 โครงการ 13:50:00 - 30 ม.ค. 2562
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซา... 09:34:00 - 29 ม.ค. 2562
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทค... 16:27:00 - 23 ม.ค. 2562
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ 13:45:00 - 21 ม.ค. 2562
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องขูดหินปูนและเกลารากฟัน 12:19:00 - 21 ม.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 09:35:00 - 21 ม.ค. 2562
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 14:54:00 - 18 ม.ค. 2562
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูก 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 11:02:00 - 18 ม.ค. 2562
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้ชีวนิรภัย (Biosafty Carbinet Class ll) 10:29:00 - 18 ม.ค. 2562
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 อาคารสิรินธ... 13:37:00 - 14 ม.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 6 รายการ 11:33:00 - 07 ม.ค. 2562
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารไทยออยล์ 11:28:00 - 07 ม.ค. 2562
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภ... 09:27:00 - 07 ม.ค. 2562
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
417 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 13:30:00 - 04 ม.ค. 2562
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17:02:00 - 03 ม.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2562 15:46:00 - 27 ธ.ค. 2561
420 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 15:45:00 - 27 ธ.ค. 2561
421 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 15:44:00 - 27 ธ.ค. 2561
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดัน จำนวน 3 รายการ 16:57:00 - 26 ธ.ค. 2561
423 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ปีงบ 2562 (เงินบำรุง) 08:45:00 - 07 ธ.ค. 2561
424 . ประกาศทั่วไป แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบ ... 15:09:00 - 04 ธ.ค. 2561
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 13:35:00 - 03 ธ.ค. 2561
426 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมา 7 รายการ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 10:53:00 - 29 พ.ย. 2561
427 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบ 2562 14:10:00 - 26 พ.ย. 2561
428 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในสถานประกอบการ กลุ่มสิทธิประกันสังคม ปีงบ 2... 14:08:00 - 26 พ.ย. 2561
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ... 10:57:00 - 16 พ.ย. 2561
430 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2562 09:49:00 - 13 พ.ย. 2561
431 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ จ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ 2562 14:07:00 - 12 พ.ย. 2561
432 . ประกาศทั่วไป แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562 08:58:00 - 09 พ.ย. 2561
433 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบ 2562 จำนวน 1 รายการ 08:56:00 - 09 พ.ย. 2561
434 . ประกาศทั่วไป แผนซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2562 11:10:00 - 07 พ.ย. 2561
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ปีงบประมาณ... 14:01:00 - 06 พ.ย. 2561
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2562 13:00:00 - 06 พ.ย. 2561
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 13:36:00 - 02 พ.ย. 2561
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางปล่องทิ้งขยะ อาคาร 114 เตียง 13:26:00 - 02 พ.ย. 2561
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเเสง 08:00:00 - 29 ต.ค. 2561
440 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดเสียง 08:01:00 - 28 ต.ค. 2561
441 . ประกาศทั่วไป แผนจัดซื้อ 3 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:36:00 - 25 ต.ค. 2561
442 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมาบริการ เงินบำรุง 1 รายการ ปีงบประมาณ 2562 16:35:00 - 25 ต.ค. 2561
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา... 15:52:00 - 25 ต.ค. 2561
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 13:34:00 - 17 ต.ค. 2561
445 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 08:34:00 - 16 ต.ค. 2561
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อปล่องทิ้งผ้าพร้อมติดตั้ง 10:48:00 - 02 ต.ค. 2561
447 . ประกาศทั่วไป นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 09:09:00 - 01 ต.ค. 2561
448 . ประกาศทั่วไป ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาซัก อบ รีด ปีงบประมาณ 2562 08:26:00 - 27 ก.ย. 2561
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด... 09:45:00 - 21 ก.ย. 2561
450 . ประกาศทั่วไป ราคากลางจ้างเหมากรุผนังและจัดทำป้ายห้องเจาะเลือด 15:57:00 - 20 ก.ย. 2561
451 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อโคมไฟและเสาไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 13:00:00 - 07 ก.ย. 2561
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 13:07:00 - 01 ก.ย. 2561
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตบแต่งแผนกเอกซเรย์ 12:04:00 - 01 ก.ย. 2561
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร อาคารโรงครัว 11:22:00 - 01 ก.ย. 2561
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำ... 15:45:00 - 31 ส.ค. 2561
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 กิโลวัตต์ 15:39:00 - 31 ส.ค. 2561
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... 08:45:00 - 30 ส.ค. 2561
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและสนาม ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:23:00 - 28 ส.ค. 2561
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Inf... 10:07:00 - 27 ส.ค. 2561
460 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน 08:54:00 - 27 ส.ค. 2561
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding งานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลิิิก ระยะ... 16:14:00 - 24 ส.ค. 2561
462 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร... 10:35:00 - 22 ส.ค. 2561
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 15:23:00 - 20 ส.ค. 2561
