หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณช... 15:38:00 - 09 ก.ย. 2564
2 . ประกาศในหน่วยงาน ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high oxygen ... 09:37:00 - 24 ส.ค. 2564
3 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง 17:52:00 - 02 ส.ค. 2564
4 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดระบบดูดน้ำลาย (Motor Suction) จำนวน 2 เครื่อง 14:52:00 - 23 ก.ค 2564
5 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 14:59:00 - 22 ก.ค 2564
6 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (gas analyzer) 14:39:00 - 22 ม.ย. 2564
7 . ประกาศในหน่วยงาน ครุภัณฑ์การแพทย์รถไฟฟ้าชนิดเดินตาม 2 คัน 13:07:00 - 22 มี.ค. 2564
8 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 08:58:00 - 18 ก.พ. 2564
9 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ๑... 15:22:00 - 22 ก.ย. 2563
10 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา 14:41:00 - 26 ส.ค. 2563
11 . ประกาศในหน่วยงาน ราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารสิรินธร 10:59:00 - 11 ส.ค. 2563
12 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_ชุดเอกสารการขึ้นทะเบียนคนพิการ 16:31:00 - 26 พ.ค. 2563
13 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช 16:30:00 - 26 พ.ค. 2563
14 . ประกาศในหน่วยงาน COC_02_ทะเบียนรับเคสPCUรพ. 11:33:00 - 06 ก.พ. 2563
15 . ประกาศในหน่วยงาน COC_01_ทะเบียนรับเคส ปี 2563 11:11:00 - 06 ก.พ. 2563
16 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ 11:00:00 - 06 ก.พ. 2563
17 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายหน่วยงาน 15:11:00 - 20 ม.ค. 2563
18 . ประกาศในหน่วยงาน แผนที่อำเภอศรีราชา แบ่งพื้นที่รายตำบล 15:10:00 - 20 ม.ค. 2563
19 . ประกาศในหน่วยงาน แบบบันทึกเบิกวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 15:02:00 - 20 ม.ค. 2563
20 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_14_แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB-HIV 12:14:00 - 17 ม.ค. 2563
21 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_07_อาหารชะลอไต 12:07:00 - 17 ม.ค. 2563
22 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_03_การแบ่งระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS) (29-04-63) 12:05:00 - 17 ม.ค. 2563
23 . ประกาศในหน่วยงาน HHC_04_แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (23-04-63) 12:04:00 - 17 ม.ค. 2563
24 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_ชุดเยี่ยมบ้าน Stroke (20/05/63) 12:03:00 - 17 ม.ค. 2563
25 . ประกาศในหน่วยงาน PCU_HHC_01_ชุดพื้นฐานเยี่ยมบ้าน (20/05/63) 12:01:00 - 17 ม.ค. 2563
26 . ประกาศในหน่วยงาน ระเบียบและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เป็นโรงพยาบาลแหลมฉบัง 10:31:00 - 05 ธ.ค. 2560
27 . ประกาศในหน่วยงาน แนะนำการเขียน Step2 Essential สรพ (ศูนย์คุณภาพ) 14:40:52 - 06 พ.ย. 2560
28 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4145_Clinical Quality Summary 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
29 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4144_447381_Scoring Guideline HA Standard 2018 v.2 14:47:00 - 01 พ.ย. 2560
30 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4148_sar ใหม่FMACD04600_SAR_2018_1 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
31 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4147_PCT-Template 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
32 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4146_education HA care process 14:46:00 - 01 พ.ย. 2560
33 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4149_SPA _Part I_ in Action 130718 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
34 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4151_SPA_Part II in Action 140117 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
35 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4150_SPA _Part III_ in Action 130603 14:45:00 - 01 พ.ย. 2560
36 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4152_บทบาทPCT 14:44:00 - 01 พ.ย. 2560
37 . ประกาศในหน่วยงาน HA - 4153_บทบาททีม 14:36:00 - 01 พ.ย. 2560
38 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.แหลม... 13:21:00 - 07 ก.ค 2560
39 . ประกาศในหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง 11:42:00 - 01 พ.ค. 2560
40 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเกิน 100,000 บาท 11:19:00 - 01 มี.ค. 2559
41 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 11:18:00 - 01 มี.ค. 2559
โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์