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 11 รายการ 14:57:00 - 20 ส.ค. 2561
465 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานตรวจเพาะเชื้อ และ Hb Typing ปี... 10:55:00 - 20 ส.ค. 2561
466 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 30 รายการ 09:55:00 - 20 ส.ค. 2561
467 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งตู้ Main DB ระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 12:35:00 - 18 ส.ค. 2561
468 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน 15:06:00 - 16 ส.ค. 2561
469 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว โลชั่นทากันยุง 14:07:00 - 15 ส.ค. 2561
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:16:00 - 08 ส.ค. 2561
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการพนักงานเปล ปีงบประมาณ 2562 09:06:00 - 08 ส.ค. 2561
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดั... 13:39:00 - 06 ส.ค. 2561
473 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:10:00 - 03 ส.ค. 2561
474 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 10:36:00 - 25 ก.ค 2561
475 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ชุดโปรแกรมไวรัส 10:35:00 - 25 ก.ค 2561
476 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานเปลระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 09:55:00 - 24 ก.ค 2561
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor... 11:37:00 - 23 ก.ค 2561
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมา ซักอบรีด 08:27:00 - 23 ก.ค 2561
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12:00:00 - 22 ก.ค 2561
480 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๔ 16:20:00 - 21 ก.ค 2561
481 . ประกาศทั่วไป ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า สำหรับอาคารไทยออยล์ 13:57:00 - 20 ก.ค 2561
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำน... 17:40:00 - 19 ก.ค 2561
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 11:07:00 - 18 ก.ค 2561
484 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพ... 14:42:00 - 16 ก.ค 2561
485 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง 13:38:00 - 16 ก.ค 2561
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว 12:25:00 - 16 ก.ค 2561
487 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจ 08:30:00 - 16 ก.ค 2561
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 08:29:00 - 16 ก.ค 2561
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำ 14:31:00 - 12 ก.ค 2561
490 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประ... 13:43:00 - 06 ก.ค 2561
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจท 08:26:00 - 04 ก.ค 2561
492 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 25... 18:50:00 - 03 ก.ค 2561
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ ... 18:36:00 - 03 ก.ค 2561
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบสูญญากาศ 14:40:00 - 03 ก.ค 2561
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี... 14:42:00 - 29 มิ.ย. 2561
496 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 09:22:00 - 28 มิ.ย. 2561
497 . ประกาศทั่วไป แผนจ้างเหมารายปี และแผนก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 14:52:00 - 27 มิ.ย. 2561
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำรั่ว ชั้นดาดฟ้า อาคารสิรินธร 15:18:00 - 26 มิ.ย. 2561
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องกรองอากาศ 13:01:00 - 25 มิ.ย. 2561
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสำหรับจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง... 10:54:00 - 25 มิ.ย. 2561
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมางานระบบนิวมาติกส์ทิวป์ รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์อัต... 09:29:00 - 25 มิ.ย. 2561
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังเซเว่น 16:01:00 - 22 มิ.ย. 2561
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (ult... 14:42:00 - 22 มิ.ย. 2561
504 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 15:49:00 - 20 มิ.ย. 2561
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 15:12:00 - 19 มิ.ย. 2561
506 . ประกาศทั่วไป ราคากลาง ผ้าห่มขนหนู 60x80 11:01:00 - 19 มิ.ย. 2561
507 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 09:15:00 - 19 มิ.ย. 2561
508 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 16:13:00 - 15 มิ.ย. 2561
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 10:09:00 - 14 มิ.ย. 2561
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางชุดสำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองและกูคืนระบบ... 09:06:00 - 14 มิ.ย. 2561
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาค... 10:35:00 - 08 มิ.ย. 2561
512 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 08:58:00 - 08 มิ.ย. 2561
513 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 10:46:00 - 05 มิ.ย. 2561
514 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารสิรินธร เป็นหน่วยให้บริการ ANC/ANC Hi... 14:48:00 - 03 มิ.ย. 2561
515 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ยูนิตเคลื่อนที่ 08:13:00 - 01 มิ.ย. 2561
516 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องฉายแสง 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
517 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ 14:25:00 - 31 พ.ค. 2561
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม 10:14:00 - 31 พ.ค. 2561
519 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมากั้นโถงทางเดิน ข้างห้องเทคนิคการแพทย์ 14:13:00 - 28 พ.ค. 2561
520 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม) 12:39:00 - 25 พ.ค. 2561
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) 12:38:00 - 25 พ.ค. 2561
522 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (ชันสูตร) 09:18:00 - 23 พ.ค. 2561
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางคอมพิวเตอร์ 11:19:00 - 22 พ.ค. 2561
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน (Cei... 10:48:00 - 18 พ.ค. 2561
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจติดตามค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 15:07:00 - 17 พ.ค. 2561
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ระยะเวลา 4 เดือน ด้วยวิธีประก... 14:03:00 - 07 พ.ค. 2561
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องพยุงตัวผู้ป่วยขณะฝึกเดิน 15:07:00 - 04 พ.ค. 2561
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง 18:36:00 - 30 ม.ย. 2561
529 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15:27:00 - 19 ม.ย. 2561
530 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ สำหรับเด็ก 11:45:00 - 18 ม.ย. 2561
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15:16:00 - 17 ม.ย. 2561
532 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 16:32:00 - 10 ม.ย. 2561
533 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อเครื่องวัด BP พร้อมออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง 14:38:00 - 09 ม.ย. 2561
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโน... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 13:38:00 - 09 ม.ย. 2561
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รถขับเคลื่อนไฟฟ้า 13:24:00 - 05 ม.ย. 2561
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 114 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:35:00 - 04 ม.ย. 2561
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 09:30:00 - 02 ม.ย. 2561
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบฆ่าเชื้อห้องกึ่ง negative pressure อาคารผู้ป่ว... 15:20:00 - 01 ม.ย. 2561
540 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 15:57:00 - 30 มี.ค. 2561
541 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 13:40:00 - 30 มี.ค. 2561
542 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง ระยะเวลา 5 เดือน 16:48:00 - 29 มี.ค. 2561
543 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 14:29:00 - 29 มี.ค. 2561
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง 16:45:00 - 28 มี.ค. 2561
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ+เก้าอี้เอนกประสงค์ 16:18:00 - 28 มี.ค. 2561
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม+เก้าอี้สำนักงาน 16:17:00 - 28 มี.ค. 2561
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์ 17:37:00 - 27 มี.ค. 2561
548 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอยและค่าตอบแทน โรงพยาบาลแหลมฉบัง 2561 08:55:00 - 27 มี.ค. 2561
549 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:48:00 - 27 มี.ค. 2561
550 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปี 2561 08:46:00 - 27 มี.ค. 2561
551 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 16:01:00 - 26 มี.ค. 2561
552 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 15:57:00 - 26 มี.ค. 2561
553 . ประกาศทั่วไป แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน... 15:54:00 - 26 มี.ค. 2561
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 5 เดือน ปี 2561 15:53:00 - 26 มี.ค. 2561
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก 15:49:00 - 26 มี.ค. 2561
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว 13:23:00 - 26 มี.ค. 2561
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาเวรเปล 11:06:00 - 26 มี.ค. 2561
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 11:32:00 - 20 มี.ค. 2561
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น... 11:31:00 - 20 มี.ค. 2561
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ 09:56:00 - 16 มี.ค. 2561
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูก 13:24:00 - 15 มี.ค. 2561
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (R... 11:32:00 - 12 มี.ค. 2561
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบิน 09:25:00 - 12 มี.ค. 2561
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ตู้แช่เวชภัณฑ์ แบบ 2 ประตู 09:24:00 - 12 มี.ค. 2561
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ 14:35:00 - 09 มี.ค. 2561
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง 14:30:00 - 09 มี.ค. 2561
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ 13:36:00 - 09 มี.ค. 2561
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดเล็ก (Mini Air Drive l... 09:58:00 - 07 มี.ค. 2561
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุทางการแพทย์ 16:50:00 - 06 มี.ค. 2561
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 13 รายการ 10:01:00 - 05 มี.ค. 2561
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย 09:21:00 - 28 ก.พ. 2561
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 16:15:00 - 26 ก.พ. 2561
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก แฟลตแพทย์. 15:38:00 - 24 ก.พ. 2561
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN คอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 10:50:00 - 24 ก.พ. 2561
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบทีวีดิจิตอลภายในอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:55:00 - 23 ก.พ. 2561
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10:50:00 - 23 ก.พ. 2561
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมการดูกใบ... 16:12:00 - 22 ก.พ. 2561
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ระยะเวลา 6 เดือน 18:32:00 - 20 ก.พ. 2561
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ระยะเวลา 6 เดือน 20:16:00 - 19 ก.พ. 2561
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน 19:02:00 - 19 ก.พ. 2561
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านลมเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน 16:27:00 - 19 ก.พ. 2561
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 15:07:00 - 19 ก.พ. 2561
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์และการบับรัดตัวของมดลูก 13:34:00 - 19 ก.พ. 2561
587 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง 10:58:00 - 19 ก.พ. 2561
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope blades) 10:02:00 - 19 ก.พ. 2561
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 14:50:00 - 18 ก.พ. 2561
590 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับศัลยกรรมกระดูกใบหน้าแลขาก... 13:41:00 - 14 ก.พ. 2561
591 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 09:58:00 - 13 ก.พ. 2561
592 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันบวกสำหรับทารก 08:39:00 - 13 ก.พ. 2561
593 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมสีอาคารสิรินธร 14:44:00 - 12 ก.พ. 2561
594 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดสว่านลมสำหรับเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน (Compact... 14:39:00 - 12 ก.พ. 2561
595 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งสายเมนชั่วคราว อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 13:28:00 - 12 ก.พ. 2561
596 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 09:49:00 - 12 ก.พ. 2561
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้น G อาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 16:00:00 - 08 ก.พ. 2561
598 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอุ่นละลายเลือด รุ่น BTM-๖ 15:18:00 - 06 ก.พ. 2561
599 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 16 ตัว 10:47:00 - 06 ก.พ. 2561
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2560 (เงินบำรุง) 14:15:00 - 05 ก.พ. 2561
601 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้... 15:01:00 - 25 ม.ค. 2561
602 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจเพาะเชื้อ และ Hb typing 14:18:00 - 25 ม.ค. 2561
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (... 14:16:00 - 24 ม.ค. 2561
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ขนาด 10... 14:09:00 - 19 ม.ค. 2561
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง 15:30:00 - 17 ม.ค. 2561
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยาคลินิก 11:21:00 - 17 ม.ค. 2561
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 11:19:00 - 17 ม.ค. 2561
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานพยาธิวิทยากายวิภาค 11:03:00 - 17 ม.ค. 2561
609 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง รพ.แหลมฉบัง 09:47:00 - 04 ม.ค. 2561
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:31:00 - 29 ธ.ค. 2560
611 . ประกาศทั่วไป แผนโครงการจัดการข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ครบวงจร 14:27:00 - 29 ธ.ค. 2560
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาางยูนิตทัตกรรมเคลื่อนที่ 14:06:06 - 15 ธ.ค. 2560
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผ้าคลุมโต๊ะ 12:33:28 - 13 ธ.ค. 2560
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ 14:35:33 - 08 ธ.ค. 2560
615 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายลวดกันนก อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 08:57:56 - 29 พ.ย. 2560
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 15:12:25 - 28 พ.ย. 2560
617 . ประกาศในหน่วยงาน แนะนำการเขียน Step2 Essential สรพ (ศูนย์คุณภาพ) 14:40:52 - 06 พ.ย. 2560
618 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4145_Clinical Quality Summary 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
619 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4144_447381_Scoring Guideline HA Standard 2018 v.2 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
620 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4148_sar ใหม่FMACD04600_SAR_2018_1 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
621 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4147_PCT-Template 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
622 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4146_education HA care process 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
623 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4149_SPA _Part I_ in Action 130718 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
624 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4151_SPA_Part II in Action 140117 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
625 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4150_SPA _Part III_ in Action 130603 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
626 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4152_บทบาทPCT 14:44:00 - 01 พ.ย. 2560
627 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4153_บทบาททีม 14:36:00 - 01 พ.ย. 2560
628 . ประกาศทั่วไป อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17:27:00 - 06 ต.ค. 2560
629 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บ... 11:28:00 - 06 ต.ค. 2560
630 . ประกาศทั่วไป คู่มือการอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 10:58:00 - 06 ต.ค. 2560
631 . ประกาศทั่วไป MOPH Code of Conduct 10:42:00 - 06 ต.ค. 2560
632 . ประกาศทั่วไป 2.ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 10:41:00 - 06 ต.ค. 2560
633 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10:39:00 - 06 ต.ค. 2560
634 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 10:32:00 - 04 ต.ค. 2560
635 . ประกาศทั่วไป ITA - ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:19:00 - 01 ต.ค. 2560
636 . ประกาศทั่วไป ITA - นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทงาการประ... 16:16:00 - 01 ต.ค. 2560
637 . ประกาศทั่วไป ITA - ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลแหลมฉบัง 16:09:00 - 01 ต.ค. 2560
638 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการของ... 15:58:00 - 01 ต.ค. 2560
639 . ประกาศทั่วไป ITA - แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธร... 15:53:00 - 01 ต.ค. 2560
640 . ประกาศทั่วไป ITA - การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลแหลมฉบัง 13:49:00 - 01 ต.ค. 2560
641 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.แหลม... 13:21:00 - 07 ก.ค 2560
642 . ประกาศในหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:42:00 - 01 พ.ค. 2560
643 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเกิน 100,000 บาท 11:19:00 - 01 มี.ค. 2559
644 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 11:18:00 - 01 มี.ค. 2559
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038351010-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์